Ile godzin ma doba ?

Ile godzin ma doba ?

Rezonans Schumanna został przyspieszony z ~ 7,8 Hz do ~ 12,5 Hz, a tym samym doba została skrócona z 24 do 16 godzin.  

Czy kiedyś pomyślałeś, że czas w ostatnich latach biegnie o wiele za szybko …? Dlaczego dni, tygodnie, lata biegną coraz szybciej, a okres pomiędzy tzw : świetami, wydaje się tylko mgnieniem … ?

365 x 24 h = 8760 h / rok

365 x 16 h = 5840 h / rok

Każdy z nas, zauważył tą negatywną zmianę. Wielu ludzi nie ma czasu na nic, poza pracą, dlaczego, i co się stało … ?

Puls Ziemi, zwany Rezonansem Schumanna, przez tysiące lat wynosił ~ 7,8 Hz, ale w 1980 roku, zaobserwowano powolne przyspieszenie pulsu życia ziemi, z 7,8 do 8,9 Hz, a następnie od 1997 roku wartość naturalnego tętna osiągnęła pułap 12 Hz (i rośnie).

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/czestotliwosci-pracy-mozgu-czyli-jak.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/03/elf-et-gwen.html

Zwiększona częstotliwość wibracji ziemi sprawia, że 24 godzinny cykl życia w rzeczywiście odpowiada tylko 16 godzinom czasu rzeczywistego, w warunkach lądowych. (Wyczucie czasu rzeczywistego jest realizowane przez szyszynkę – o niej niedługo powstanie specjalny tekst …)

Opowiadanie bzdet, o braku czasu przez zwiększenie aktywności życia zawodowego, nie pokrywa się z rzeczywistymi odczuciami fizycznymi, zmęczonego organizmu.

Jeśli obecna 24 godzina doba, ma fizycznie tylko 16 godzin, to faktyczna różnica między czasem zegarowym, a czasem fizycznym, będzie wzrastać wykładniczo wraz ze wzrostem tętna naszego domu, aż dojdziemy do punktu zerowego.

Konsekwencje tego, są nieobliczalne i wymykają się wyobraźni: ziemia i wszyscy jej mieszkańcy, przejdą do innego fizycznego wymiaru, poprzez przejście do innej fazy.! 

(Teoretycznie, możemy tego nie zauważyć, ale zauważymy konsekwencje tego wydarzenia, jeśli znajdziemy się w alternatywnej fazie naszego własnego życia … Lub w fazie, w której nasze awatary są już martwe, a ich bliscy zobaczą ich fizyczny powrót, to … Konsekwencje będą katastrofalne … ?!) 

Będziemy żyć i poruszać się w innej częstotliwości, konstrukcja tej mechanicznej iluzji poprzez przejście przez punkt zerowy spowoduje odwrócenie m.in. funkcji słońca, które będzie wschodziło na zachodzie i zachodziło na wschodzie.

W innej fazie, większość naszych technologii, nie będzie miała prawa funkcjonować, tego typu zdarzenia miały już miejsce i były opisywane w starożytnych pismach mistycznych. 

Jedyną formą energii, która funkcjonuje niezależnie od fazy, jest darmowa energia elektryczna, będąca nośnikiem i kreatorem całego otaczającego nas życia i świata .

Zwiększenie częstotliwości wibracji ziemi przy jednoczesnym elektrycznym rozregulowaniu pola magnetycznego, doprowadzi do takich anomalii, jakie Hollywood pokazało nam w filmach : „Dziwny przypadek Benjamina Buttona” i „Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia” …

Subtelne zjawiska, przechodzą obok naszej uśpionej uwagi. Jeśli mechanizm zegara, pokazuje nam ciągle 24 godziny, to zaczynamy wierzyć w system mierzenia, ale nie obliczania czasu, wierzymy przez to, w realność otaczających nas kłamstw, tworzących realny obraz dnia codziennego …

Czas, nie jest stały i bardziej przypomina nadmuchiwany balon, na powierzchnię, którego naniesiemy godziny, teraz skoreluj częstotliwość pracy ziemi z odpowiednimi dawkami gazu dostarczanego do balonu pod właściwym ciśnieniem …  

Czas jest formą trójwymiarowa, zmienną i całkowicie niemierzalną na przestrzeni miliardów lat. To, że zegarek pokazuje upływ czasu, nie oznacza, że czas płynie, bowiem mógł on stanąć, cofnąć się, a nawet transformować fazę naszej rzeczywistości. 

