Wynarodowienie poprzez multikulturowość.

Wynarodowienie poprzez multikulturowość.
Wynarodowienie poprzez multikulturowość, emigracje i zmianę zachowań społeczno – kulturowych , czyli wewnętrzny podbój psychologiczno- ideologiczny systemów masońskich.

Mało osób zdaje sobie dziś sprawę,że wynarodowianie może odbywać się za pomocą małych prawie niezauważalnych, postępujących po sobie kroków …

Jest to w istocie wielopokoleniowy program zatracania idei narodowych, wartości moralnych i patriotyzmu budowany w oparciu o schemat deprawacji uniwersalnej i ponad narodowej wprowadzającej jednakowe czynniki destabilizacji społecznej we wszystkich podbijanych tym sposobem krajach.

  
Zmiany językowe, ujednolicenie systemów administracyjnych, formuły wyborcze oparte na nakazie autorytatywnym i pozorowanym wyborze, zmiany kulturowe, społecznościowe , zmiany form ustawowych i prawnych , postępowe i liberalne zmiana definicji zasad moralnych oraz pojęc etycznych … wyrządzają nieodwracalne szkody systemowi moralnemu i etycznemu całego społeczeństwa doprowadzając do absurdów społecznych i patologi oraz deprawacji obyczajów …

Schemat wolności oparty na nałogach i popędach jest w istocie systemem deprawacji społecznej i degradacji osobowej całych społeczeństw i nastepujących po sobie pokoleń, przenoszących zarazę w formie tradycyjnego upadku kulturowego .

W istocie jest to niezauważalny społecznie i pokoleniowo system wojny wewnętrznej kreującej demoralizacje i rozbicie w ujęciu form rozwojowych o negatywnym wpływie na społeczeństwo (z uwzględnieniem edukacji młodego pokolenia, wedle zasady – stare wymrze, nowe wdroży) i jego relacje rodzine, wewnątrz narodowe i międzynarodowe …

Budowanie instytucji ponadnarodowych na gruzach suwerennych państw, budowanie idei deprawacji za pomocą zmienionych definicji tolerancji i wolności sprzyja uwstecznieniu moralnemu i intelektualnemu całych zdegradowanych do form niewolniczych pokoleń edukowanych na zasadzie ich użyteczności dla międzynarodowego syndykatu zbrodni.

Naród w ujęciu geograficznym, kulturowym, społecznym i mentalnym przestaje istnieć poprzez zastąpienie go wielonarodowym motłochem tworzącym sankcje prawne wobec narodu rdzennego !

Zdemoralizowane społeczeństwo nie jest wstanie myślec i działać racjonalnie, nie jest wstanie samoistnie wytworzyć nowych standardów bez hierarchicznej egzystencji nacechowanej istotą wolności duchowej czy dobra i dobrobytu społecznego …

Wywyższającą innego, poniżasz siebie ! Bowiem to odpowiedzialność indywidualna w systemach społecznych jest gwarantem sukcesu państwa !

Wszystkie idee wolności i wolnomyślicielstwa są natychmiast niszczone poprzez hierarchizacje systemu zarządzania człowiekiem w ujęciu świeckim i religijnym, co sprzyja rozwojowi niewolnictwa mentalnego , duchowego , kulturowego ,społecznego i ekonomicznego!

Popadanie w iluzje fałszywej naszpikowanej nałogami wolności i tolerancji jest bardzo szkodliwe dla was, waszych dzieci i wnuków …

Aby zostać wynarodowionym nie trzeba opuszczać własnego państwa wystarczy bierna postawa niewolnicza oparta na telerancji wobec nałogu, mody, popędu i zła !

Zrozumienie tego wymaga czasu i żmudnej pracy edukacyjnej opartej na logice spostrzegania rzeczywistości !

http://newspaper.hvs.pl/psychologia-nowego-porzadku-rewolu…/

Wojciech Dydymus Dydymski Liga Świata

Reklamy