Zmyślona nauka, a prawda wiedzy ,czyli kłamstwo historii.

Zmyślona nauka, a prawda wiedzy ,czyli kłamstwo historii.
„Historia jest wspólnie uzgodnionym kłamstwem ” Voltaire
  
„Historia jako dodatek do języka jest tak kłamliwie harmonijna i bogata, że najbardziej będzie pasowała religijnym ludziom … ” W.Hoffman (1842)

Funar kandydujący w wyborach prezydenckich w dniu 2 listopada 2014 roku złożył oświadczenie, które, paradoksalnie, nie irytowało tylko „nacjonalistycznych ” Rumunów.

Funar powiedział, że „wszyscy ludzie na ziemi pochodzą od Galów”! Czy jest to szokujące? Dla tych nieoświeconych, ignorantów , którym życie jest obojętne na pewno, ale nie dla nas, starających się przedstawić prawdziwą historię Rumunów i Europejczyków w kontekście globalnym.

  
„Były już prezydent miasta Cluj Gheorghe Funar w swej kampanii wyborczej, jako kandydat niezależny, opierając się na nacjonalistycznych głosach wyborców, kilka dni przed wyborami został skompromitowany w oczach wielu rumunów poprzez swoją deklaracje o chęci „zdelegalizowania nauki”.

W rozmowie o „pierwotnych ludziach” dla Radio France International, Funar stwierdził , że Geto-Dakowie „zaludnili całą planetę”.

  
Wszystkie te teorie, nie są objęte niezbitymi dowodami naukowymi ani historycznymi, i nic nie robi się w kierunku potwierdzenia tych teorii.

Naukowcy jak zawsze kpią i marginalizują temat i torpedują wszelkich prób dochodzenia prawdy o biologicznym i kulturowym dziedzictwie Rumunów ( Dacian ).

„W mojej kampanii chce powiedzieć prawdę o prawdziwej wielkiej historii narodu rumuńskiego. Wszyscy ludzie na świecie pochodzą od Geto-Dacian. Tysiące lat pózniej ludzie Ci zaludnili tereny, nazwane przez nas Szwecją i Danią w dzisiejszej historii nikt już nie wspomina nazwy Dacia!

  
Dakowie byli społeczeństwem bardzo zaawansowanym technologicznie. To dzięki ich technologii i ich mapom NASA odkrywa dziś nowe planety i wyznacza trasy lotów na księżyc i Marsa . To ich plany konstrukcji posłużyły do budowy maszyn i samolotów …

Dołączyłem do dużej grupy historycznych naukowców banitów . Rumunii nie wiedzą, że mają w swoim kraju wiele piramid stworzonych rękoma ich, przodków Geto-Daków, ludzi Ci budowali również piramidy w Egipcie, „powiedział George Funar dla RFI.

Funar chce wygrać wybory prezydenckie w pierwszej rundzie: „Jestem przekonany, że Bóg pomoże mi i Rumunom w kraju i za granicą, musimy wygrać te wybory aby poznać prawdę. Moją ambicją jest, aby wygrać w pierwszej turze. Myślę, że już dość 25 lat tułaczki „.

  
Poglądy byłego prezydenta Cluj na Galów nie są nowe. Funar powiedział również jesienią ubiegłego roku, że łacina jest pierwotnym językiem Dacian.

Conajmniej 10 historyków i zagranicznych archeologów twierdzi, że cywilizacja na tej planecie rozpoczęła się w Karpatach!

1. Miceal Ledwith : „język rumuński nie jest łaciną, ale łacina pochodzi od języka rumuńskiego”

  
” ​​Romanizacja nastąpiła po podboju Dacji w 106 roku. Rzymianie przejęli Banat i część Siedmiogrodu. Historia mówi nam, że Rzymianie nałożyli łacinę jako język urzędowy, a Rumuni zostali zmuszeni do porzucenia własnego języka. Ponadto, kultura rzymska i małżeństwa mieszane przyczyniły się do latynizacji.

Tych kilka faktów historyczny ma kwestionować teorię Miceal Ledwith… Choć Ledwith był, powiernikiem papieża Jana Pawła II i człowiekiem, który miał dostęp do najlepiej zachowanych dokumentów historycznych w Watykanie.

