Trzy małpy : Mizaru, Kikazaru, Iwazaru

Trzy małpy : Mizaru, Kikazaru, Iwazaru.

Mądrość zastała zmieniona w ignorancje.

Trzy mądre (lub mistyczne) małpy, to ukrywany przez elitę symbol i święta ikona mądrości. 

Nic nie widziałem, nic nie słyszałem, nic nie mówiłem. 

Jesteś prowadzony w niewiedzy przez elitę, religię i tajne bractwa. Niewiedza szerzona przez celebrytów, odnosi się do patrzenia w drugą stronę, na rozmywaniu problemu, i wskazywaniu winnego, własnych czynów. 

Nic, nie można potwierdzić, wyjaśnić i zrozumieć, wszystko co prawdziwe i moralne, jest nie stosowne i wymaga analiz masońskich ekspertów, niekończących się dyskusji i zapomnienia.

Problem polega na tym, że to ty przymykasz oczy, na wykroczenia rządzących tobą księży, celebrytów i polityków, symbol prawdy został dostosowany do potrzeb żerujących na was elit.

Nie dostrzegacie symboli, gry słów, gestów tajnej komunikacji, odbywającej się nieraz na żywo w mediach. 

Wszystko stało się substytutem tego czym było dawniej, od prawdy, przez ośmieszenie dobra i tolerancji wobec zła, do prawa czyniącego z kłamstwa, prawdę. 

Nowy Porządek Świata, to porządek kontrolującej społeczeństwo władzy. 

Mizaru : zasłaniając oczy, nie widzi nic złego, Kikazaru, obejmuje uszy, nie słysząc nic złego. Iwazaru, obejmuje usta, nie mówiąc nic złego. 

Ale, to nie oznacza, że niezauważanego zła nie ma … Jesz truciznę, niezdrową, genetycznie modyfikowaną żywność, zatruwasz się lekami, alkoholem … wpajając sobie, że coś wyprodukowane przez rząd lub na zlecenie rządu musi być zdrowe … ?! 

Tak samo, jest ze złem, trawisz zło, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji tego co robisz.

Widzenie, słyszenie i wyrażanie zła, jest odpowiednikiem – degustowania śmieci, po którym twoja dusza wymiotuje złem. 

Oglądasz przemocy w mediach, grach, filmach, niemoralne zachowania w polityce, kościele i wsród zarażonych złem przyjaciół… Dostosowujesz się, aby nie być samemu, jednak zło czyni samotnym, każdego w grupie, bowiem boicie się mówienia i słyszenia prawdy, odmiennej od medialnego kłamstwa.  

Jesz, wcinasz i degustujesz zło, stające się niewidzialnym, zastraszonym przyjacielem towarzyszącego ci zła, o którym mówisz, które słyszysz i które widzisz. 

Nie ma żadnego szatana, jesteś tylko ty, napędzany strachem i otaczającym cię złem, do którego starasz się dopasować …

Od 1950 r, powstało tysiące badań nad wpływem polityki, mediów na agresywne zachowanie. Pomimo jasnych dowodów na kreowanie przez media zła i przemocy, rządy nie zakazują telewizji tak jak i nałogów. 

Zło jest hodowane w duszach wszystkich ludzi i przyswajane przez tolerancję wobec zła …

Samobójstwa, morderstwa, zamachy, agresja, koszmary senne są potrzebne do kreacji strachu poprzez media, które mówią tylko o tym w dziennikach, serialach, filmach … (Wejdź na fakt…Zobacz, jak strach dotknie twoich myśli…)

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

Empatia umarła w męczarniach w mężczyznach, kobietach i dzieciach, nie ma prawdy, wiary w prawdę, jest tylko iluzja brutalnej rzeczywistości, tworzonej przez rządy całego świata, bowiem strach, prowadzi niewolników do obozów i do zagród. 

Widząc, słysząc i mówiąc, przyswajamy zło, jak zły genetycznie modyfikowany i stworzony z chemii pokarm. Niszcząc dusze, niszczysz umysł i ciało.

