Bądź czujny Mormoni i Masoneria.

Bądź czujny Mormoni i Masoneria.
Znajduje się w centrum miasta Salt Lake City, Utah – USA. Temple Square jest duchowym, kulturalnym i administracyjnym centrum wiary mormonów. Ten obszar 10 ha ziemi obejmuje świątynię, kopulaste tabernakulum oraz liczne budynki, zabytki i pomniki.

  
Chociaż, może się to wydawać świętym i zdrowym duchowo miejscem, spojrzenie na struktury budowli ujawniają obecność okultyzmu oraz symboli masońskich. Głębsza analiza symboliki Mormonów ujawnia niepokojącą prawdę co do „Boga” Mormonów.

Celem tego artykułu nie jest potępięnie mormonizmu jako wiary, ale analiza symboli Placu Świątynnego w sposób obiektywny.

  
Obszar struktury religijnej otoczony jest symbolami ezoterycznymi związanymi z czarną magią, złem lub starożytnymi wierzeniami. Dlaczego te symbole widoczne są na budynkach rzekomo chrześcijańskiej wiary? Wielu byłych Mormonów twierdzi, że Kościół Jezusa Chrystusa … (IJSUD) potajemnie prowadzi swoich zwolenników, do wiary w Lucyfera. Czy mają rację?

  
Świątynia

Świątynia umieszczona jest na centralnym Placu Świątynnym . Sam budynek jest surowy i imponujący oraz otoczony wieloma rzeźbami i pomnikami. Mówi się, że spełnia te same funkcje, jakie spełniała starożytna świątynia w Jerozolimie.

  
Chociaż możemy napisać wiele stron o tym, że nie jest to prawdą, skupmy się na samej strukturze budowli oraz jej symbolice.

1.Odwrócony pentagram

  
Na zewnątrznych ścianach świątyni, dostrzegamy wiele symboli, które są po prostu pozostałością starożytnego pogaństwa, bezpośrednio związanego ze złem. Najbardziej rażącym oczy symbolem jest odwrócony pentagram.

  
Symbol ten znajduje się na Placu Świątynnym, i jest ukazany na wiele sposobów.

Symbol Eliphasa Leviego. Wbrew powszechnemu przekonaniu, Levi nie stworzył odwróconego pentagramu jako negatywnego symbolu. Był on używany w magicznych rytuałach związanych z ukazaniem dualistycznych właściwości natury ludzkiej . Chciano także tym symbolem ukazać zakłamanie Bibli i chrześcijańskich pism mistycznych.

  
„Pentagram z dwoma punktami skierowanymi w górę jest symbolem jutrzenki – diabła i przyciąga złowrogie siły. Ponieważ reprezentuje go liczba 2 odnosząca się do Wielkiego Szabatu… ” Richard Cavendish, The Black Arts.

2.Słońce, Księżyc i gwiazdy.

Ściany świątyni zawierają wizerunek Słońca , faz księżyca i gwiazd (odwrócone pentagramy). Trzy ciała niebieskie znajdują się zawsze w starożytnych świątyniach pogańskich i ich wykorzystanie sięga czasów kultu Baala.

  
Tajemnice religii, okultyzm… pokazują bliski związek Mormonów z masonami zalecającymi zachowanie symboli mistycznych i zastosowanie ich w budowie budowli sakralnych.

3.Wszech widzące oko.

  
Ten klasyczny masoński symbol reprezentuje „Wielkiego Architekta” znajduje się on w przedniej części świątyni. Jest otoczony symbolem chwały i welonem gwiazd. Prawdopodobnie symbol ten oznacza inicjacyjny proces kościoła Mormonów, który jest bardzo podobny do procesu powstania masonerii.

  
4. Tajne podanie dłoni

Podobnie jak masoni, Mormoni poznają się po tajnych uściskach dłoni oraz po hasłach poznawanych podczas procesu inicjacji. Ten uścisk dłoni umieszczony na frontowej ścianie świątyni, jest podobny do masońskich uścisków dłoni.

  
Na najwyższej kondygnacji budowli widnieje napis: „Ja jestem Alfa i Omega”, który pochodzi z Księgi Objawienia. Może być to również tłumaczone jako „Jestem Początkiem i Końcem.” Fakt, że znajduje się on na szczycie budowli i jest symbolem, reprezentującym tajną doktrynę IJSUD, karze zastanawiać się, kto jest Alfą i Omegą.