  
Jego oświadczenie dla stacji TVR Cluj, w 2012 roku: ” Według tajnych dokumentów watykańskich, klasyczna łacina, język Rzymian w latach, kiedy została podbita Dacia, wywodzi się ze starożytnego języka rumuńskiego…”

To całkowicie zmienia historię, której uczymy się w szkole, bo kiedy Rzymianie opanowali niewielką część Dacji, nie była potrzebna romanizacja. Z tego punktu widzenia, Rzymianie i Dakowie byli tymi samymi ludźmi , a Dacia nie potrzebowała latynizacji, a historycy muszą zmienic swój myślenia i nauczania .

Rzymianie stracili zainteresowanie Dacją, na zawsze. Ponadto, cesarz Hadrian również wyraził brak zainteresowania Dacia . Rzymianie prawdopodobnie nie przykładali takiej wagi do przekształcenia Dacia w rzymskiej prowincji.

2. William Schiller – amerykański archeolog

  
William Schiller, jest znanym amerykańskim archeologiem specjalizującym się w badaniu starożytnych cywilizacji oraz historii starego kontynentu. To od niego pochodzi szokująca wypowiedź na temat arogancji wielkich przywódców świata, którzy trzymają lud w niewiedzy na temat pochodzenia człowieczeństwa.

„Cywilizacja urodziła się, tam gdzie mieszka dziś lud rzymski, a następnie rozprzestrzeniła się na wschód i na zachód, działo się to 13 do 15.000 lat temu!”

3. Daniel Ruzo

Daniel Ruzo jest Peruwiańskim architektem, który przyjechał do Rumunii w latach 1966 i 1968 aby zbadać rumuńskiego Sphinx. Towarzyszyła mu rumuńskimi ekipa telewizyjna , która przy okazji nakręciła film w reżyserii Alexandru Sahia, pt.: „Tajemnica w kamieniu”. Ruzo zauważył, że Sphinx przypomina rzeźbę w Marcahuasi Plateau – Peru, zwaną Pomnikiem ludzkości.

  
W rzeczywistości, rumuński Sfinks to nie pojedyńcza rzeźba tak, jak ma to miejsce w Peru ale jest częścią większego kompleksu obiektów przedstawiających ludzkie twarze, rasy i głowę psa. Z punktu jego wieloletniego doświadczenia, Daniel Ruzo stwierdził, że pies ma rolę strażnika skarbów i, że w pobliżu pomnika człowieka powinniśmy szukać ukrytych informacji bądź też skarbów.

4. Marija Gimbutas, amerykański specjalista na temat wiedzy historycznej i archeologii.

Marija Gimbutas (ur 23 stycznia 1921 . zm. 02 lutego 1994) przekonywała, oryginalnością i siłą argumentu, autorka, często formułowała hipotezy potwierdzone przez późniejsze badania. Stanowisko przyjęte przez autorkę jest jasne i jednocześnie sprzeczne z teorią, iż starożytne cywilizacje neolityczne Europy składały się wyłącznie z imigrantów z Anatolii.

Dyfuzja starych idei i technologii, która doprowadziła do ponownego udomowienia zwierząt – owiec ,kóz potem świnie i koni sprzyjała rozwojowi i ponownemu pojawieniu się ceramiki.

  
To jest to, co nazywamy „Rewolucja neolityczna”. W Europie Południowo-Wschodniej, a tym samym i w cała Europie rozwój nie był oparty na imigrantach ,chociaż istniały ruchy etniczne, jak w całej historii dziejów człowieka – ale na, transferze i odbudowie starej technologii.

Z drugiej strony, pojawienie się świętych pism, zwłaszcza w kulturze Vinca-Turdas (około 5300 rpne, a nawet wcześniej), wyprzedza o co najmniej dwa tysiąclecia, sumeryjskie pisma, uznawane do niedawna za najstarsze w pracach naukowych i teoretycznych.