Starożytna dyrektywa : Nie widzę zła, jest mądrą maksymom, wykorzystywaną przez złych ludzi, w złym celu. 

Nie słyszę zła, jest kolejną mądrą regułą, ale ludzie słyszą zło, nie zdając sobie sprawy, czym jest słuchana przez nich muzyka i filmowy, telewizyjny oraz społeczny dialog, stający się częścią przepełniającego nas zła, frustracji i agresji. 

Dzieci i dorośli, wchłaniają zło przez słuch jak gąbki.

Nasze zmysły zostały zapchane złem, płynącym od hierarchicznej władzy. Nasz organizm zmienia duchową karmę na płynne zło, czyniąc z ludzi – zwierzęta, nierozróżniające przez obojętność, dobra od zła.

Jeśli nie widzisz i nie słyszysz zła, nie możesz o nim mówić, ale mądrości zmieniły swe znaczenie i mówienie złem jest wynikiem widzenia i słyszenia zła w mediach, w domu, szkole i wsród przyjaciół oraz znajomych …

Moralność, edukacja, mądrość, wiedza i dobro umierają …

To jest czysta formuła zła 1+1 = 3 (widzę zło + słyszę zło = tworzę słowami zło), gdyby ludzie, byli mądrzy, zastosowali by regułę 1+1 = 0, nie ma akcji, nie ma reakcji. 

Dlaczego proste mądrości są ukrywane przed ludźmi, a przede wszystkim przed dziećmi … ?!

Przecież szydzicie z prawdy, z dobrych ludzi, nie znacie zasad mądrości, samostanowienia i samoograniczenia, nie potraficie ograniczać swojej głupoty dostosowując jej wymiar do medialnej formy ataku na tezę i antytezę władzy, która nie dotyka władzy, lecz innych zagubionych oraz wolnych ludzi …

Szydzicie z prawdy, szydzicie z wszystkiego, nie rozumiejąc słowa mówionego i słowa pisanego, nie rozumiecie tego, co staramy się wam przekazać … 

Przypierdalacie się do każdego, chcąc dzielić się swoją systemową wiedzą, korygując prawdę do obowiązującej formy zła … 

Niech mądre małpy i ich prawdziwe przesłanie, będzie dla was drogowskazem. Mądrość starożytnych, nadal obowiązuje jednak mądrość nie jest przeznaczona dla was, lecz dla okradających was elit.

Mądrość trzech małp napędzała takich ludzi jak Konfucjusz (500 r p.n.e), który powiedział:

„Nie patrz na to, co jest wbrew przyzwoitości; Nie słuchaj tego, co jest sprzeczne z przyzwoitością; i nie mów, czegoś, co jest sprzeczne z przyzwoitością … ”

Również – Szlachetna ośmioraka ścieżka, będąca podstawą buddyzmu opiera się na mądrości trzech małp. 

Etyczny i psychiczny rozwój zależny jest od uwolnienia jednostki od cierpienia i urojeń, poprzez spokój i samowyzwolenie.

Wszystkie osiem dróg pokrywa się z mądrościami trzech małp i wiedzą starożytnej Lechii ( symbol ośmioramiennego koła ) :

Ośmioraka Ścieżka prowadzi  do wyplenienia pożądań, awersji i iluzji. 

Składa się z ośmiu części:

Słuszny (prawy, prawdziwy, właściwy) pogląd (rozumienie) – zrozumienie Czterech Szlachetnych Prawd, zrozumienie konieczności przebywania w medytacyjnym zrównoważeniu, zrozumienie prawa przyczyny i skutku, zrozumienie nietrwałości, pragnienie uwolnienia wszystkich istot od cierpienia.

Słuszne myślenie (postanowienie) – wykorzenienie żądzy i nieżyczliwości, postanowienie wyrzeczenia się złej woli i odstąpienie od wyrządzania wszelkiej krzywdy

Słuszne słowo (mowa) – wstrzymanie się od kłamstwa i obmowy, używanie mowy w celu przynoszenia pożytku innym

Słuszny czyn (postępowanie) – przestrzeganie Pięciu Wskazań:

Zobowiązuję się przestrzegać nakazu, by powstrzymywać się od odbierania życia.

