Inicjacja rytualna zwana ślubem, czyli ogłaszam was masonem i masonką

Inicjacja rytualna zwana ślubem, czyli ogłaszam was masonem i masonką.

Zawarłeś ślub, uroczyście przysięgałeś, odznaczono cię aktem nadania … ?! Gratuluje jesteś masonem, i kto jest w tej sytuacji poganinem. ?!

Okazuje się, że pogaństwo, okultyzm i chrześcijaństwo … , to jedna i ta sama forma wyznaniowa. Istnieje tylko teza i antyteza poprawności politycznej dostosowanej do konkretnego czasu.

Dlaczego.?! Bowiem poganin wiedział o siłach natury, a chrześcijanin udaje, że o nich nie wie, ponieważ zaszkodziłoby to strukturze hierarchicznej i technologii niszczącej więź człowieka z naturą.

Nie wierzysz.?! Logika jest podstawą bytu, a nielogiczne zachowanie religii jest najlepszym dowodem przemilczanego, użytecznego kłamstwa.

Zaręczyny i Ślub

Zaręczyny, to inicjacja rytualna poświęcona kultowi Saturna. Pierścień nawiązuje bezpośrednio do pierścieni Saturna. Następnym krokiem jest małżeństwo, ślub rytualny poświęcony sekretowi kultowi Saturna.

Przysięga na ojca Saturna, syna słońce i ducha osobowego każdej jednostki, to doktryna tajnych bractw, wkładająca zaślubionych w sekretny dogmat związku, o którym nie mają pojęcia nowo zaślubieni członkowie masonerii.

Czerń i biel, biel i czerń, ying i yang, teza i antyteza, pentagram i gwiazda, pole bitwy i pole królewskiej gry… Wszystko to, jest szaleńczym tańcem wszechświata, który rodzi i zabija w amoku chaosu.  

Masoneria, nie jest ani anty kościołem ani antytezą Chrześcijaństwa, masoneria, to chrześcijaństwo, to niższy stopień sekretnych wierzeń masońskich, przeznaczonych dla społeczeństwa. 

Obecnie, wszyscy kardynałowie są członkami lóż masońskich i lóż iluminackich.    

Bóg objawiony, to bóg mający wpływ na gatunek ludzki, ojciec Saturn tworzył złotą epokę ludzkości, oraz był przyczynkiem kary wprowadzającej ludzkości w chaos nowego porządku świata, nad którym panuje jutrzenka nowy bóg, syn Saturna, zwany słońcem .

Nowa moralność sfery religijnej i społecznej, opiera się na wierze w hierarchię sprawująca kontrole nad rodzajem ludzkim. Nie przysięgamy już sobie w obecności Boga duchowego, Boga wszechrzeczy, ale przysięgamy Bogom hierarchicznym, reprezentowanym przez kontrolujących was kapłanów.

Tak robi majańscy wyznawcy boga Saturna i tak robią wasi kapłani. Z tym, że kiedyś społeczeństwo było składane w ofierze w sposób jawny, a teraz społeczeństwa są ofiarowywane Saturnowi, w formie ofiar wojennych, rytualnych, czy morderstw rytualnych i rytualnych ofiar eksperymentów medycznych … 

Zasada przymierza z bogiem, zasada generatywna tworzy więź członków tajnych bractw z wielkim architektem wszechświata, Saturnem, który drastycznie zmienił obraz ziemi i jej otoczenia. Przed Saturnem i słońcem istnieli jeszcze inni bogowie, burzący chwilową, okresową harmonię współistnienia. 

Takie jest prawo natury i takie są masońskie standardy etyczne, wszystko jest teza i antyteza oraz wszystko funkcjonuje naprzemiennie tworząc tezę i antytezę istnienia.

Aby zbadać masońskie nauki dotyczące czystości, mysi spojrzeć na Oath. Mistrz masoński odnosi się do mocy: 

” Uroczyście obiecuję i przysięgam, że nie będę naruszać czystość żony, matki, siostry mistrza Masońskiego lub córki, znając ją jako taką. ” 

Prawo mówi: „Nie cudzołóż!” 

