Prawo Admiralicji floty handlowej, czyli jak łamane jest prawo człowieka

Prawo Admiralicji floty handlowej, czyli jak łamane jest prawo człowieka.

Właścicielami niewolników są, osoby należące do zaprzysiężonych w tym iluminaci, wyżsi masoni z prawem do zasiadania w lożach iluminackich, oraz Nikolaici sprawujący władze nad Watykanem, Islamem, Buddyzmem i Judaizmem oraz innymi religiami i sektami religijnymi.

Wszystko to, łączy się ze sobą, za pomocą starożytnego kultu Saturna.

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/05/kult-smierci-i-zota-era-czowieczenstwa.html

Konstytucja

Podstawowym dokumentem łamiącym prawa obywatelskie, w tym prawo wolności jest konstytucja, będąca podstawową formą licencji, odbierającej człowiekowi prawa, które mogą być na nowo przyznane pod warunkiem akceptacji władzy elit, przyznających te prawa.

( I generacja Praw człowieka:

1. Prawo do życia
2. Prawo do własności
3. Wolność osobista
4. Zakaz tortur
5. Wolność od niewoli ( prawo do samoposiadania )
6. Prawo do owoców pracy.

Potem powstała utopia :

Prawa człowieka II generacji nakładają na państwo obowiązki ekonomiczne i socjalne wobec obywateli, natomiast prawa człowieka III generacji, to prawa kolektywne i solidarnościowe.

Najbardziej bezsensowne prawa : prawo do demokracji (zniewolenia), prawo do rozwoju (zniewolenia przez edukacje), prawo do zdrowego środowiska naturalnego (przez kłamstwa ludzi czerpiących z tego zyski), prawo do nauki (zniewolenia przez edukacje) , prawo do pracy (w miejskich przedsiębiorstwach przemysłowych) i wypoczynku, prawo do pokoju, prawo do uczestniczenia w życiu kulturalnym.

Anty prawa człowieka (II i III generacja) nie służą nikomu, powinniśmy się zastanowić, w czyim interesie zostały ustanowione?

Z odpowiedzią przychodzi nam znany węgierski ekonomista, Anthony de Jasay:

„ Adaptacja długotrwałych indywidualnych i rodzinnych zachowań do dostępności niezasłużonej pomocy, która jest początkowo pasywnie akceptowana, następnie staje się obiektem żądań i ostatecznie, z biegiem czasu, uznawana jest za prawo, które można wymusić (prawo do niebycia głodnym, prawo do opieki zdrowotnej, prawo do formalnej edukacji, prawo do bezpiecznej starości) ”.

Wynika z tego, że prawa człowieka nie wynikają z ludzkiej wrażliwości i altruizmu polityków, a jest to jedynie pretekst służący grabieży coraz szerszych mas. Politycy bowiem zawsze interesują się naszym dobrem, nawet jeśli mamy tego dobra już tak niewiele.)

Awatar

Kto tworzy prawa i konstytucje, ma zamiar dzięki nim podporządkować sobie ludzi.

Aby zaakceptować władze elit, musisz zrzec się wolności i przyjąć status niewolnika.

Kilka wielkich durnych słów, kilka dokumentów i podpisów, służących przejęciu nowo narodzonego dziecka w poczet martwych ludzi i przekształceniu go w zniewolony awatar.

Próba podjęcia tzw: legalnej pracy, wiąże się z podpisaniem kilku dokumentów, zawierających magiczne niezrozumiałe słowa, tworzące z niewolnika państwa handlowego, wynajętego sługusa.

Co więcej, umowy z pracodawcą pozbawiają cię nawet części praw licencyjnych zawartych w konstytucji, ponieważ pracodawca narzuca tobie prawa osobiste, chroniące go przed potencjalnym złodziejstwem najętego od państwa niewolnika.

Jeśli, nie podpiszesz dokumentów oznajmiających rezygnacji ze swoich praw, nie zostaniesz po prostu zatrudniony. Szantaż. !!!