Zobowiązuję się przestrzegać nakazu, by nie brać tego co nie dane.

Zobowiązuję się przestrzegać nakazu, by powstrzymywać się od złego seksualnego prowadzenia się.

Zobowiązuję się przestrzegać nakazu, by powstrzymywać się od niewłaściwej mowy.

Zobowiązuję się przestrzegać nakazu, by powstrzymywać się przed spożywaniem napojów odurzających i narkotyków, które prowadzą do nieuważności.

W Ośmiu wskazaniach dodane zostają trzy wskazania:

Zobowiązuję się przestrzegać nakazu, by powstrzymywać się od jedzenia w zakazanym czasie (tj. po południu).

Zobowiązuję się przestrzegać nakazu, by powstrzymywać się od tańca, śpiewu, muzyki, oglądania przedstawień, noszenia girland, używania perfum i upiększania ciała kosmetykami.

Zobowiązuję się przestrzegać nakazu, by powstrzymywać się od spania w wysokich i luksusowych łożach.
Mnisi przestrzegają dodatkowo szeregu wskazań, większość z których jest rozwinięciem lub pogłębieniem Ośmiu Wskazań. 

Tak na przykład : Trzecie Wskazanie dla mnicha oznacza nawet nie dotykać się do kobiety. 

W celu utrzymywania ciała i umysłu w czystości, mnisi uczą się szanować wszystkie kobiety i traktować starsze kobiety jak matki, rówieśniczki jak siostry, a młodsze kobiety jak córki. 

Oprócz tego mnisi nie korzystają z pieniędzy („złota i srebra”), przestrzegają szeregu reguł etycznego zachowania. Do cierpienia, między innym, prowadzi też późna pora nocnego spoczynku.

Słuszne zarobkowanie (sposób utrzymywania się przy życiu) – utrzymywanie się z zajęcia niewymagającego łamania przykazań: powstrzymywanie się od zarobkowania przynoszącego szkodę innym istotom, takiego jak: handel bronią, żywymi istotami lub ich ciałami, odurzającymi napojami i innymi narkotykami, trucizną, od rybołówstwa, rzeźnictwa, wojskowości, fałszu, zdrady, przepowiadania przyszłości, oszustwa, wykorzystywania itp.

Słuszne dążenie (wysiłek) – intencje i wysiłek, które nie pozwalają na powstawanie złych, a pozwalają na powstanie dobrych mentalnych właściwości, dążenie do oświecenia

Słuszne (bezwysiłkowe) skupienie(uważność, przytomność) – brak przeszkadzających myśli – znalezienie przestrzeni między nimi. Zachowanie uważności we wszystkim, co się przedsięwzięło

Słuszna medytacja (koncentracja) – dążenie do osiągania stanów, w których znika „ego”

Zoroastrianizm (ok. 1200 pne)

Określenie „Humata, Hukhta, Hvarshta” wyraża główną idee religii. 

Dobra myśl, dobre słowa, dobre uczynki.

Wszystkie tajne bractwa, zaadoptowały reguły trzech mądrych małp, do własnych politycznych i religijnych planów. 

Masoni i członkowie tajnych bractw mówią o tym od wieków, ale wy nie czytacie, nie rozumiecie, żyjecie w kłamstwie …

Charles Reynolds Brown powiedział o tym w 1920 roku, na kartach – Religii Laika, Leonard Stuart, powiedział o tym w 1919 roku, w Kosmicznej Komedii, Thomas Paine, powiedział o tym w 1802 roku, w wierszu Otwieram drzwi Świątyni ( polecam przestrzeganie przykazania, które istniało przez chrześcijanami i żydami. Uczyń przymierze z twoich zmysłów. Z twego oka, że nie widzi nic złego, z twego ucha, że nie słyszy nic złego, z twego języka, że nie mówi nic złego …)

Wspaniała i czysta filozofia, została zamieniona przez masonów, w sposób szerzenia zła. Ci ludzie chronią siebie, poświęcając was dla swojego dobra, nie widzą, nie słyszą i nie mówią o złu, które dotyka was. 