(Świat stworzony na bazie ustaleń, teorii i niemej zgodzie na kłamstwa, jest tylko iluzją, tworzącą złudzenie rzeczywistości …) 

Wszystko, może tak jak w balonie ulec ściśnięciu lub nadąć się do niewyobrażalnych rozmiarów, czas jest powiązany z trójwymiarową przestrzenią wielu faz i tak naprawdę nie istnieje, jest to sztuczna forma, stworzona jak idea, czy forma władzy, tytułu, czy pieniądza. 

Dlatego, tak bardzo rozmieszać mnie abstrakcyjne pojęcie : tu i teraz … Nie wiesz, jak wygląda twój ląd, nie masz dowodów istnienia planety na, której mieszkasz, nie wiesz więc, gdzie i kiedy spędzasz swoje życie, czym są narodziny, życie i śmierć, więc jaka jest twoja tożsamość i czym jest twoja wiedza, jeśli nie ustalonym blefem … ?!

Generalnie wszystko jest teorią, a cała nasza wiedza oparta jest na założeniach danej fazy, zmiana fazy praktycznie całkowicie zmieni podejście do nauki, a tym samym zmieni założenia nauk, będących podstawą naszej pożal się Boże cywilizacji.

I to, nie jest filozofia, tylko fakt opisujący głupotę, bezradność i wiarę społeczeństwa w utopię – rzeczy, pomagających władzom, kontrolować twój żywot. 

Wielowymiarowa przestrzeń 3D opisana formą nieistniejącego czasu, może być zilustrowana zmiennym pulsem ziemi, czyli rezonansem Schumanna.

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/05/kult-smierci-i-zota-era-czowieczenstwa.html

Skracanie czasu życia, jest możliwe poprzez sztuczne, przyspieszenie pulsu ziemi. 

Pomyśl, człowiek mający 100 lat, powinien przeżyć 876000 tysięcy godzin (100 x 365 = 36500 dni x 24h = 876000 h), ale tak naprawdę przeżył ich tylko 584000 h (100x 365 = 36500 dni x 16 h) …

A teraz, pokaże wam manipulacje. Biblia, to zlepek pism mistycznych, w tym Lechickiej księgi życia, Wed i Egipskiej księgi snów … Została ona stworzona przez Nikolaitów, dla realizacji ich własnych niemoralnych celów.

Fakty historyczne i zdarzenia naturalne, zostały opisany w formie kłamliwej, ale użytecznej legendy.

Naprawdę Mateusza 24 ? :

21 Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie.

Oryginał (LKŻ, 60.000 lat p.n.e ) : Czas stał się „słowem” prawdziwego ucisku, jakiego nigdy przedtem i nigdy potem nie zeznał rodzaj ludzki. 

22 Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.

Oryginał ( LKŻ, j.p) : Czas, jak wybrany (przybyły) bohater, skrócił nasze bolesne cierpienia … 

23 Wtedy jeśliby wam kto powiedział: „Oto tu jest Mesjasz” albo: „Tam”, nie wierzcie!

Oryginał : I oto narodził, się nowy bóg … a wraz z nim przyszedł (pojawił się) namacalny czas … W przestrzeń, czmychnął jego ojciec, otoczony swoimi dziećmi … inne bogi i wybrańcy, nie istnieją, będąc żywą (żywym) pułapką (łgarstwem), której możecie się tylko bać (trwożyć) …

24 Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych.

Oryginał : Stary bóg (ojciec) zniknął z niebiosa, pokazując znaki i cuda, tworząc moc gniewu i zniszczenie (wyniszczenia) …

27 Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.

Oryginał : I pojawił się łuk czerwony, a nowy pan, tkwił już na niebie …

29 [Vt-6,15] Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte

Oryginał : … łuk rozpiął się między ziemią, a bogami, gwiazdy spadały i ziemia drżała …

30 Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.

Oryginał : Rozerwał się most (połączenie) pomiędzy domem (królestwem) Boga, a ziemią, a na niebie, pokazał się znak nowego Boga.

Co się stało, i dlaczego zakodowano tą wiadomość, w wygodnej dla Zaprzysiężonych i Nikolaitów formie : 

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/05/kult-smierci-i-zota-era-czowieczenstwa.html

Liga Świata

Reklamy