5. Chrzcielnica

Każda świątynia mormonów ma własną chrzcielnicę, zamontowaną na plecach dwunastu wołów naturalnej wielkości. Mormoni wierzą, że jest to model „rytualnego naczynia”, który było umieszczone przy wejściu do świątyni Salomona. Jedyną rzeczą, o której zapomniałem wspomnieć, jest to, że naczynie było używane przez kapłanów do mycia rąk po uboju zwierząt . Nie używano oczywiście tego typu naczyń do chrztu ludzi. I na pewno naczynie to nie jest używane do „chrztu zmarłych,” praktyka Mormońska, w której zmarli pośmiertnie są częścią Kościoła mormonów.

  
Liczne skandaliczne chrzty miały miejsce, na przykład na ofiarach Holokaustu były ochrzczone bez zgody rodziny. Niedawno,matka Barak Obama, która zmarła na raka został ochrzczony przez mormonów bez zgody rodziny. Nie ma śladu tej niepokojącej praktyki w starożytnym chrześcijaństwie czy judaizmie.

Byli mormoni, którzy byli świadkami tych uroczystości rytuałalnych mieszają w to magię i inwokacje ducha.

Muzeum Sztuki i Historii Kościoła

  
Można znaleźć tutaj informacje na temat migracji, rozliczeń i proroków oraz prezydentów od 1830 do chwili obecnej. Istnieje również specjalny obszar dla dzieci. Każde z tych miejsc jest dobre aby umieścić w nich … odwrócone pentagramy.

Wejście do muzeum.

1. Odwrócony Pentagram

Pentagramy pojawiają się przy wejściu do Muzeum Historii i Sztuki kościoła. Ważne jest, aby podkreślić znaczenie tego symbolu, gdyż jest odpowiednikiem wprowadzonego do góry nogami krzyż w kościele.

  
„W symbolice, odwrócony rysunek zawsze oznacza siłę podboju. Przeciętny człowiek nawet nie podejrzewa jego, okultystycznych właściwości …”Manly P. Hall, tajne nauczanie w każdym wieku

Pentagram w okręgu po lewej stronie jest szczególnie istotny, ponieważ jest używany w rytuałach czarnej magii.

  
„Czarny mag nie może używać symboli białej magii, nie sprowadzając na siebie siły białej magii, która mogłyby być śmiertelna dla jego planów. Dlatego musi on zakłócać dobre siły hierogramsami tak charakterystycznymi dla okultyzmu.

Przedstawienie dwóch sprzecznych symboli ma na celu przypisanie im odwrotności znaczeń i akceptacji tego stanu rzeczy …

  
Pentagram jest szeroko stosowany w czarnej magii. W przypadku zastosowania w czarnej magii, pentagram jest nazywany znakiem diabła. Gwiazda z dwoma punktami w górze jest również nazywana „Kozą z Mendes,”.

Centrum dla zwiedzających

Zawiera najbardziej niepokojącą symbolikę okuktystyczną. Zasadniczo, ujawnia prawdziwy przedmiot kultu Mormonów.

1. Statua Chrystusa

Statua Chrystusa jest ikoną Kościoła Mormonów . Jest to replika dzieła Bertela, którego oryginał można zobaczyć w Kopenhadze – Dania. Wersja Mormonów umieszczona jest w nietypowej scenerii : wszechświat. Może to odnosić się do gnostyckiej koncepcji „kosmicznego Chrystusa”.

Jeden szczegół jednak zaskakuje i to niezwykle. Jednym z podstawowych sposobów analizowania dzieł sztuki jest związek między światłem i cieniem . W tym kontekście postać Chrystusa jest rzeczywiście rzucającą cień na ziemi. Nie jest postrzegana poprzez koncepcję : Jezus – „światłem świata”

Rzucający cień – symbolicznie oznacza to, utrzymanie społeczństwa w ciemności i ignorancji.

  
Jeśli ta postać Jezusa nie jest źródłem światła, co wtedy? Odpowiedź leży w rotundzie centrum dla zwiedzających.

2.Rotunda

Posadzka przed pomnikiem Chrystusa przedstawia specjalny rodzaj odwróconego pentagramu.

Odwrócony pentagram z wydłużonym dolną końcówką.

Dolny wierzchołek pentagramu jest wydłużony. Szczegół, który pozostaje niezauważone przez większość gości, ma w sobie ukryty sens. Po pierwsze, długość dolnego punktu reprezentuje formę zasilania, czerpanie energii z naiwności i wiary ludzi . Po drugie, ten szczególny pentagram precyzyjnie symbolizuje ezoteryczne znaczenie: upadek Lucyfera, Porannej gwiazdy , jutrzenki .