Przestrzeń prawdy została ukryta przed waszym wzrokiem i słuchem, a to czego nie ma, nie istnieje, a więc nie możecie o tym mówić wymiotując złem …

Ogarną was – Niższy Porządek Rzeczy, reszta została ukryta przez elitę. 

Jesteście bombardowanie bombami strachu, zło, przemoc i strach, dotykają was w mediach, pracy, szkole i na ulicy … Nie rozumiesz już dobra, poświecenia, empatii, nuży cię moralność, dlaczego wartościowe filmy i teatry, nie mają praktycznie w ogóle oglądalności, a Hollywoodzka hipnoza, karmi twój pusty i wystraszony umysł tandetą …?!

Nie widzisz zła, nie ty go pragniesz w mediach, grach, internecie, czym bardziej krwawe wiadomości tym więcej widzów i komentarzy napędzanych chrześcijańskim kultem krwi. 

Surowe mięcho, rzeźnie, pola bitew, armie, wojny, gry, strategie, kłamstwa, partie, religie, mesjasze i ludzka głupota, zombie, chcą więcej ludzkich ciał, krwi i pornografii …

Odgrywacie bitwy, ukrzyżowania, przebieracie się za potwory, trupy i ladacznice, płacicie podatki oparte na złocie, kultywujące korporacje i technologie … Kultura czy Kult …?!

Świadomie i nieświadomie, sprzedajcie się złu i kłamstwu, kogoś kto chce wam pomóc kosztem siebie, żyjąc za 100 dolarów miesięcznie, nazywacie iluminatem, a złodzieja i iluminata, żyjącego z waszej pracy i z waszych podatków nazywacie bogiem … !!! 

Ot i niewolnicy, pozbawieni duszy, mózgu i logiki, niezdolni do kreowania samostanowienia i samoograniczenia przez świadomość .

Wszystko ma być coraz brutalniejsze filmy, muzyka, wojna…. Nasze mózgi, są przeprogramowywane do nowych negatywnych norm społecznych.

Zobacz, czytaj masz to codziennie : Dziesięć osób nie żyje, matka zabiła syna, zgwałcił ją i zabił, zamach w sklepie, korupcja ogarnia miasta, masowe aresztowania, wojna, rosnące podatki … Strach, strach i strach, a potem nagle : Tragedia premiera, nie ma za sfinansować wakacji swoich dzieci, więc ty, masz żałować elitę, żyjąc w strachu represji …

Ale nie widzisz tego, że strach jest tworzony na potrzeby rządów, urzędów i kościołów … Nie masz odwagi walczyć z sobą i rządem, więc walczysz z innymi ludźmi o najlepsze miejsce przy stopach piętnującej ciebie władzy …

To już nie jest, nawet rola niewolnika, ale krańcowo wygłodniałego psa, rzucającego się na płot … 

Większość z was jest przerażonych, wystraszonych, przygnębionych, ale nie potraficie nawet racjonalnie myślec, nie potraficie niczego zmienić we własnym życiu. 

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/04/odkrycie-prawdziwych-podstawowych.html

Wszystko trzeba zrobić za was, niewolnik jest jak dziecko we mgle … 

Wszystko jest robione przeciw tobie celowo, celem jest destabilizacja społeczna ukrywająca globalne zmiany polityczne i religijne. 

Oni i ich dzieci, nie widzą zła, a wy w nim toniecie. Bronicie się, walczycie, działacie, jednocześnie się, czy walczycie przeciwko sobie samym i innym podobnym do was. ?!

Maksyma mądrości, stała się odwrócony do góry nogami narzędziem zniszczenia. Mechanizm kontrolny blokuje światło, zatrzymuje prawdę i rozwój duchowy.

