Determinizm Biologiczny sposobem na akceptacje dewiacji seksualnych.

Determinizm Biologiczny sposobem na akceptacje dewiacji seksualnych.
Eksperci psychopaci twierdzą, że: Pedofilia jest w porządku, jeśli urodziłeś się z tą dewiacją.

Od absurdu do absurdu, a świat milczy i przyjmuje piętno po piętnie, w imię tolerancji i otwartości dla zła i deprawacji.!

„Obecnie, wielu ekspertów uważa pedofilie, za kolejną orientacje seksualną, odmianę heteroseksualizmu i homoseksualizmu … ,która przeradza głęboko zakorzenione predyspozycje w okresie dojrzewania w nowy obszar pragnień…”

http://depopulacja.blogspot.com/2016/02/edukacja-seksualna-dla-pieciolatkow.html

Zobaczmy jak to się robi.

Powyższa idea została wyrażona jakieś 40 lat temu w odniesieniu do homoseksualizmu, a potem służyła do społecznego przyjmowania i wdrażania kolejnych dewiacji w ramach badań nad poszerzoną formą „normalności”.

  
Musicie zdać sobie sprawę, że wszystkie te dewiacje służą deprawacji, depopulacji oraz przybliżają ludzi do ekstremalnych praktyk rytualnych, których elementy są już promowane w pop kulturze i mediach.

http://ligaswiatowa.hvs.pl/katy-perry-dziecko-illuminatow/

http://newspaper.hvs.pl/seksualizm-i-deprawacja-niszczycielem-dzieci-i-kobiet/

http://newspaper.hvs.pl/pedofilia-w-majestacie-prawa/

Pseudo naukowcom, dewiantom z tajnych bractw, chodzi o to, że jeśli ktoś „urodził” się jako pedofil jego zachowania są „naturalne” ,a skrzywione „uczucia” do dziecka, są przejawem jego „naturalnych” pragnień i upodobań…

Czy to nie są majaczenia psychopatów, których należy jak najszybciej zamknąć na oddziałach zamknięty szpitali lub stracić w celach śmierci ?! Takie dewiacje mogą wprowadzać tylko ludzie, których sami wybraliście i którzy przejawiają tego typu dewiacje względem waszych dzieci !

Dziesiątki lat temu wypromowano w ten sposób dzięki mediom i chemii powszechny aspekt homo i trans … seksualizmu. Dzisiaj mówi się o seksualizacji 2-5 letnich dzieci , i motyw ten pojawia się jako ciekawostka. 

Zauważcie, że informacje podprogowe, opakowania, reklamy, filmy, poruszane tematy na temat bestii, promowanie ich działań… Wpływa na wasze niezdrowe zainteresowanie tematem.

Proces ten polega na stworzeniu zainteresowania sloganem i tematem, który prowadzi do : oburzenia – ośmieszenia – standaryzacji zachowań i pojęć – normowania społecznego, a w końcu, kończy się to usankcjonowanym prawnie sposobem bycia w relacjach społecznych …

  
Lekarze, prawnicy, socjolodzy, psycholodzy, politycy, członkowi tajnych bractw i organizacji pozarządowych działają w tematach związanych z okultyzmem ręka w rękę , tworząc prawo chroniące patologie i dewiacje.

http://depopulacja.blogspot.com/2016/02/programowanie-genetyczne-brave-new.html

Los Angeles Times w dniu 14 stycznia 2013 roku napisało :

„Podobnie jak wiele form dewiacji seksualnych, pedofilia kiedyś uważana była za wynik zaburzeń psychologicznych. Jadnak, dziś w czasach rewolucji intelektualnej , naukowej i „moralnej”, wielu ekspertów (jakich? Imiona, nazwiska, pochodzenie, orientacja …!) widzi pedofilie jako kolejną orientacje seksualną będąca pochodną hetero lub homoseksualizmu. 

Te głęboko zakorzenione predyspozycje – ograniczone są prawie wyłącznie do mężczyzn ,i stają się one widoczne, w okresie dojrzewania.

Jeżeli widzimy to tylko jako badania kliniczne, nie biorąc pod uwagę tego, co dana osoba, może czuć do danego dziecka nie zrozumiemy jej głęboko skrywanych potrzeb prowadzących do frustracji ? 

Element „wrodzonej” potrzeby jest ważny, podobnie jak wrodzone pragnienia i skłonności, które muszą być realizowane w normalny sposób. Jest to ważne, aby głupcy, zaakceptowali wrodzone skłonności seksualne, będące pochodnymi hetero i homoseksualizmu…”

Ci sami socjologowie mówią nam, że homoseksualizm jest cechą wrodzoną, twierdzą również, że psychopaci rodzą się już z nabytymi cechami osobowści.

