Wi-Fi i elektrosmog.

Wi-Fi i elektrosmog.
Dlaczego coraz rzadziej korzystamy z twardych łącz , połączeń przewodowych lub LiFi, przechodząc na tworzące „elektrosmog” WiFi i inne bezprzewodowe technologie transmisji danych ?
Ta bezprzewodowa moda zagraża naszemu zdrowiu, twierdzą m.in. skandynawscy naukowcy w opublikowanym w mediach raporcie.

Ludzie pracujący z technologiami bezprzewodowymi takimi jak Wi-Fi, Bluetooth, GSM , LTE … narażeni są na guzy mózgu poprzez wysoki poziom promieniowania.

Ludzie są narażani na nowotwory mózgu i białaczkę, a wszystko to zaczyna się od osłabienia pamięci i koncentracji. Elektrosmog w głównej mierze bazuje na powszechności sieci komórkowych oraz sieci hotspotów Wi-Fi. Ta globalna ekspansja , prowadzi nas do stanu w, którym nasze mózgi zostaną przegrzane i zniszczone.

We wtorek zespół ekspertów w wywiadzie dla Anadolu Agency, powiedział , że pole elektromagnetyczne (EMF) z telefonów komórkowych i bezprzewodowych sieci WLAN… oraz innych urządzeń bezprzewodowych opierających swoje działanie na przekaźnikach mikrofal, mogą wpływać na krążenie krwi, oddychanie, regulacje temperatury , bilans wodny i inne funkcje żywych organizmów .

Duński naukowiec Olle Johansson powiedział, że ryzyko pogorszenia stanu zdrowia wielu osób znacznie wzrasta poprzez inicjatywy podejmowane na całym świecie, służące poszerzeniu darmowych sieci nadajników (hotspotów) Wi-Fi.

„Społeczeństwa oparte na bezprzewodowej komunikacji, to największy eksperyment prowadzony na człowieku w historii. W trybie pilnym należy zająć się tym tematem ,ponieważ zjawisko to ,może doprowadzić do śmierci wielu osób będących w zasięgu elekrosmogu…”

Profesor nadzwyczajny Olle Johansson z Wydziału Neurologii w Instytucie Karolińskim w Sztokholmie, ostrzega: „Jesteśmy dosłownie otoczeni przez” elektrosmog „, który przyczynia się do wzrostu ciężkich chorób , a politycy muszą zupełnie inaczej spojrzeć na ten problem.

„Populacja całego świata nie jest dostatecznie zabezpieczona przed działaniem zabójczej technologii komunikacyjnej i transmisji danych. Rozmieszczenie na całym świecie nadajników naraża na kontakt z nimi miliardy ludzi. Możemy spokojnie przyjąć założenie ,że nie mamy tutaj doczynienia z technologią codziennego użytku, ale z bronią masowego rażenia …”

„Graniczne promieniowanie”

Johansson wraz ze swoim kolegą profesorem Einarem Flydalem z Departamentu Telematyki na Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii w Trondheim w Norwegii ,opublikował artykuł pod tytułem: „Bezprzewodowy świat zagrożeniem dla zdrowia „.

„Spektrum możliwych problemów zdrowotnych wynikających z użycia technologii bezprzewodowej jest niezwykle szerokie – od nowotworów mózgu i białaczki przez wyczerpanie, osłabienie pamięci i koncentracji, a kończąc na zanikach pamięci … ”

Komitet Rady Europy w 2011 roku zbadała problematykę technologii bezprzewodowych i stwierdziła ,że mają one „potencjalnie szkodliwy” wpływ na ludzi, i stwierdził, że konieczne są działania w celu ochrony dzieci…

W raporcie mówi się o popełnionych przez urzędników błędach podczas przyznawania koncesji i atestów dla technologii bezprzewodowych.

Johansson: „Dozwolone dawki promieniowania granicznego, są zabójcze dla żywego organizmu …”

„Mówimy o wartości promieniowania 1,000,000,000,000,000,000 (10 do 18) razy większego niż promieniowanie natury w tle, do którego ludzkie ciało zostało przystosowane przez ostatnie 100,000 lat.

Professor Johansson’s opinion on the French EHS study.

W ciągu kilku dziesięcioleci, promieniowanie bezprzewodowe osiągnęło stopień armagedonu i plagii … Wprowadzający te rozwiązania począwszy od radia, telewizji , telefonii bezprzewodowej dobrze wiedzieli jaki skutek niesie to dla zdrowia i życia zwierząt i ludzi. ”

„Twarde dowody”

Wezwanie do natychmiastowego przyjęcia zasady ostrożności względem technologii bezprzewodowych zostanie przedstawione przed Komisją Unii Europejskiej . Naukowcy zostaną wysłuchani podczas publicznego wystąpienia ,którego tematem będzie: „Potencjalne skutki zdrowotne ekspozycji na pole elektromagnetyczne (EMF)”. Wstępem przesłuchanie w marcu tego roku, zakończyło się jak zwykle przekazaniem tematu do dalszych badań …

„Politycy powinni teraz zastanowić się jak pozbyć się starych urządzeń , jak stworzyć nowy trend społeczny mający propagować inne formy komunikacji niezagrażających życiu ludzkiemu… Wreszcie politycy muszą zastanowić się jak ochronić ludzi przed wpływem technologii ,którą sami wprowadzili na rynek …”

„Jak długo można stać lub siedzieć przed radarem wiedząc ,że ulegniemy poparzeniu? Przecież, można zacząć od biomedycznych limitów ,to kwestia zdrowia publicznego”.

Duński lekarz Helge Volkmann, który sprzeciwił się szybkiemu rozwojowi bezprzewodowego dostępu do Internetu, zgadza się z wypowiedziami Johanssona.