Pismo w Europie Południowo-Wschodniej pojawiło się na długo przez pismem orientalnym… To jest jeden z agumentów używanych przez Marija Gimbutas w propagowaniu wiedzy o europejskich procesach cywilizacyjnych ,które są bardziej skomplikowane niż scenariusze filmowe zaproponowane przez reżyserów i pseudo badaczy.

  
( Zauważyć należy , zbieżność mojej koncepcji powtarzalności z komcepcją Marija Gimbutas związaną z elementami symbolicznymi ,które stanowiły podstawy języków spoza czasu. Święte pisma, inskrypce , składały się nie z założeń fonetycznych ale z seriami grafenów ideograficznych. )

Dziś teoria „starej Europy” i „starych Europejczyków” zanika przez napór zakłamanej wiedzy specjalistów od dezinformacji bawiących się za pieniądze podatników w archeologów i badaczy !

Oczywiście, nie tylko archeolog Marija Gimbutas przyjmowała taki punkt widzenia o europejskiej prehistorii. Badaniami zajmowali się i zajmują : Colin Renfrew, Alojz Benac, MM Winn (uczeń Marija Gimbutas, który skatalogował grafemy neolityczne) i inni.

  
Językowe argumenty starej Europy uderzają w teorię indoeuropejską chronioną wpływem tajnych bractw , czerpiących garściami z technologii naszych przodków.

Stara cywilizacja europejska i „Stara Europa” – to kompleks kulturalny, który rozwinął się w latach 6500-3500 pne, ograniczony geograficznie przez Karpacki półwysep włoski i obszar Morza Egejskiego.

Stara cywilizacja europejska to kompleks kulturalny, który szybko przekroczył granice państwowości i asymilacji, dając wpływ silnej oryginalności , które echa w kulturze światowej są widoczne po dziś dzień.

  
Zasadnicze cechy starej Europy : pokojowość , spokojny duch, matriarchalne egalitarne społeczeństwo (dominująca rola kobiet w społeczeństwie), opanowanie zaawansowanych technik produkcji materiałów ceramicznych, rozwój technologii metalurgicznych, społeczności organizowała stopniowo jednolitą strukturę oryginalnego piśmiennictwa związanego z wierzeniami w cykle kosmiczne żeńskich bóstw.

Co najważniejsze, Stara Europa nie była prymitywnym społeczeństwem , lecz rozwiniętym i złożonym kolektywem ,w którym równość jej członków było wynikiem specyficznej ideologii. Kultura starej Europy czerpała z wiedzy starszych cywilizacji ,których pozostałości w owych czasach były dobrze zachowane.

Począwszy od około 4400 pne, Stara Europa stanęła przed faktem napływu różnych grup ludności Indoeuropejskich ,które wyznawały ideologię kast społecznych. Spowodowało to ostre rozwarstwienie społeczeństwa, społeczeństwo podzielone na wojowników toczących wojny z ludźmi, kapłanów którzy czcili bogów nieba i mocy broni, stopniowo wyniszczyli w kolejnych falach napływowych społeczeństwo starej Europy. Doprowadziło to do ​​krystalizacji populacji europejskiej, do formy jaką znamy od zarania dziejów historycznych do dnia dzisiejszego.

  
Marija Gimbutas, litewsko amerykański specjalista od pochodzenia:

„Rumunia jest kotliną wchodząca w skład państwa nazywanego starą Europą. Ten podmiot technologiczno kulturalny istniał w latach 6500-3500 pne, koncentrując się na idei społeczeństwa matriarchalnego, teokratycznego. Cena spokoju, twórcze myśli i sztuka zostały okupione inwazją społeczeństwa patriarchalnego indoeuropejskiego niosącego za sobą przemoc, strasznych bogów ,brąz i stal. ”

  
5. Harald Haarmann – wielki niemiecki uczony, specjalista w dziedzinie historii kultury, historii, arheomitologii pisma, ewolucja języka i historii religii, autor 40 książek, redaktor i współredaktor 20 antologii.

Najstarszym zapisem na świecie jest historia Tărtării opisująca cywilizacje zamieszkująca rejony dzisiejszej Rumunii i Dunaju, cywilizacja ta jest pierwszą wielka cywilizacja w „nowej” historii , tysiące lat starszą od cywilizacji sumeryjskiej (nadal uważana jest za kolebkę cywilizacji).