To przemawia do wszystkich mężczyzn i kobiet, zamężnych i samotnych. To przemawia do Mason : 

” Możesz naruszać to prawo, o ile nie narusza to kobiet mistrza Masońskiego.

Jest to, „wąski kodeks moralny”, który nie toleruje zwykłego człowieka. I tu narodził się ukryty dogmat nieświadomego wstąpienia do loży masońskiej poprzez rytuały kościelne wymykające się ludzkiej uwadze poprzez mit wiary. 

W Ewangelii Mateusza 7:13, 14 czytamy, gdzie dwie drogi są otwarte dla ludzkości, jedna jest szeroka i prosta i prowadzi do destrukcji. 

Jest to droga, którą kroczy każdy niewolnik systemu. Masoni, członkowie tajnych bractw, tym cytatem dają wam wybór i logiczne zrozumienie faktu, że wąska droga to wąski kodeks moralny, a chrześcijaństwo, to nurt rytualny masonerii. ”

Masońska przysięga kładzie nacisk na czystość w randze mistrza masońskiego. Cała reszta, wkracza na szeroką drogę zniszczenia przez niewierność, jak mówią mam badania Watykanu nad istotą wierności, 70% ludzi zdradza, przekraczając aspekt fizyczności, a 85% aspekt lojalności duchowej.  

Jednak na tej szerokiej drodze spotykacie i mistrzów masońskich, bowiem istnieje obejście norm moralności mistrzowskiej. Pozwala to mistrzom masońskim na nielegalne spółkowanie z z żoną, córką innego mistrza.

Dzieje się tak, jeśli udaje on, że nie wie, iść dana kobieta jest żona, siostrą, córka innego mistrza masońskiego.

” Zabrania się cudzołóstwa z czystymi żeńskimi członkami rodziny innego Mistrza Masona. ”

Ponieważ nawet ten zakaz jest „zbyt wąski” dla masońskiego liberalizmu, wyrażenie kwalifikuje je do, następującego twierdzenia obronnego : znając ją jako taką.

„Niewiedza jest błogosławieństwem”.

Według masońskiego sposobu myślenia, siódme przykazanie powinno być interpretowane następująco: 

„Ty, mistrz Masoński, możesz cudzołożyć z kobietą, członkinią rodziny mistrza Masońskiego, tak długo, dopóki nikt oficjalnie nie poinformuje Cię o tym fakcie”.

W związku z autorytetem mistrza i szacunkiem do jego świętej czystości, nikt nie podważy jego zaprzeczeniom na temat statusu jego wiedzy.  

Mistrz Masoński, przestrzega czystości kobiet Mistrzów Masońskich, bo mówi tak jego przysięga. Jest to prawo babilońskich mistyków, które zostało żywcem powielone w Talmudzie babilońskim, i mówi o kobiecie, jako o kawałku świeżego mięsa. 

To samo prawo babilońskie istniejące wśród hierarchii religijnej (nie tylko w kulcie Saturna, czy babilońskim kulcie węża, judaizmie …) mówi, że mistrz ma prawo deflorować dziewczynki od lat 3 i chłopców od lat 9. 

Bóg twórca, nie ma nic wspólnego z całkowicie ludzkimi, mistycznymi standardami „moralnymi”, elit światowej konspiracji.

Strach i zwierzęce pożądanie, jest silniejsze od miłości, wierności i zaufania. 

Cnota posłuszeństwa dotyczy sztucznego przymierza elit z Bogiem sił natury i Bożkiem zjednoczonej hierarchii, żyjącej na koszt społeczny. 

Ta sama cnota posłuszeństwa i lojalności, istnieje w strukturach tajnych bractwach, mafiach, triadach, wśród złodziei, mafii zawodowych i światowych elit.