Jak widać nauka to stek bzdur, potrafiących uzasadnić potrzebę istnienia każdej dewiacji i zła, pod pozorami wrodzonych cech genetycznych … 

  
Nikt nie mówi tutaj o chemii zawartej w jedzeniu, o toksynach w powietrzu , o systemach deprawacji edukacyjnej, medialnej czy systemie manipulowania myślami człowieka poprzez fale elektromagnetyczne i fluor …

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/czestotliwosci-pracy-mozgu-czyli-jak.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/bron-neuro-elektro-magnetyczna.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/flouryzacja-kontrola-mas.html

Co to sprawia, że człowiek staje się​​ psychopatą ? Co sprawia, że niektórzy ludzie rodzą się z morderczymi instynktami? Co sprawia, że część ludzi pragnie popełnić samobójstwo?

Niektórzy mogą powiedzieć teraz, że morderstwo jest zupełnie czymś innym niż pedofilia, ale doświadczenia z dzieciństwa: wstyd, trauma, deprawacja, chęć zemsty, depresja, strach, ból pcha takie dzieci w ręce deprawacji, zła , samobójstw i mordów oraz chorób i zaburzeń psychicznych. 

Godząc się na uznanie pedofili za naturalną formę relacji międzyludzkich doprowadzamy do budowania narastającej spirali deprawacji, zła, patologii i wszczynamy proces przekształcania człowieka w krwawą bestie bez zachamowań moralnych i etycznych … 

Tacy ludzie staną się martwymi za życia potworami niezdolnymi do wyższych form uczuć. 

To jest ukartowana zmiana kryteriów, które sprawia, że postrzeganie ​​wrodzonych cech zostanie definitywnie przekonstruowane. 

Ta nowa konstrukcja będzie wpajana studentom, telewidzom, młodym socjologom, psychologom, głupim rodzicom czytającym zdeprawowane podręczniki o wychowaniu (bo autorytet ma racje ??) oraz dzieciom, zabierając im dzieciństwo, marzenia, dobro i niewinność !

Pochylając się nad złem i nazywając je dobrem, oddajem niewinność naszych dzieci spisując ją na śmierć.!

Śmieszny argument wrodzonych cech, może odtąd być stosowany do uzasadnienia wszystkich patologii tego świata.

Logicznie mówiąc : Jeśli uczucie jest wrodzone, działania związane z nim są dobre. To całkowicie eliminuje zachowania moralne i zastąpuje je biologicznym determinizmem (BD). 

Dlatego BD aakceptuje argumenty o przyjęciu, cech wrodzonych – nawet jeśli jest to pedofilia, zoofilia, kazirodztwo, kanibalizm, aborcja czy morderstwo. 

To jest po prostu to co nazywacie: ” róbta co chceta, bo jeśli jest to zgodne z waszymi potrzebami to jest to dobre…” .

Jest to wpajany wam kolejny odcinek fałszywej drogi wolności prowadzący rodzaj ludzki donikąd !

Biologia nie określa moralność i zachowań etycznych. Biologia to forma nauki wykorzystanej przeciwko człowiekowi tak jak psychologia czy medycyna … Wąż to symbol podstępu i zdrady, mordu i patologii, my dziś utożsamiamy to z pomocą ??!! Absur goni absurd !

  
Oczywiście, działacze lewicowi również krzyczą : ” trzeba to usankcjonować ,zróbmy to…”, w imię tolerancji i nauki , nikt z tych ludzi nie bierze pod uwagę konsekwencji moralnych, cierpienia, bólu, uczuć niewinnego dziecka, otaczających ich ludzi … To kolejny stos ofiarny na, którym składa się nasze dzieci… Ale wy milczycie bo prawo, bo nauka, bo „mądre” książki, bo X i Y mówią …

Tajne bractwa, religijni przywódcy, dewianci będą korzystać z nowego prawa gwałcąc wasze dzieci, zabijając je na stosach ofiarnych. 

Jeszcze się głupcy uśmiechacie, bo to fikcja, od 1999 roku, 98% moich informacji się potwierdziło , krok po kroku przyjmujecie jarzmo niewolnictwa, krok po kroku zabierają wam godność i honor, dając papierosy, alkohol, seks i telewizje … Uśmiechajcie się głupcy … Rzeźnie i pola bitew czekają na takich jak wy !!!