  
Wyniki jego badań są przedstawione w filmie dokumentalnym pod tytułem : Cywilizacja Dunaju.

Oczywiście niemiecki naukowiec nie jest pierwszym, który twierdzi, że starożytna cywilizacja rozwijała sięm.in na terenie dzisiejszej Rumunia. Litewsko amerykański naukowiec Marija Gimbutas powiedziała coś podobnego dawno temu:

„Rumunia jest kotliną wchodząca w skład państwa nazywanego starą Europą. Ten podmiot technologiczno kulturalny istniał w latach 6500-3500 pne, koncentrując się na idei społeczeństwa matriarchalnego, teokratycznego. 

  
Cena spokoju, twórcze myśli i sztuka zostały okupione inwazją społeczeństwa patriarchalnego indoeuropejskiego niosącego za sobą przemoc, strasznych bogów ,brąz i stal. ”

Zastanawiam się, w jaki sposób będą reagować „nauczyciele” naszych dzieci, którym przeszkadza wszystko, co nie wygląda dobrze w CV historii danego miejsca? …

  
Jak wytłumaczyć fakt, że nawet pod wpływem nowych badań, faktów, dowodów istnienie starej Europy jest nadal uważane w kręgach naukowych, akademickich za fikcję!? Czy zmiana podręczników ,jest zbyt droga ,czy też wiedza jest zbyt niebezpieczna dla kłamców ustalających fakty według wygodnego klucza manipulacji ?!

Jak długo będzie się ukryć prawdę historyczną?

6. Marco Merlini – słynny włoski archeolog twierdzi, że pismo pojawiło się w Rumunii, ponad 7000 lat temu …

„Znanemu włoskiemu archeologowi, profesorowi Marco Merliniemu (dyrektor instytutu badawczego InnovaNet i EURO INNOVANET, i dyrektor generalny” projektu wiedzy Prehistorycznej „w Rzymie…), zawdzięczamy tłumaczenie najstarszego znanego nam dokumentu (na tabliczkach) „Tărtării”, którego wiek wynosi według założeń około 7,3 tysięcy lat. Dokumet powstał na długo przed istnieniem pism Sumeryjskich !!!

  
W 2004 roku, Marco Merlini przybył do Rumunii w celu dotarcia do Cluj, gdzie podczas inwentaryzacji zostają odkryte tabliczki z „Tărtăria”.

Co ciekawe „tabliczek” ani kawałków kości nie było, można znaleźć ponieważ umieszczono je w bezwartościowych odpadach do wyrzucenia !.

Sama logika bez datowania radiowęglowego każe wskazywać, iż jeśli znalezione kości i tabliczki zostały odkryte w jednym miejscu mają one ten sam wiek … Polemika „naukowców” o nieprawdziwości tego zagadnienia zakończona została wraz z przedstawieniem oficjalnych badań metodą C14, która potwierdziła, iż napisy zostały wyryte na tabliczkach ponad 7000 lat temu!

Oto co mówi włoski archeolog : „Kości , jak i tabliczki, są bardzo stare. Teraz mamy taką pewność. Teraz kolej, aby udowodnić, że historia ludów starej Europy jest o wiel starsza niż historia Sumeru. W Rumunii znaleziono ogromne skarb, ale nie należą one tylko do Rumunii, ale do całej Europy. ”

Warto wreszcie zadać specjalistom w Cluj nastepujące pytania :

Dlaczego od lat milczeli o dokonanych odkryciach? Dlaczego wyrzucano cenne zabytki lub chowano je w najgłębszych zakamarkach uczelni i magazynów ? Dlaczego wiedza nie obiegła świata?

Kto opłaca milczenie naukowców , lub kto boi się ośmieszenia mówiąc prawdę ?!

Prawda wreszcie zmiażdży każde kłamstwo religijne, polityczne i historyczne !

  
7. Louis z Valle Poussin:

„Mieszkańców znad północnego Dunaju, można uznać za najliczniejszą grupę propagująca prawdę w internecie ! Prawda o Europie, naszych przodkach musi ujrzeć światło dzienne i być przedmiotem nauczania !