Pracodawca, płaci dobrowolnie podatki, aby otrzymać, korzyści oferowane firmom i korporacjom (prawa nadrzędne) przez państwo handlowe, wynajmujące im niewolników.

Państwo jest pośrednikiem w handlu niewolnikami, pobierającym prowizje od pracy każdego niewolnika.

Co łamie, Prawo do owoców własnej pracy. Mamy więc, brak równości odbierający nam prawo do wolności i odebranie nam owoców naszej pracy przez hierarchie, żerująca na naszej pracy. Nic się nie stało, niewolnicy, prawda, żadna nawet darmowa prostytucja nie hańbi …

Dla debila, jest to teoria konspiracyjna, jednak jeśli przeliczysz wszystkie podatki, konkretny zysk z twojej pracy, oraz twoje wydatki wracające z powrotem do państwa, może się okazać, że pracujesz zupełnie za darmo, a nawet dokładasz do swojej pracy.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/wytwornia-teorii-spiskowych-czyli-jak.html

Trzy sposoby zapisywania imienia i nazwiska zniewolonego człowieka.

Drobne szczegóły są najważniejsze.

– Capitis deminutio (łac. umniejszenie osobowości) – w prawie rzymskim utrata lub zmiana jednego ze statuum osoby. Powodowała m.in. zmianę długów cywilnych na naturalne. Na dokumentach jest to zapisane w postaci pierwszej litery imienia i nazwiska. Jest to minimalna utrata praw obywatelskich, n.p. zmiana nazwiska, przez zawarcie związku małżeńskiego.

– Capitis deminutio media (średnie umniejszenie osobowości) – następuje wtedy gdy np. stracisz obywatelstwo na skutek wygnania zarobkowego. Tracisz prawa obywatelskie, nie tracąc prawa do wolności. Innymi słowy, państwo nadal, może nałożyć na ciebie grzywnę lub karę.

– Capitis deminutio maxima (dosł. największe umniejszenie osobowości) – zmiana status libertatis osoby wolnej – realnej, następuje przez popadnięcie w niewolę – fikcje. Na dokumentach widnieje to w postaci zapisu imienia i nazwiska dużymi literami. Oznacza to, że możesz zostać ukarany grzywną, aresztowany i zniewolony w każdy możliwy sposób.

Oznacza to, że 95% polskiego społeczeństwa, posiada status średniego lub największego umniejszenia osobowości. Oznacza to, że poprzez przyzwolenie zezwoliłeś państwu na odebranie sobie praw obywatelskich.

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/do-kogo-nalezysz-niewolniku.html?m=1

Również poprzez ignorancję, pozwoliłeś państwu wynajmować cię do robót obozowych, pozbawiając się praw obywatelskich. Poprzez podpisanie jednego dokumentu, postawiłeś prawa pracodawcy, ponad prawami człowieka.

Do kogo chcecie mieć pretensje, sami pozwoliliście stworzyć ten system, ze strach przed reprezentantami Boga człowieka, zwanymi elitami. !?!?

Co więcej, podpisujac większość dokumentów, tracisz możliwość występowania przed sądem jako wolny człowiek.

Istnieją trzy rodzaje praw na ziemi:

1. Prawo cywilne, jest prawem ziemi
2. Prawo admiralicji, jest prawem wody
3. Prawo naturalne, jest prawem wolnego człowieka

Prawo admiralicji światowej floty handlowej, opiera się na prawie kanonicznym Watykanu – Imperium Rzymskie Nikolaitów.

Prawo to, zostało dostosowane do czasów współczesnych, tak jak większość praw nowego porządku świata, a stało się to w mitycznym już 1984 roku. (1.czerwca.1984 roku, wprowadzono terror w wielu innych dziedzinach np. : FDA, DHHS zamieściły dyrektywę o zakazie wyrażania wątpliwości na temat bezpieczeństwa szczepień. Foto)

Wszystkie sądy karne oparte są na Prawie Morskim. Amerykańskie sądy, pracują jeszcze na starym brytyjskim prawie morskim, według rytuałów europejskich tajnych bractw ( z siedzibą w Temple Bar w Londynie (jest to siedziba dawnego adwokata Templariuszy). Wielka Loża Anglii mieści się na ulicy Queen Street – Semiramis / Isis ).

