666 i Słowianie, czyli jak dobro zamienić w zło

666 i Słowianie, czyli jak dobro zamienić w zło.

W miejscowości Konstanca (Tomis – Rumunia) w grobie Burebisty, doradcy arcykapłana Decenei, znaleziono zalecenie dla Traków, aby ci żyli zgodnie z prawami natury (prawo to, znane jest pod nazwą Belagine (ok.8000 r.p.n.e , niedługo zamieszczę ciekawy tekst na ten temat.).

W roku 666, zapisanym w postaci SSS (6,6,6), po grecku w postacie C-CCC lub łacińsku VIVIVI, przeprowadzono reformę Zalmoksisa.

( gr. Ζάλμοξις), Zamolksis (Ζάμολξις), Salmoksis (Σάλμοξις).

Starożytni Grecy uważali Zalmoksisa za postać historyczną. Według Herodota był on trackim niewolnikiem Pitagorasa, który został wyzwolony i wrócił do swojej ojczyzny, gdzie udzielał nauk o charakterze etyczno-religijnym; chcąc pokazać swoim ziomkom, że jego nauki dają nieśmiertelność, skrył się na trzy lata w podziemnej komnacie. Po śmierci miał zostać otoczony przez Traków kultem. )

Co ciekawe, człowiek ten pojawia się w wielu modlitwach i utworach jako kobieta. Na znalezionej niedawno w mieście Tomis marmurowej tablicy, czytamy :  

” AYRELIA DIO SYM FORO SYN SYN ZE SASE TRI KAI Teth GATRI Ayris NIASCHARIAN ”

Czysty Panie, wierzymy, że co 666 lat, ludzie wracają do czystości prawdziwej wiary. 

Znak 666, był noszony na prawej ręce lub czole.

Dla Traktów, Gallów, Słowian, liczba 666 nie była liczbą zła, lecz dobra – praw natury, zniszczonych przez zło chrześcijan – nikolaitów. Jest to kolejny symbol ukradziony Słowianom, którego znaczenie przekształcono w czyste zło.

666 (SYN Ze Sase Tri) oznacza dokładnie : ” są trzy poszukiwane szóstki ” 

Dacianie, mieli 6 dni w tygodniu, 6 tygodni w miesiącu, a rok miał 10 miesięcy (360 dni w roku – 360 stopni idealny krąg życia). Powitanie nowego roku trwało 5 dni, a 6 dnia przychodził nowy rok.

Rok zaczynał się trzema miesiącami mającymi 3 tygodnie po 8 dni (wiosna), potem następowało 6 miesięcy po 6 tygodni (lato), a następnie znów następowały 3 miesiące mające po 3 tygodnie i 8 dni (zima), w sumie 360 dni. 

W związku z tym, rok zaczynał się okresem letnim, zbiorami i kończył jesiennymi zbiorami – 6 miesięcy po 6 tygodni mających po 6 dni. Po okresie zwycięstwa natury – 666 – następuje zima, przypominająca o śmierci, ciemności i przygotowaniu się do nowego okresu życia.

Ciekawe jest to, że wiedzę tą zawłaszczyła sobie masońska loża imienia Zalmoksisa. 

Liga Świata

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/03/wygnani-sowianie-grupa-brahm-i-grupa.html

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/03/na-pograniczu.html

Frygijska czapka, jest czapką Dacian

http://czuwajacy.blogspot.com/2016/02/tajemnica-domu-boga-czyli-sow-kilka-na.html

Reklamy