Tworzycie zło, rosnący w waszych umysłach nowotwór . Jesteście gotowi uczestniczyć w obrzędach hierarchicznego obłędu. Msze, mecze, pochody, wybory, kościoły i igrzyska. 

Urodziłeś się i zostałeś wychowany w iluzji otaczającej cię utopi, jesz zło, bo za prawdę trzeba cierpieć. Chore psychiczne, stłumione i wystraszone społeczeństwo utrzymuje elity podporządkowujące wasz rozum i duchowość poprzez strach.

Zostałeś uprawniony do życia zdobywając licencje niewolnika w stadzie oszołomów. Rząd sprzedaje tobie licencje, odebranych tobie praw …

Wyłącz telewizje, przestań chodzić do kina, nie kupuj gazet, przestań rozpowszechniać religijne i polityczne kłamstwa. Jeśli coś jest sfałszowane, po prostu nie istnieje, to dlaczego tym codziennie żyjesz …?!

Sport to nie zawód, a człowiek to nie sprzedawany gladiator, a ty zamiast rozglądać się dookoła siebie, pijesz uzależniające cię piwo. Sport, to uwolnienie pozytywnych reakcji służących uwalnianiu umysłu od zła. Śpiewaj, graj na instrumentach, czytaj, pisz, analizuj i postaw na samostanowienie, łącz ludzi w dzielnicy …

Zło i strach dzieje się na zewnątrz, nie w nas, w nas zaczyna przeważać zło i strach, gdy zgodzimy się na przyswajanie zła medialnego, religijnego i politycznego …

Wszystkie negatywne rzeczy, dzieją się poza naszą kontrolą, jeśli potrafimy kontrolować to, co się dzieje wewnątrz nas.

Niestety większość z was reaguje emocjonalnie nierozumiejących roli polityki i religii, w kreowaniu zła wpływającego na was.

Wszystko możecie zmienić, wszystko możecie kontrolować, ale trzeba wiedzieć czym jest samostanowienie i jedność narodu przecie elitom.

Każdy z nad posiada ogromną moc, jednak dopóki czujesz strach, będziesz tylko rozpoznawał zło. 

Dlaczego się boisz …?!

Strach uderza w bezpieczeństwo i prowadzi do złego samopoczucia i agresji.

Jest to Iluzoryczny strach prowadzący nas do złego samopoczucia, większość z tych rzeczy rodzi się tylko w naszej świadomości w postaci wyobrażeń i wpływa na strach przed rzeczami, które mogą wydarzyć się w przyszłości.

Fakty przez strach mylą się z fantazjami, których byśmy nie mieli, gdyby nie otaczająca nas kultura zła i śmierci. 

Sami przyciągamy strach przez akceptacje metod działania hierarchii. Zaraz, to ty wypowiedziałeś komuś wojnę, to ty kreujesz zło chemii dodawanej do jedzenia, wody i leków … To ty pozwalasz poprzez dziurawe prawo działa złodziejom, gwałcicielom … ?!

Prawdziwe znaczenie mądrości trzech małp, zostało zakazane i ocenzurowane, jako niebezpieczne dla władzy elit nad ludźmi.

Wiedza potrzebuje dziś uprawnień, których w ogóle nie powinno być. Wszystko co obce naturze i co zagraża spokojowi człowieka, zostało narzucone, wszystkim społeczeństwom przez nakaz, naukę, wojnę i strach.

Zostały tylko slogany i przekształcone w zło, prawdy.  

Jeśli chcesz prawdziwych zmian w swoim życiu, wydrukuj sobie zdjęcie trzech małp, i dokładnie zapoznaj się z ich prawdziwą mądrością, rozważaj to, analizuj w poszukiwaniu prawdy.

Zło i strach są jak rak, którego nie wyleczy chemioterapia, lecz spokój oparty na samostanowienia i nie uleganiu podziałowi społecznemu, politycznemu i religijnemu, nie bądź zaślepionym głupcem, bądź mędrcem, odrzucającym zło i strach, tworzone przez władze dla posłusznych im ludzi …

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

Liga Świata

Reklamy