Po zjednoczeniu masonerii pod flagami iluminatów, europejskie sądy znalazły się pod juryzdykcją Watykanu – Nikolaitów.

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/historia-rzadu-swiatowego-przyczynek-do.html

Państwo nie kontroluje Ciebie, ale Twój awatar, stworzony na potrzeby państwa handlowego. Państwo to teatr dramatyczny, składających się z wymyślonych tytułów mających władze nad aktorami, grającymi posłusznych obywateli.

Popatrz sobie na listy i na rachunki, wszędzie widnieje twoi imię i nazwisko zapisane dużymi literami.

Wezwania, rachunki, dokumenty, nie są wystawione na ciebie, ale na twój awatar. Jesteś tylko statystyką, szeregiem numerów i liter, przynoszących zysk każdemu, kto wysyła do ciebie korespondencję.

Cwaniaki tworzą korporacje, wynajmują od państwa niewolników, i według reguł fałszywego prawa, prześladują was korespondencją, mająca wymusić wasze posłuszeństwo wobec władzy, której nie ma.

Jako, że nie rozumiesz gry, nie rozumiesz też prawa morskiego, godząc się na reguły gry, w której sędzia aktor, skazuje twój awatar, na grzywnę lub karę.

Bierzesz udział w przedstawieniu dlatego, że przyznajesz się przed sądem, że godzisz się przyjąć role własnego awatara.

Potwierdzasz to imieniem i nazwiskiem awatara wezwanego do sądu. Nazywa się pan X.X. ? Jeśli odpowiesz, że tak, to wiedz, że zostałeś już wstępnie skazany.

Jest to dobrowolne, pozbycie się praw obywatelskich, stało się tak poprzez dobrowolne przejście z reguł prawa naturalnego, do reguł wymyślonego prawa stanowionego.

Absolutne prawa to wolność, prawo do życia, bezpieczeństwo i prawo własności. I masz te prawa, jeśli się ich nie wyzbędziesz, poprzez grę w podpisy i awatary.

Korporacja państwowa.

Działania wielu koncernów naftowych i karteli narkotykowych jest koordynowane … przez kościół i jego misjonarzy.

Ci „dobrzy ludzie”, organizują rynki zbytu biednych, zatrudniają ich do nielegalnej pracy, tworzą fałszywe ruchy narodowe, dążące do rewolucji i wojen.

15 zakonów, przez 40 lat organizowało spektakl pierwszej i drugiej wojny światowej. Ci sami ludzie, dopuścili się zniszczenia bliskiego wschodu, poprzez podział, którego początek sięga końca 19 wieku.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/deklaracja-balfoura-i-syjonistyczna.html

To misjonarze, sprzedali Indie, Amerykę Południowa i Afrykę …, międzynarodowym korporacjom.

To misjonarze, sprzedali RFN i Europę Wschodnią, cwaniakom w garniturach. UE, musi respektować prawo, prawo morskie, koordynując prace korporacji handlowych tworzących państwa narodowe.

Prawdziwa waluta

Bogactwa naturalne, są rozdzielane pomiędzy korporacje i bossów mafii narodowych. Prawo morskie, wpływa na zmianę ustaw uderzających we własność prywatną.

Dzięki temu, pierwszym krokiem jest przejęcie ziem przez kościoły i ruchy wyznaniowe, aby po zmianie prawa, mogły zostać sprzedane korporacją, wygrywającym wewnętrzne przetargi.

http://czuwajacy.blogspot.com/2016/04/dowody-zniewolenia-kastowego-cz2.html

Oczywiście Nikolaici, nie kontrolują całego rynku europejskiego, walcząc z amerykańskimi wpływami zaprzysiężonych. Wrogie przejęcia, dyskutowane są w ramach spotkań klubu bilderberga, klubu rzymskiego, klubu 300 …

Druga wojna światowa, była wrogim przejęciem, ponieważ korporacje zaprzysiężonych, finansowały europejskie marionetki.