Dla wielu z was już dziś zwierzęce zachowania, są bliższe niż te ludzkie. Sposób bycia polegający na imprezowaniu, odurzaniu się alkoholem, nikotyną, marihuaną, ogólnie dostępnymi lekami, konserwantami … Przybliża was bardziej do otumanionych mega stad i mega rojów niż indywidualizmu człowieka !

http://eioba.pl/a/3bda/mega-roj-proces-przeksztalcania-ludzkosci

BD uwiarygadnia promowanie pedofilii i bestialstwa w imię nauki i jej ołtarzy, w imię powrotu kast i jej rytuałów.
Ten sposób działania oparty jest na emocjach budowanych w mediach przez działaczy lewicowych, pseudo naukowców, lekarzy i wyssane z palca autorytety.
Dlatego ludzi ci nieustannie zaprzeczają ideom normalności. Wersja teologicznej argumentacji BD często wykorzystywana jest przez masońskich aktywistów homoseksualnych : „Bóg nie popełnia błędów.” 
Jednak ten zdemoralizowany kurs jest całkowicie nielogiczny, ponieważ, ci sami ludzie twierdzą że rozszczep wargi, rozszczep kręgosłupa, zespół Downa… To wady wrodzone, a nie uważamy ich za naturalny stan rzeczy. 
Ludzie Ci nie mogą w takiej sytuacji powiedzieć, jak niektórzy wierzący w dawnych czasach, że te nieprawidłowości są karą boską za grzechy.
Homoseksualizm i pedofilia są normalne, ponieważ „Bóg nie popełnia błędów”, w takim razie jak wyjaśnić ich obronę „operacji zmiany płci”? 
To wszystko jest użytkową formą wykorzystywania Boga i spreparowanych pism mistycznych do celów okultystycznych, prawnych i społecznych.
Hmmm ,idąc dalej w logicznym wywodzie uprzedzenia rasowe także są wrodzoną i naturalną cechą, a w takim razie prawo antydyskryminacyjne jest niezgodne z zasadmi nowo pojmowanej „wolności”… 
Jeśli lewica naprawdę wierzy w Boga, a nie tylko go używa, cytując wersety z masońskiej Biblii , powinna wiedzieć, że ich wywody i prawa są niezgodne z ludzką moralnością i duchowością, że prawa te uszkadzają nasze umysły i ciała. Jednak tak naprawde liczą się dla tych ludzi hierarchiczna ambicja, sugestie tajnych bractw i wynagrodzenie dla sterowanych odgórnie marionetek…
Inny przykład ? Chirlane McCray żona komunistycznego burmistrza Nowego Jorku Billa de Blasio, jest „ex-lesbijką”. 
Ale zgodnie z komunistycznymi i liberalnymi dogmatami, nie ma wątpliwości, że wrodzonej orientacji nie można zmienić…
Taka osoba, podobnie jak Grodzka powinna być scharakteryzowana jako: „kłamca żyjących w związku, aktor…”… Tacy ludzie powinni być trzymani z dala od telewizji, polityki… ponieważ, wypaczają oni naturalność zachowań międzyludzkich, są patologią, którą należy izolować… 

Anna Grodzka vel Krzysztof Bęgowski : archiwa IPN

Oczywiście, historia mówi nam, że seksualność człowieka jest bardzo elastyczny … Homoseksualizm został zinstytucjonalizowany w obozach wojskowych Sparty. Dziś i zawsze było to przenoszone do koszarów, więzień, seminariów … Wylęgarni patologii i dewiacji gatunkowej…
Możemy stwierdzić też, że większość z wszystkich starożytnych Greków miała „gen geja”? Przecież tego uczy zakłamana historia, to chcą nam wpajać syjonistyczno madońskie media, autorytety, lekarze, reżyserzy … 
Należy również pamiętać, że nauka nie znalazła żadnego związku genetycznego z przyswajanymi formami seksualnymi!
Niemniej jednak, w Kalifornii i New Jersey postanowiono zakazać gejowskiej terapii konwersji dla nieletnich. 
Być może wyborcy powinni bardziej intensywnie przyglądać się orientacji seksualnych rządzących nimi polityków i księży, ponieważ ich gusty seksualne nie są wrodzone, a wypaczone przez tajne bractwa.
Umysł i serce musi być ostrożny z argumentami, które legitymizują prawa. Przestrzeganie zasady determinizmu biologicznego – siły rządzącej zwierzętami, nijak ma się do gatunku ludzkiego, to wypaczenie przynieść ma tylko jeden porządany efekt : zezwierzęcenie społeczeństwa. 
Pamiętaj, że akceptacja BD nie ma w sobie nic dobrego. Bo czyż zwierze i psychopata stworzony za pomocą mediów i chemii ma rządzić naszym ciałem i zanikającym umysłem. 
Jeśli jako rodzaj staniecie się zbyt agresywni i zaczniecie zagrażać elitą, ci znajdą sposób aby was szybko i zgodnie z prawem zabić !
Rozumiecie teraz ! Oni chcą rządzić naszym zachowaniem, chcą pozbyć się moralności poprzez determinizm biologiczny, ponieważ łatwiej zarządza się emocjami zwierząt niż ludzi, łatwiej też zabiera się prawa zwierzętom niż ludziom !
Uczucia nie zawsze są faktem, a biologia nigdy, nie może określać ludzkiej moralności!
Liga Świata
Wojciech Dydymus Dydymski

Reklamy