Zacznijcie kształcić idiotów i politycznych analfabetów !

Zacznijcie kształcić idiotów i politycznych analfabetów !
Dobrze wiecie ,że jestem przeciwnikiem jakiejkolwiek formy tolerancji wobec najmniejszych przejawów zła i patologii…

Jednakże z biegiem czasu coraz częściej zaczynam się zastanawiać czy większość naszego zdemoralizowanego nałogami narodu jest świadoma postępującej patologizacji własnych zachowań i wpływu podziałów oddziałujący na ich poziom intelektualny i moralny ? !

Wrogość wobec sztucznie wymyślonych grup, środowisk, religii, wrogość wobec Niemców, Rosjan, Żydów, Arabów, Romów… Jest niewytłumaczalnym i nieodwracalnym procesem głupoty, manipulacji i tępoty – bowiem tak rodzi się wszczepiany wam za pomocą nienawiści demon, demon służący powołaniu was do masońskiej armii.

Przy czym te demony nienawiści kierują wasze emocje w kierunki niewinnych osób , a wasi prześladowcy i inspiratorzy stają się waszymi dowódcami, autorytetami, premierami, księżmi i bankierami …

Kto czerpie zysk z waszej głupoty i nienawiści !? No kto jeśli nie rządy, tajne organizacje , bankierzy i kościoły!!!

Widzieliście lub słyszeliście kiedyś aby kowal Iwan z Moskwy, szewc Rafał z Warszawy, pasterz Mosze z Palestyny czy sprzedawca Olaf z Hamburga … czerpał zyski i przychody z wojny i zagłady !?

Narody są rytualnymi ofiarami poboru, dezinformacji, manipulacji, niewoli i statystyki!

Zdajecie sobie choć trochę sprawy z własnej głupoty ? Z własnej nienawiści ? Z braku podstaw logiki w waszych słowach i działaniach ? Spierdalajcie na wojnę skoro tak bardzo wam spieszno aby zabić własną matkę, siostrę, żonę ,Rosjanina, Niemca, Żyda czy Chińczyka …

Taki proces myślenia zagraża przede wszystkim życiu waszej rodziny – szkoda ,że tego nie rozumiecie, i niczego nie nauczyła was pierwsza i druga wojna światowa !

Waszym jedynym wrogiem jest wasza własna władza , bowiem po każdej z wojen represjonowany i wykorzystywany jest żołnierz oraz piętnowany i eksploatowany naród !

Wasza nienawiść to wpojona wam forma myślenia, za która stoją socjolodzy i psychologowie dzielący was na coraz mniejsze grupy płynnej i niestabilnej agresji, strachu i nienawiści.

Po drugiej stronie wszystkich granic również trwają tego typy procesy wprowadzane przez rządy aby wzbudzić w narodzie agresje i nienawiść wobec was !!!

Narody winny się jednoczyć w celu niszczenia wewnętrznych wrogów i prawdziwych zagrożeń czyli: rządów , fundacji, religii, tajnych bractw, kościołów, banków i korporacji …

Liga Świata 

Wojciech Dydymus Dydymski

  
(Protokół Mędrców Syjonu o głupich narodach pogrążonych w anarchii, pseudo wolności , nałogach i deprawacji :

Ludzie o popędach złych są znacznie liczniejsi od zacnych, to też najlepsze wyniki w rządzeniu ludźmi osiągnąć można przy pomocy gwałtu i strachu, nie zaś w drodze rozpraw akademickich, każdy człowiek dąży do władzy, każdy pragnąłby zostać dyktatorem, gdyby tylko mógł, niech jednocześnie rzadko kto nie byłby gotów poświęcić dobra ogólnego dla celów osobistych.

PRAWO POLEGA NA SILE 

Co poskramiało zwierzęta drapieżne zwane ludźmi? Co kierowało dotychczas nimi? W okresie kształtowania się ustroju społecznego, ludzie ulegali sile ślepej i brutalnej, następnie zaś prawu, które nie jest niczym innym jak ta sama siłą, lecz zamaskowaną.