„Zarówno przemysł i władze nie dbają o badania, a jeśli już je robią finansują je z własnej kieszeni. Tak tworzy się mit bezpiecznej komunikacji , tak FCC finansowane przez koncerny naraża ludzi na śmierć i kalectwo!”

Mamy twarde dowody, że sygnał komórkowy powoduje raka.

„W Danii, trudno jest znaleźć jakiekolwiek miejsce bez zasięgu sieci komórkowej , więc jest to zagrożenie dla zdrowia całej lokalnej populacji.”

Firma Ruckus Wireless, jeden z pionierów na rynku infrastruktury bezprzewodowej, szacuje, że liczba hotspotów na całym świecie wzrośnie do 5,8 mln w przyszłym roku – wzrost o 350 procent od 2011 roku.

Kwestie zdrowotne.

„Naukowa” wiedza na temat skutków ubocznych zastosowania sieci bezprzewodowych opiera się na bez efektywnym działaniu w celu obniżenia wartości ekspozycji fal w obawie o możliwe negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego.

  
„W Salzburgu, Austria, proponuje się obniżyć limit ekspozycji na zewnątrz budynków o jedną milionową (10-6) z obecnego poziomu, i jedną dziesięciomilionową (10-7) w domach,” mówi Johansson.

Francja uchwaliła w marcu ubiegłego roku, aby zaniechać bezprzewodowego dostęp do Internetu w szkołach.

Od 2008 roku, francuska Biblioteka Narodowa wraz z innymi bibliotekami w Paryżu i kilkoma uniwersytetami usunęła wszystkie sieci Wi-Fi, a także całkowicie usunięto je ze szkół w mieście Herouville-Saint-Clair.

W Izraelu, izraelskie Ministerstwo Edukacji od 2013 roku całkowicie zrezygnowało z sieci bezprzewodowych w szkołach podstawowych .

Silny wzrost.

Izraelscy nauczyciele muszą teraz wyłączyć telefony komórkowe i routery WiFi, gdy nie są używane. Niemcy zalecają szkołą wykorzystanie sieci przewodowych od 2007 roku.

Jednak w USA urzędnicy chcą pokryć siecią WiFi Park Narodowy Grand Teton w Yellowstone, Wyoming. Ich chore pomysły opierają się na zainwestowaniu 34.000.000 dolarów na linię światłowodową biegnąca przez park wzdłuż istniejących dróg, aby stworzyć optymalne środowisko Wi-Fi .

Sieć 4G jest dostępna w parku Mammot Hot Springs , gdzie Verizon zainstalował anteny LTE oraz ścieżkę mikrofalową.

http://ligaswiatowa.hvs.pl/telefony-komorkowe-troche-prawdy-propagacji-fal/

W Afryce, Wi-Fi i maszty telefonii komórkowej, są również szybko rozwijane jak w USA i Europie.

Cisco mówi już dziś ,że Afryka będzie miała największy wzrost ruchu danych mobilnych na świecie, z roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 70 procent do 2018 roku.

W Polsce wzrost CAGR wynosi 68 procent, a w regionie Azji i Pacyfiku, 67 proc.

Według Komisji Europejskiej, wśród problemów „potencjalnie” związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne, można wymienić : zwiększone ryzyko zachorowania na raka mózgu (glejak) i ucha (nerwiak nerwu słuchowego) przez użytkowników telefonów komórkowych.

  
Również istnieje „potencjalna” zależność pomiędzy ekspozycją na nadajniki i odbiorniki urządzeń bezprzewodowych i wyższy stopień zachorowania na raka u dzieci (w tym białaczki).

„Czas na działanie”.

Problemy z płodnością, funkcjami poznawczymi i objawy, takie jak bóle głowy, zmęczenie, stres, zaburzenia snu i problemy skórne są również uważane za ryzyko użytkowania sieci bezprzewodowych.

  
Na rozprawie publicznej w czerwcu, Komisja Europejska wezwała do dalszego dochodzenia w sprawie zależności wpływu sieci bezprzewodowych na stan zdrowia ludzi i zwierząt . 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jest za przeprowadzeniem formalnej oceny ryzyka wszystkich skutków zdrowotnych związanych z ekspozycją pola o częstotliwości radiowej w 2016 r.

Oczywiście jest to rozmywanie tamtu, i żaden urzędnik czerpiący garściami z łapówek nie stanie na drodze korporacją.

  
Johansson powiedział, że takie posunięcia to kłamstwo, ponieważ wszystkie badania zostały już przeprowadzone i wykazały negatywny wpływ na ludzkie zdrowie…

„To fakt naukowy, że fale radiowe wpływają na krwiobieg, oddychanie, temperaturę ciała , równowagę wodną, albuminy i koncentracje cukru w ​​płynie mózgowo-rdzeniowym ….

  
„Nawet pola elektromagnetyczne o poziomie tylko 1 / 100000-tysięcznej tego, na co regularnie jesteśmy narażono przez telefon komórkowy i sieć wi-fi, przeszkadza w skomplikowanych operacjach elektrycznych zachodzących na poziomie komórkowym, a także powoduje uszkodzenie DNA, białek, neuronów i procesów utleniania. ”

  
„Pozwoliliśmy aby elektrosmog przybrał niewyobrażalny wymiar i nie jest on adekwatny to naszej fazy rozwoju technologicznego , mamy więc doczynienia nie z technologią ,a bronią masowego rażenia „.

„To ma negatywny i destruktywny wpływ na przyszłe pokolenia, nadszedł czas na przeciwdziałanie , szczególnie, że istnieją alternatywy!”

Liga Świata

Dydymus

Reklamy