Czym jest rząd, czyli budowa loży masońskiej

Czym jest rząd, czyli budowa loży masońskiej – państwa ustrojowego.

Tytuł prezydenta, to niebezpieczny żart, taki sam żart masoński jak konstytucja, ustrój, demokracja czy tolerancja wobec zła …

Składając przysięgę na biblie i konstytucje, ludzie stają się masonami, strażnikami tajemnicy – życia na koszt społeczny, poprzez wytworzenie terroru, strachu i wojen, prowadzących do systemów religijnych i ustrojów politycznych, dających sposobność wykorzystywania społeczeństwa przez wiecznie żyjącą ponad stan, elitę. 

Na czele każdego masońskiego teatru, stoi miłościwy, czcigodny mistrz, czcigodny oznacza szanowany, to sztuczny autorytet, wytworzony przez nakaz autorytarny. 

Nazewnictwo, pochodzi od angielskiego systemu sądownictwa, stąd master, to dzisiejszych lider, czyli ten, który posiada najlepsze kwalifikacje do niszczenia i hodowania ludzi, w imię interesu elit. 

Jednak, nad tym teatrem chciwych ignorantów i potworów, stoi ukryty Concert Master lub Master Architect, którego nazwiska nie znacie, a który steruje wszystkimi partiami i ich szefami. 

Otóż, to bardzo poważny żart, wpływający na wasze życie, prezydent to czcigodny mistrz loży masońskiej (marszałek), będący równocześnie mistrzem ceremonii, idiotą, wystawianym przez państwo handlowe do ról reprezentacyjnych.

Wiceprezydent lub premier to starszy strażnik (diakon) pełniący role posłańca obwieszczającego manipulacje i kłamstwo oraz ukrytą prawdę, dla wtajemniczonych.

Wicepremier, to młodszy strażnik (steward), stronnik.

Minister finansów, to skarbnik (oficer finansowy) zwany klucznikiem lub opiekunem drzwi, prowadzących do sekretów życia, budowanych na koszt okradanego społeczeństwa.

Sekretarz, rejestrator, to kapelan, pilnujący nastrojów społecznych.

Jesteście tak tępi, panie i panowie politycy, że nie wiecie, że wami manipulują, dostajecie jak dziwki, kasę za milczenie i kreowanie sztucznego podziału … 

Naprowadzamy ludzi na odpowiednie tropy, a oni i wy, śpicie, zamroczeni pieniądzem, strachem i fetyszem władzy … 

Nie interesuje was, kogo wybieracie, jesteście najemnikami tak jak polegli władzy żołnierze, których nie interesuje kogo zabijają. Wybieracie prawdziwych morderców, którzy każą zabijać wam, waszych braci i ich dzieci, dla dobra przyszłych pokoleń elit. 

Jebane z was sukinsyny … Wy, durni wyborcy, pracownicy, żołnierze, patrioci, wierni … ,jesteście jak ślepe dziwki, wystraszone głosem masońskiej władzy … 

Służycie władzy i ojczyźnie, należącej nie do narodu, ale do tajnych bractw … 

Albo wystąpicie przeciwko nim, albo razem z nimi, pójdziecie na dno …

Liga Świata

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/beata-szydo-agent-nr33.html?m=1

Reklamy