Ludobójcy, mordercy, psychopaci tworzą lobby tworzący idee prawa i prawa moralnego oraz etykę zawodową odnosząca się do hierarchii wyższego rzędu. 

To są rodziny, do których zwykły człowiek nie należy, lub zajmuje w nich rolę sługi oraz członka – ucznia, poprzez wiarę w dogmaty państwowe (tytularność) i religijne (ceremonie).

Wszystko opiera się na strachu przed karą, nie ma tu ortodoksyjnego kodeksu moralnego, istnieje tylko siła mogąca dosięgnąć każdego, kto złamie niepisaną (lub wymuszającą podpisanie cyrografu) umowę lojalnościową.

Jest to rodzaj „mocy”, królewskiej, zdobytej siłą i podstępem, którą dysponował np. Król Herod. Mateusz 14:6-11. Tak przez pisma mistyczne pokazuje się moc elit nad ludem, strach ma wywierać silny wpływ na wasze działania sprzeczne z zasadami człowieczymi ale zgodne zasadami elit.

Chrześcijanie, wyznawcy Allaha, przestrzegają prawa elit, bowiem to świadczy o ich lęku, przed złożeniem ich na ołtarzu rytualnym Boga Saturna. Dziś już nie trzeba nikogo pozbawiać głowy lub palić go, wystarczy tylko piętno zawodowe, bankowe, społeczne …

Chrystus, powiedział: „Jeżeli Mnie miłujecie, zachowajcie moje przykazania” , Bóg tylko patrzy, stworzył i nie ingeruje w sprawy ludzi posiadających wolną wole, to mówi logika, skazując dzieła mistyczne jako główny powód kłopotów człowieka na ziemi.

Prawa moralne zawsze są zbyt wąskie i nie pasujące do danych czasów, słowo jest główną przyczyną chaosu nie pasującego do prawa naturalnego broniącego prawa do życia. 

A prawo do życia, nie obejmuje tylko prawa do aktu istnienia, ale chroni człowieka przed strachem wywieranym przez innych ludzi, za pomocą siły fizycznej i psychicznej. 

Przed ludźmi daleka droga do ewolucji duchowej i wiedzy budowanej na logice, tylko słysząc myśli innej osoby, uciekasz przed kłamstwem jej słów i niedopowiedzeń. 

Przysięga Mistrza Masońskiego 

pozwala mu na cudzołóstwo z każdą kobietą, niezwiązaną z innym Masonem, niezależnie od tego, czy jest to akt dobrowolny, czy gwałt.

Masońska Przysięga, nie działa wstecz, więc chroni mistrzów, wraz zdobywaniem kolejnych stopni wtajemniczenia, ochrona prawna pozwala robić swoje. 

Przysięga pozwala Mistrzowi Masońskiemu cudzołożyć, z każdą kobietą, która nie należy do wąskiej grupy wtajemniczenia.

Masońskie przymierze, wydające się chronić żeńska cnotę, faktycznie osłabia ją.

Sprawia to fakt, iż całkowitą winę za zdradę ponosi kobieta, a nie jej masoński uwodziciel.

We wszystkich znanych przypadkach, 

Mistrz Masoński, został poznany za niewinnego cudzołóstwa, a nawet gwałtu, bowiem powoływał się klauzule braku wiedzy, o masońskim pochodzeniu danego kobiety.

Dla nich kobieta jest tylko „kawałkiem mięsa”, które może być stosowane w każdy możliwy sposób.

Feministki, jako masonki, wplotły w umysły naiwnych kobiet, kłamstwo twierdzące, że wolność to wyzwolenie seksualne, tworząc z kobiet, tani i chętny towar, dla mistrzów masońskich.

Ten schemat wtłoczony przez media masońskie, uczynił z kobiety wyzwolony, a raczej zniewolony przedmiot patologicznego pożądania, który się samo-prostytuuje. 

Jest to, naruszenie zasad przyzwoitości, sprawiedliwości i moralności, a zatem świętego prawa dzielenia życia pomiędzy dwoje wolnych ludzi. 