Finansowanie drugiej wojny światowej, miało też drugi ukryty cel, jakim było bankructwo USA, pomagające przejąć iluminatom władze całkowitą nad państwem.

W momencie przejęcia państwa przez prywatne korporacje i tajne bractwa, rozpoczęła się polityka oparta na lichwie i handlu niewolnikami.

Dlaczego, ponieważ pieniądz drukowany przez FED, nie miał już nawet symbolicznej wartości numizmatycznej.

Od tego momentu, wartość iluminackiego dolara, opierał się na wartości pracy zniewolonego nim człowieka.

W utopi system, religia i pieniądz, są tworami, których istnienie przyjmowane jest na wiarę pod przymusem siły.

W tym czasie bankierzy pytali się swoich naiwnych klientów : nie masz nic, więc jaką dasz mi gwarancje, co możesz mi zaoferować, abym pożyczył ci pieniądze.?!

Generalnie było to pytanie cwaniaka do durnia, któremu oferowano koraliki w zamian za wartość ludzkiej pracy.

Korporacja Brytyjska, zbudowała mega korporacje Stanów Zjednoczonych, proponując jej spółkę w podbijaniu państw narodowych za pomocą wojen, rewolucji i wewnętrznej polityki podziału. Tak zaczęto tworzyć państwa handlowe – filie, rejestrowane w USA.

Korporacja brytyjska i amerykańska, za pomocą mniejszych firm, Think Tanków, Fundacji i instytutów, zatrudniają rekomendowanych m.in. przez watykańskich Nikolaitów, polityków, księży, wojskowych … opłacanych przez szwajcarskie banki.

Kim jest Sikorski (Think Tank), Suchocka (Klub Rzymski), Brzeziński …

Spisek, kto, komu i jak …

Wszystkie formy płatności między spiskowcami, realizowane są w złocie i w innych bogactwach naturalnych, a następnie przeliczane są w razie konieczności na franki szwajcarskie – ponieważ jest to jedyna waluta, zabezpieczona przez fizyczne złoto i bogactwa naturalne (wszystko pochodzące z kradzieży).

Nie masz nic

Wy nie macie nic, wszystko co macie należy do państwa, pieniądz jest nic nie wartym fetyszem utrzymującym ludzi w szachu. Więc jedynym twoim dobrem, jest twoja praca, na rzecz państwa handlowego.

Obecny system finansowy, nie ma żadnego znaczenia. Dzieci wierzą w wartość zabawkowego pieniądza, chociaż to praca, jest zyskiem państwa.

Niewolnikowi, wydaje się, że pieniądze służą wynagrodzeniu, podczas gdy służą one tylko utrzymaniu spokoju publicznego, i kreowaniu wojen, kryzysów, łapówkarstwa, sitwy i kłamstwa.

Generalnie, wszystkie operacje finansowe są fikcją, ponieważ twoja praca pokrywa wszystkie twoje zobowiązania.

Płacisz rachunki, aby utrzymać administracje niższego szczebla tworząca iluzje wolnego rynku i praworządności, dajesz bezproduktywną pracę pasożytom nie zdającym sobie sprawy, że ich praca, wykształcenie, życie jest fikcją literacką, szkodzącą innym obywatelom.

Będziecie bali się obalić tą iluzje, z powodu potrzeby obalenia własnych osiągnięć, tytułów, a przede wszystkim, twoja lipna edukacja nie daje ci odpowiedzi, jak żyć bez uzależniającego pieniądza.!!!

Generalnie, zwierzęta mają wyższy poziom rozwoju intelektualny, niż niewolnik utrzymywany w iluzji cywilizacji pieniądza i hierarchii.