„Gdy gwiazda jest obracana w pozycji pionowej i górny jej szpic spogląda w dół , oznacza to upadek gwiazdy porannej” . Manly str. Hall, tajne nauczanie w każdym wieku.

Po ustaleniu tego faktu, można łatwo rozwiązać zagadkę światła i cienia. Lucyfer, jest uważany za źródło światła we wszechświecie.

Rysunek przedstawiający Jezusa Chrystusa jako źródła światła na Ziemi, oznacza , że ​​chrześcijaństwo… ma efekt oślepiający wobec ludzkości. Nigdy nie zobaczysz co się dzieje za źródłem oślepiającego ciebie blasku.

Elita IJSUD przeciwko Bogu.

  
W całej historii, wszystkie prądy duchowe zostały uznane jako ostateczne światło reprezentujące prawdę , dobro, piękno, wiedzę i mądrość Bożą . W całej sztuce religijnej, źródło światła jest najważniejsze. Niektórzy byli mormoni twierdzą, że IJSUD czci Lucyfera w subtelny sposób, ale mylący dla wiernych. Symbolika w miejscach ich kultu potwierdza te zeznania.

3. Ofiara Kaina

Kolejną dziwną cecha centrum dla zwiedzających jest : Adam i Ewa klęczący przed ołtarzem na którym spoczywają owoce. Jest to odniesienie do księgi Genesis IV, która opisuje ofiary Kaina i Abla dla Boga.

1 – człowiek wiedział w Ewie swoją żonę, a ona poczęła i urodziła Kaina. On powiedział: „Otrzymałem mężczyznę z pomocą Pana”

2 – później urodziła Abla, brata Kaina, Abel był pasterzem trzód, a Kain rolnikiem.

3 – Po jakimś czasie Kain przyniósł jako ofiarę dla Pana dary gleby,

4 -, podczas gdy Abel zaoferował pierwsze owce i najlepsze sztuki z swego stada. Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę,

5 -, ale nie patrzył na Kaina i na jego ofiarę. Kain był bardzo urażony i schylił cabeza.

6 – Pan powiedział: „Czemu jesteś rozżalony i spuszczasz głową w dół

8 – Kain rzekł do swego brata Abla:” Chodźmy na zewnątrz „. A gdy byli na polu, rzucił się na brata i …

Podsumowując historię, Kain i Abel byli synami Adama i Ewy. Abel był hodowcą owiec, a Kain dbał o ziemię. Kiedy nadszedł czas, aby złożyć ofiary Bogu Abel zabił baranka na ofiarę, podczas gdy Kain dał owoce ziemi. Bóg przyjął ofiarę Abla, ale odrzucił owoce Kaina (powody tego są jasne). Kain następnie zabił swego brata.

Kawałek owocu symbolizuje poczucie urazy (nawet wyzwanie) do okrutnego i niesprawiedliwego Boga.

  
Dlaczego rzeźba przedstawia odrzucenie ofiary Kaina, przez Boga? Znaczenie tego przepisu znaleść, można w wierzeniach w Lucyfera, który widzi Boga jako upartego tyrana. Postacie Biblijne i mitologiczne, które sprzeciwiają się Bogu są w posiadaniu doktryny Lucyfera. Lucyfer, uważany jest za ukrytego Zbawiciela rodzaju ludzkiego, który przyniósł dar miłosierdzia dla ludzi.

4.Orzeł

Znajduje się w rogu Południowej Świątyni. Orzeł szarpie Hive, symbol Utah, ważny symbol masonerii.

Ten artykuł tylko powierzchownie opisuje okultystyczne symbole na placu świątynnym. Istnieje wiele ezoterycznych pojęć i symboli, które mogą być uznane za odzwierciedlające zło , falliczne symbole , astronomiczne odniesienia do Saturna i wiele więcej.

Nawet bez wcześniejszej znajomości historii, filozofii czy wierzeń mormonów, osoba wykształcona w symbolice, może zrozumieć główną intencją tego kościoła, czytelną poprzez funkcje znaczeniowe ich sztuki.

Rytuały, symbole i modus operandi Mormonów wyrasta bezpośrednio z rytu szkockiego masonerii. Ukryty sens sztuki na placu świątyni zawiera mieszaninę subtelnej symboliki pogańskiej i wywrotową sztukę kultu Lucyfera.

  
Nie jestem specjalistą w zakresie działalności Josepha Smitha Jr. Starałem się pozostać bezstronnym, w badaniach i kompozycji tego artykułu. Ocenę pozostawiam czytelnikowi.

Liga Świata

Dydymus

Reklamy