Jednak święte prawa, są łamane przez ekran ochrony masonerii, a tym samym sądów. 

Jak to możliwe …

Mason, jest zwolniony z jakiejkolwiek winy, ponieważ to on tworzy prawo jako autorytet, a słowo przysięgi autorytetu, nie może być podważane przez niższe instancje państwowe i zasiadających w nich masonów, niższego stopnia wtajemniczenia. 

A podpowiada im to mistyczne pismo masońskie, przez cytat :

Mateusz 06:24:

„Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie…”

Mamona, to sztuczny „materializm”, przeznaczony dla zwykłych ludzi. 

A więc urzędnik, nie może służyć mamonie, lecz prawu masońskiemu, ludzi bogów.

Przymierze

Przymierze zakłada, że kobiety mają wysokiem mniemanie o autorytetach, masońskich honorach i godności. 

Kobiety wierzą społecznie, kulturowo, że to prawda, że osoba lepiej urodzona, bogatsza .., zapewni im lepszy byt i lepsze życie ich dzieciom. 

Oczywiście, jest to nauka dla stada, mającego pokazać kobietom z kim mają się łączyć, i z kim mają żyć i kopulować.

Samica, została przyuczona do swojej roli, i stała się główną obrończynią mamony oraz demoralizacji i prostytucji finansowej i pośrednio finansowej.

Zdradzając wam to, muszę uciekać, ponieważ, moja rola szpiega została odkryta przez wyłożenie wam zbyt dłużej ilości kart na stół. 

Kobiety uległy władzy, pieniądzom, kultowi ciała i sztucznemu aspektowi wolności opartemu na samo-demoralizacji. 

Jest to, swoiste nawiązanie do starożytnego kultu penisa i waginy oraz rytuałów niewolniczych, rodzących się w społecznościach kastowych, dziś nazywanymi społecznościami hierarchicznymi. 

Przymierze, zakłada że mistrz masoński jest istotą uświęcona, świętą (dosłownie), boską i nienaruszalną (immunitet). Wszystko, czego dotknie mistrz masoński, staje uświęcone (Hallows)

Mówiąc zwięźle, kobieta powinna czuć się zaszczycona mogąc ulec lub uwieść mistrza masońskiego.

Dlatego Polański, może być straszony przez farsę przynosząca krocie prasie i jemu, ale jako mason 32 stopnia, nigdy nie zostanie skazany, przez sąd swoich braci.

Przymierze zakłada, że ​​kobieca czystość jest żartem, i że kobiety chętnie poświęcą swoją cnotę i honoru za przywilej bycia z mistrzem masońskim. 

Nic dziwnego, że kobiety, które studiowały księgi masońskie czują głęboka odrazę dla masonerii, oraz roli kobiet w ruchach masońskich, a tym samym w ruchach feministycznych.

Popatrzmy na polskie masonki, zwane premierami, to suki, wykorzystywane i wykorzystujące swoje możliwości do kreowania władzy osobistej i władzy powiązań siostrzanych i braterskich. 

Kiedy, moje życie znajdzie się na krawędzi pokaże wam na zdjęciach, role masonek w kręgu płodności …

Przymierze, nie ma żadnych ograniczeń, mistrz masoński, może być gwałcicielem i ludobójcom pozostając czystym moralny autorytetem.

Masoneria, religia i polityka … , to podwójne standardy moralne, obejmujące swym zakresem wewnętrzne zasady hierarchiczne i bezwzględny stosunek do ludzi.

Jest to zło, zło wynikające z władzy, chciwości i bezkarności. Ponieważ prawo naturalne, nie ma dla mistrzów masońskich żadnego znaczenia, mistrz masoński staje się ” istotą prawa ” , kreującego prawo dla niewolników. 

Istota prawa danego mistrza, jest przenoszona w działalności i kontaktach politycznych, kosztem ludzi. 