Pozwolono ludziom zakładać firmy windykacyjne, nie po to aby odzyskiwać pieniądze, tylko po to, aby zapewnić ludzi o ich realności, poprzez wytworzenie idei strachu.

Wartość państwa, obliczalna jest na podstawie ilości aktów urodzenia, co daje państwu płynność rozrachunkową, opartą na sile mięśni i umysłów niewolników.

Zauważ, że bank jest zainteresowany poświadczeniem dochodów, ponieważ oznacza to rejestracje niewolnika za pomocą aktu urodzenia i opłacania podatków, utrzymujących fikcje administracji.

Tak naprawdę, 4 miliony ludzi pracujących fizycznie i umysłowo, utrzymuje bezproduktywnych urzędników, polityków, księży, biznesmenów …

Jesteście niewolnikami, gladiatorami, którym nie płaci się w sposób fizyczny lecz za pomocą iluzji pieniądza fiducjarnego, bedącego odmianą żetonu kopalnego.

Większość ludzi, nie słyszało tego wcześniej, i nie może zrozumieć, tego o czym mówię.

Prawo cywilne, stanowione, jest prawem państwa handlowego, jednak tworzenie i kontrolowanie niewolnika, odbywa się za pomocą prawa morskiego, bedącego naprawdę prawem bankowym.

To właśnie to prawo, mówi, że jesteś produktem morskim, żyjącym do dnia urodzin w wodnym świecie.

Akt urodzenia, jest formą dostarczenia towaru do portu docelowego, w którym rodzic, zrzeka się praw rodzicielskich.

Akt urodzenia, jest aktem zgonu wolnego człowieka, i aktem utworzenia zniewolonego awataru, podlegającego państwu handlowemu.

Tak, twoja matka uważana jest za łódź, moment narodzenia jest aktem cumowania łodzi w porcie handlowym, z doku zabierany jesteś ty – produkt państwa handlowego.

Kapitan portu – lekarz oświadcza, że przyjmuję w imieniu państwa trupa wolnego człowieka, a rodzice oświadczają, ze zgadzają się na przejęcie ciała przez państwo i stworzenie z niego awataru, żywej istoty.

Twoi rodzice oświadczając, że wyprodukowali towar, zgłaszają go do państwa handlowego, informując przez gus, bank narodowy i bank centralny o pojawieniu się nowego niewolnika, którego można sprzedać lub kupić.

Te śmieszne ratingi, są opisywane za pomocą nie siły pieniądza, ale ilości dostępnych niewolników w wieku rozrodczym oraz niewolników zdolnych do pracy.

Każdy z nas, oznaczany jest numerem seryjnym, składającym z trzech pól oznaczonych kolorem czerwonym, niebieskim i czarnym/złoty. Oznacza to : światowy numer seryjny (c), zabezpieczenie społeczne wynikające z pożytecznej dla państwa pracy (n), oraz klasę społeczną.

To właśnie klasa społeczna – uprzywilejowana lub zwykła, tworzy twoją wartość rynkową. Jesteś nie człowiekiem, ale niewolnikiem i akcją na giełdzie.

Twoje ciało jest kupowane i sprzedawane za pośrednictwem aktu urodzenia. Oryginalny akt urodzenia, którego nigdy nie zobaczysz, na swoim odwrocie ma listę banków, mogących tobą obracać w dowolny sposób.

Na całym świecie, banki wykorzystują metrykę urodzenia, do tworzenia iluzorycznego pieniądza, utrzymującego pasożytów i iluzje wolnej gospodarki.

Tak więc, w rezultacie, elity religijne i świeckie, utworzyły rządy i korporacje, aby kontrolować ludzi różnych klas społecznych.

Tu nie chodzi o dobra narodu lub obywatela, lecz o władze stworzoną poprzez iluzje pieniądza, ustrojów i religii. Pieniądz jest fikcją, za pomocą którego, idioci robią wszystko, czego chce od nich władza.