Stąd wniosek, że według praw natury istotą prawa jest siła.

WOLNOŚĆ JEST IDEĄ NIEZNISZCZALNĄ 

Wolność polityczna jest ideą, nie zaś faktem. Idee te należy umieć stosować wówczas, kiedy zachodzi potrzeba zjednania dla swojej partii sił narodu przy pomocy ideowej o ile partia ta zamierza zwalczyć inną, stojąca u steru władzy. Zadanie staje się znacznie łatwiejsze, Jeżeli przeciwnik zarazi się również idea wolności, czyli tak zwaną wolnomyślnością, dla której poczyni ustępstwa kosztem siły.

Wówczas uwydatnią się triumf teorii naszej: natychmiast ręka nowa według prawa natury chwyta porzucone wodze władzy, bowiem ślepa siła narodu nie może się ani jednego dnia obyć bez kierownictwa, nowa zaś władza tylko zajmuje miejsca dawnej, zwalonej wskutek wolnomyślności.

W naszych czasach miejsce władców liberalnych zajęła władza złota. Były czasy, kiedy rządziła wiara. Idea wolności jest niezniszczalna, bowiem nikt nie umie korzystać z niej w sposób umiarkowany. 

Wystarcza dać narodowi na czas pewien prawo rządzenia sobą, aby naród rozpuścił się zupełnie. Z tą chwila zaczynają się właśnie wewnętrzne, nabierające wkrótce formy walk socjalnych w których państwa spalają się, a znaczenie ich obraca się w popiół.
DESPOTYZM KAPITAŁU

Czy dane państwo niszczeje wskutek wstrząśnień własnych, czy tez waśni wewnętrznych oddają to państwo pod władzę wrogów zewnętrznych, należy w każdym razie uważać je za zgubione: Jest ono w naszej mocy.

Despotyzm kapitału pozostającego wyłącznie w naszym ręku, podaje słomkę, której państwo to, chcąc nie chcąc, trzymać się musi, bowiem w razie przeciwnym stacza się w przepaść.

WRÓG WEWNĘTRZNY

Gdyby ktoś z głębi swej duszy liberalnej powiedział, że rozumowanie podobne jest niemoralne, zapytam wówczas: 

Jeżeli państwo posiada dwu wrogów i jeżeli w stosunku do wroga zewnętrznego wolno mu i nie jest uważane za niemoralne używanie wszelkich środków walki, jako to: nie wtajemniczać przeciwnika w plany ataków, czy obrony, napadać nań w nocy, lub przy użyciu sił przeważających, – to na jakiej zasadzie można uważać za niedopuszczalne, samych środków niemoralne używanie tych samych środków walki w stosunku do gorszego wroga, gwałcącego ustrój społeczny i pomyślność.

TŁUM i ANARCHIA

Czy logika i rozum zdrowy pozwalają mieć nadzieje pomyślnego rządzenia tłumami przy pomocy perswazji rozsądnych i porozumienia. Jeżeli istnieje możność opozycji nawet bezmyślnej, lecz dogadzającej narodowi, rozumującemu powierzchownie?

Rządząc się wyłącznie poziomymi namiętnościami, zwyczajnymi tradycjami oraz teoriami sentymentalnymi, ludzie z tłumu i tłum ludzki ulęgają herezji partyjnej, stojącej na przeszkodzie wszelkiemu porozumieniu, nawet opartemu na gruncie perswazji najrozsądniejszych. 

Wszelka decyzja tłumu zależna jest od przypadkowej lub sztucznie stworzonej większości, nieświadomej tajników polityki i zdolnej powziąć decyzje, będącą zarodkiem anarchii w rządzeniu.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/protokoy-medrcow-syjonu-1896-r-zobacz.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/judaizm-nie-jest-syjonizmem-zyd-nie.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/roznice-miedzy-zydami-syjonistami.html

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/islam-czy-wahhabi.html

Reklamy