8. Olof Ekstrom, szwedzki pisarz i językoznawca:

„język rumuński jest kluczowym językiem, z którego narodziły się wszystkie główne języki Europy.”

9. W. Gordon Childe:

„Dacian jest miejscem pierwotnym więc początków naszej kultury należy szukać na terytorium Rymunii.”

10. Gimpera Bosch, niemiecki uczony:

„. Przestrzeń, do której zaczęli napływać Indoeuropejczycy położona jest między doliną Dunaju, Morza Egejskiego i Morza Czarnego”

11. Eugeniusz Pittard, antropolog:

„etniczni przodkowie Rumunów stanowią niewątpliwie podstawy cywilizacji neolitycznej .”

12. Prof. Fabio Scialpi: „Jestem zaintrygowany terytorium Rumunii, kilka nazw miejscowości powstałych w czasie istnienia starej Europy, można pózniej odnaleźć w sanskrycie”.

13. A. Jardim, znany Hellenist, Paryż 1923: ” Prymitywna historii regionów, nie pozwala Grekom odkryć własnej tożsamości, ani tożsamości ich państwa . Najstarszych mieszkańców Grecji Traków, należące szukać w czasach neolitu. ”

14. Bonaventura Vulcannius Brugia, 1597: „Getae miała własny alfabet na długo zanim pojawiła się łacina (od Rzymian). (…) Getae śpiewali, o czynach popełnionych przez swoich bohaterów, komponując utwory, nawet przed założeniem Rzymu…

Język rumuński jest najstarszym językiem świata, ponieważ ma większość rodników językowych, które, mogą tworzyć różne grupy słów, a to oznacza, że to bardzo bogaty język. Pierwszy język tej epoki ludzkości …

Liga Świata 

Dydymus

P.s. Czego nie mówi nauka i media o Rumunii ? Dlaczego Amerykanie chcą położyć łapy na Rumunii, Polsce, Ukrainie i Bułgarii ? Czy chodzi tylko o gaz łupkowy ?!

1. Najstarszy obecnie humanoidalne szkielet znaleziono w Ramnicu Valcea „Rybak na jeziorze Piemontu” datowany jest na 1000000 rok.

2. Pozostałości starożytnej cywilizacji, tysiące lat starszej od sumeryjskiej, znajdują się we wschodniej części Rumuni – Cucuteni.

3. Tabliczki Tărtăria, są o 1000 lat starsze niż sumeryjskie. Język rumuński jest najstarszym językiem na planecie, w tej odsłonie świata.

4. Tabliczki Neamt , są starsze niż sumeryjskie tabliczki o tysięc lat.

5. Odkrycie Bucegi 2003-11. W 2003 roku Amerykanie i Rumuni pod pasmem górskim Bucegi odkryli pokój do projekcji hologramów, które pokazały prawdziwą historię Ziemi, znaleziono również złote monoatomowe Amforay, których użycie prowadzi do długowieczności, czyli człowiek, może żyć przez tysiące lat w tym samym ciele fizycznym, jeśli spożywa pewną ilość substancji co pewien okres.

6. Odkrycie Masywu Sureanu w 1990 roku – góra przeorana żyłami czystego złota, długości jednego metra, złoto znajduje się tylko w postaci rudy w połączeniu z innymi nie-metalami, wydaje się, że tajemną wiedzą Dacian była zdolność przetwarzania złota w skondensowane światło.

7. Najstarszy piec na tej planecie do przetapiania metalu znaleziono w Campeni i powstał około 6000 lat pne.

8. Sarmisegetusa – kolejne wyjątkowe miejsce ,w którym znaleziono kilka wspaniałych artefaktów m.in. archiwum Atlantydy.

9. Artefakt spod Ceahlau – zagdka po ,która zjechali naukowcy z całego świata.

10. Las Baciu, Cluj Napoca, uznany został za „najbardziej paranormalny obszar na planecie”, strefa ponadczasowa, czyli coś w rodzaju dziury w continum czasoprzestrzeni.

Reklamy