Jest to bat, którego chce spróbować każdy niewolnik. Niewolnik nazywany awatarem, którego pan wzywa za pomocą pism ozdobionych dużymi literami, jest nieświadomy swojej teatralnej roli, bo wszystko jest iluzją i kłamstwem.

Wszystko to, możesz sprawdzić, choć tobie, nie chce się nawet czytać, wolisz piwo, nagą dupę, internet, film, muzykę i telewizor.

Wszystkie rachunki i przesyłane do ciebie dokumenty zawierajace imię i nazwisko pisane dużymi literami, oznaczają – mam nad tobą władze.

Jednak, gdy imię i nazwisko pisane jest małymi literami, oznacza to z kolei : nie mam nad tobą władzy. Tak robią banki w korespondencji reklamowej, jednak gdy podpiszesz umowę, wszystko się zmienia.

Gra, czyli bank sądowy

Słowo bankructwo/upadłość pochodzi z łacińskiego „bancus“ ( ławka czy stół, za który siedzi sędzia).

Jako upadły bankrut/niewolnik, stajesz przed sądem – bankiem, ponieważ wszystko co masz, należy już i tak do państwa, to kary i grzywny, są elementem wychowawczym mającym podporządkowywać niewolnika, pokazując mu potęgę władzy elit.

Oczywiście, twoja niewiedza wywołana strachem i ignorancją, pozwala ci akceptować iluzje sądów, które mogą, cię pocałować w dupę. Ale do tego musisz mieć wiedzę postępowania według reguł ich gry.

Ofiara płaci, siedzi, tłumaczy się, podczas gdy elita się bawi i śmieje, z waszej głupoty i strachu.

W konstytucji stanu Kalifornia z 1839 roku, czytamy : Żaden obywatel stanu Kalifornia, nigdy nie będzie płacił podatków.

Więc, rząd państwa handlowego, wymyślił, że każdy mieszkaniec Kalifornii, będzie traktowany jak
„franczyzobiorca”, zatrudniany przez filię firmy z innego stanu.

Co więcej, każdy mieszkaniec USA, czy Polski … , jest franczyzobiorcą płacącym podatek od franczyzy.

Dlaczego.?! Bo kraje, jako prywatne korporacje handlowe, wynajmują niewolników do pracy w innych niekiedy zagranicznych firmach i korporacjach.

W obszarze prawa morskiego, pracujesz dla osoby, do której należy twoje ciało. Twoje ciało, należy do królowej angielskiej, głównego bankiera dusz – papieża i franczyzy, którą zarządza prezydent.

Jest to, oczywista zdrada, narodu, państwa i obywatela. Iluzja niewolnictwa ubrana w strój ustroju, religii, systemu …

Na wszystko wyrażasz zgodę, poprzez strach, rytuały, podpisy … Idziesz do sądu, bo się na to godzisz …

Co musisz zrobić.?

Patrzysz na kopertę, i widzisz imię i nazwisko napisane dużymi literami, oznacza to, że firma, sąd nie zwracają się do ciebie, bo dla nich jesteś martwy, tylko do wymyślonego awatara. A dla Ciebie, nie istnieje państwo handlowy, prawo morskie, masoński sąd …

Jesteś Lechitą, nie żadnym Anglikiem, nie żadnym masonem, nie żadnym Polakiem, nie podlegasz prawu cywilnemu, stanowionemu, ani prawu morskiemu, lecz prawu naturalnemu …

To jest różnica, między niewolnikiem, a wolnym człowiekiem.

