Szczepienia – Rzetelność prasy ?

Szczepienia – Rzetelność prasy ?
Pamiętacie nasz artykuł o Eboli i powiązaniach firmy GlaxoSmithKline.

Wspominaliśmy tam o procesie nad pracownikami GSK ,który miał miejsce w sierpniu.

Dzisiaj w prasie ukazała się taka oto notka, bez podania nazwisk skazanych osób :

  
„Chiński sąd nałożył 492 mln dolarów kary na brytyjskiego producenta leków GlaxoSmithKline za korumpowanie lokalnych lekarzy i władz szpitalnych. W sprawie skazano także na kary więzienia kilku wysoko postawionych pracowników tej firmy.

Była to największa w historii kraju kara nałożona przez sądy. Postępowanie odbyło się za zamkniętymi drzwiami i trwało zaledwie jeden dzień.

Sąd uznał, że GlaxoSmithKline korumpował lekarzy i pracowników szpitali, aby ci kupowali od firmy leki i sprzęt medyczny…”

  
Tak oto wygląda obieg informacji, niby mamy globalną wioskę, ale informacje pozostają albo w formie regionalnej albo zostają podane do informacji publicznej z dużym opóźnieniem albo wręcz wcale …

Napewno nie ma tutaj mowy o prawdzie, dlaczego ? 

Oto fragment protokołów mistrzów Syjonu:

  
„ROLA PRASY

Państwa współczesne posiadają w ręku swoim olbrzymia siłę, wytwarzającą ruch myśli w narodach, – to prasa. Rola prasy polega na zaznaczeniu zadań niezbędnych, na komunikowaniu skarg narodu, na wyrażaniu, a nawet tworzeniu niezadowolenia. 

Prasa jest ucieleśnieniem wolności mówienia. Państwa nie umiały wykorzystać tej siły i oto znalazła się ona w naszych rękach. Przez nią zdobyliśmy wpływy, pozostające na uboczu i w cieniu, dzięki niej zgromadziliśmy w posiadaniu naszym złoto, nie bacząc na to, ze zmuszeni byliśmy wyławiać je że strumienia krwi i łez…”

„PRZYSZŁOŚĆ PRASY W PAŃSTWIE MASOŃSKIM.

Z prasą załatwimy się w taki sposób: Jaką role gra obecnie prasą? Służy ona do podniecania potrzebnych nam namiętności lub tez – egoizmom partyjnym. Bywa bezwartościowa, niesprawiedliwa, kłamliwa i większości ludzi nie rozumie czemu ona służy. Osiodłajmy ją i weźmy mocno w cugle. Tak samo postąpimy z pozostała prasą, bowiem nie mamy się co bronić od napaści prasy.

  
Jeżeli pozostaniemy jako cel tylko dla książek i broszur. Przekształcimy ów kosztowny obecnie, z uwagi na konieczność cenzurowania, – wytwór jawności, w źródło dochodów dla naszego państwa: obciążymy wydawnictwa specjalnym podatkiem w markach stemplowych oraz składaniem kaucji przy organizowaniu organów prasy lub drukarń, co zabezpieczy nasz rząd od wszelkich napaści że strony prasy. 

Za ewentualna napaść będziemy karali bezwzględnie. Środki takie jak: marki i kaucje oraz zabezpieczone przez nie kary dadzą państwu olbrzymi dochód. 

Co prawda gazety partyjne mogłyby nie żałować pieniędzy, to tez będziemy je zamykali już po drugiej napaści. Nikt bezkarnie nie będzie mógł zaćmić aureoli naszej nieomylności rządowej. Pretekstem do zamknięcia wydawnictwa będzie to, że dany organ prasy podnieca umysły bez przyczyny i podstawy. 

Zwrócicie uwagę na to, że miedzy napadającymi na nas będą i przez nas stworzone organy, lecz nie będą występowały jedynie przeciwko punktom, których zmianę postanowiliśmy.”

  
„KONTROLA PRASY 

Żadna wiadomość nie przedostanie się do społeczeństwa bez kontroli naszej. Cel ten osiągniemy już obecnie w ten sposób, że wszelkie nowości wydawnicze otrzymywane są przez kilka agentur, które centralizują ruch wydawniczy całego świata. Agentury te wówczas będą wyłącznymi naszymi instytucjami i będą ogłaszały tylko to, co my im wskażemy.

Jeżeli obecnie potrafimy zawładnąć mózgami społeczeństw niewtajemniczonych do tego stopnia, że wszystkie prawie patrzą na zdarzenia światowe przez kolorowe szybki okularów, które my im zakładamy.

Jeżeli obecnie nie istnieją dla nas w żadnym państwie przeszkody, tamujące drogę do tak nazywanych przez głupotę niewtajemniczonych tajemnic państwowych, – to jakże będzie wówczas, kiedy zostaniemy uznanymi władcami świata w osobie naszego władcy wszechświatowego. 

Powrócimy do przeszłości prasy. Ktokolwiek będzie chciał zostać wydawca, księgarzem lub drukarzem będzie zmuszony wyjednać sobie dyplom odpowiedni, który w razie wykroczenia będzie niezwłocznie odbierany.”

http://newspaper.hvs.pl/protokoly-medrcow-syjonu-1896-rok-podstawy-zniszczenia-swiata/

Niedługo przedstawię wam kulisy współpracy nwo z mediami…

Liga Świata

Dydymus

Reklamy