Niech wymyślony rząd, wymyśla swoje wojny i terrorystów, przy czym niech sam wychodzi na pola bitew, a w przypadku zamachów fałszywej flagi, naród musi skazać rząd państwa handlowego na dożywocie, ponieważ wariat, który zagraża życiu zwykłych ludzi, nie powinien być zamykany w domu wariatów, ale w więzieniu …

Nie ma żadnych teorii spiskowych, są tylko dezinformacje, chroniące psychopatyczne elity.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/wytwornia-teorii-spiskowych-czyli-jak.html

Czarne garnitury, czarne togi, czarne mundury, czarne sutanny, wszędzie widoczny jest kolor śmierci, kult Saturna. Sędziowie gwałcą wolność i prawa wolnego człowieka, żołnierze gwałcą ludzką wolność, politycy gwałcą ludzką godność …

Psychopaci z korporacji narodowej, wysyłają na zlecenie korporacji nadrzędnej, marionetkę wojska i czarnych asasynów, aby odbierali niewinnym ludziom bogactwa naturalne, będące prawdziwą waluta rozliczeń elit.

A durnie maszerują, salutują, klękają i odbierają lipne zaszczytu i ordery z tytułem buraka, psa i głupca … Kpina, parodia, teatr z gwałconych obywateli i żołnierzy.

Biznes, opiera się na iluzji świata, zakrywającego prawdę o handlu niewolnikami.

Jak to jest, że wszyscy nie lubicie kłamstw, a wszyscy w tym kłamstwie bierzecie czynny udział. ?!

Liga Świata
Dydymus

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/do-kogo-nalezysz-niewolniku.html?m=1

P.s

Przykład listu do instytucji

Z uwagi na mój status wolnego człowieka, życie moje jest chronione przez jedyne prawo opisujące równość społeczną, a tym samym wolność.

Jest nim prawo naturalne, gwarantujące :

A.Prawo do życia
B.Prawo do własności
C.Wolność osobistą
D.Zakaz tortur
E.Wolność od niewoli ( prawo do samoposiadania )
F.Prawo do owoców pracy.

Opis tych praw brzmi jasno i klarownie (w porównaniu z bełkotem prawa stanowionego) :

1. Nie krzywdź innych
2. Nie pozwalaj krzywdzić innych ani siebie

Z uwagi na prześladowanie mojej osoby, przez fałszywe prawo stanowione i towarzyszące mu kodeksy oraz stojące za nim osoby chore psychiczne, objawiające psychopatię, manie prześladowczą, manie wielkości i psychozę maniakalno – depresyjną, spowodowaną strachem przed utratą nieistniejącej władzy, pieniędzy i praw, które gwałcą idee równości, a tym samym idee wolności, odmawiam udziału w wymyślonej grze, odbierającej mi prawa naturalne.

Wszystko to łamie prawa człowieka, i zasady prawa naturalnego.

Odmawiam dalszego uczestnictwa w grze do, której państwo, zmuszają moją osobę, i każdego innego wolnego człowieka, pragnąc zachować monopol władzy, przyznającej nielegalne licencje będące formą zakupu praw naturalnych.

Pod tym adresem, nie mieszka wymyślona osoba prawna, niewolnik, awatar … , mogący utrzymywać pasożyta władzy, którego nazwisko według prawa morskiego zapisywane jest na potrzeby Capitis deminutio maxima (dosł. największe umniejszenie osobowości) dużymi literami.

Dużymi literami zapisuje się istoty fikcyjne, takie jak nazwy firm lub osób martwych.

Jako żywa i świadoma swych praw osoba, nie będąca własnością państwa handlowego, posiadająca prawo do posiadania owoców mojej pracy, odmawiam uczestnictwa w próbie opodatkowania mojej własności co jest niezgodne z prawem naturalnym.

Na podstawie prawa naturalnego, podstawowych praw człowieka odmawiam dalszej gry.

Z uwagi na podpunkt B prawa naturalnego, roszczenia urzędu są fałszywe i nielogiczne, co znamionuje popełnienia przestępstwa sprzecznego z podpunktami A, E, F tego samego prawa naturalnego. W języku urzędowym, oznacza to wymuszenie sprzecznymi z prawami człowieka.

Nielogiczne prawo przestaje być prawem, a zaczyna być przestępstwem, naruszającym prawo do wolności i posiadania.

Z poważaniem
Wolny Człowiek

Reklamy