Konflikty pomiędzy „wyższymi istotam” są rozgrywane na szachownicy państw, za pomocą pionków różnych grup społecznych. Teza styka się z antyteza, tworząc tak zwaną wolność wybory, dla stada imbecyli i głupków zabijających się na polach bitew w grze o jak najlepsze miejsce przy nogach „wyższych istot”. 

Przypominam wam, że działanie polegające na kreowaniu własnego prawa, kosztem społecznym, jest niezgodne z większością, ustaw zasadniczych wszystkich państw na świecie.

Jak ma się do tego roli Tuska, Kaczyńskiego, Sikorskiego, Petru … ?!

Wy powinniście, na to odpowiedzieć, dajecie sobą manipulować, wiedząc że podważane jest prawo i konstytucja.

” Zdrada, to kreowanie prawa wpływającego, na pomoc w tworzeniu lepszej pozycji społecznej, dla wewnętrznych i zewnętrznych wrogów państwa.”

Dydymus’ 2004 

Kiedy widzisz coś, co wygląda jak kaczka, odzywa się jak kaczka, ma pióra jak kaczka i biega z innymi kaczkami, to są szanse, że jest to kaczka.

Są szanse, że politycy, księża i biznesmeni są Polakami … Chociaż, ja bym tego nie gwarantował nikomu, patrząc na powiązania rodzine, prywatne i polityczne ludzi, korzystających z polski jak ze sklepu z tanią siłą roboczą i darmowymi bogactwami naturalnymi …  

Jeśli, ktoś przysięga na loże, tajne bractwo, przestaje być obywatelem, patriotą, człowiekiem, przestaje być twoim bratem, a zaczyna być Twoim wrogiem, kreującym się na Twojego pana.

Ci ludzie, nie mają praw moralnych, ale przysięgi i obietnice zemsty, podążającej za zdradą. 

Jeśli, bierzesz do ręki pismo religijne, będące pismem mistycznym, nie upatruj w nim nadziei, lecz karę, ubraną w prawo elit do władania ludźmi.

” To jest przymierze, które sprawia, że ​​Mason, już na zawsze będzie Masonem. Po złożeniu masoński przysięgę, nie można już przymierza braterskiego odrzucić i złamać. ”

Braterskie Przymierze, wyciąga braci z rąk prawa moralnego i naturalnego, tworząc ich kreatorami prawa zaporowego dla ludzi będących niewolnikami tajnych bractw. 

Bóg lub bogowie, mistrzowie masońscy, nazywają rzeczy i ludzi działających niezgodne z ich prawem – profanami (ten z poza loży).

Teraz zło przemawia ludzkim głosem, czyń wolę moją, możesz grzeszyć, nie przynosząc hańby loży i braciom masońskim.

Jest to, starożytny kult Saturna, a nie jak to niektórym, może się wydawać szatana, który ma budzić w was lęk, tylko, że lęk muszą w was budzić, ludzie działający ponad prawem naturalnym i moralnym.

Wolnomularstwo, legalizuje „grzeszne zmysły”, w każdej dziedzinie, tworzące z życia akt chaosu i demoralizacji.

Wyzbyte prawa moralnego chore i nielegalne pragnienia, są chronione przez istotę loży, sądy i prawo mistrzów masońskich. 

Ba,mistrzowie demoralizują naród zezwalając im na niemoralne czyny, zwane dla niepoznaki wolnością, postępem, reformą …

Nieceni tą wolnością przyłączacie się do masonerii i innych tajnych bractw. Przyłączacie się do globalnego kultu Saturna poprzez nałogi, popędy, wyznania, śluby, wstępując do ponad narodowych armii, zakonów, organizacji, korporacji …

Według masońskiej tradycji, Mason jest twórcą, który jest wolny od ograniczeń moralnych i duchowych, robiąc wszystko to, co czyni go szczęśliwym, nawet kosztem innych ludzi lub narodów.

Małżeństwo  

Małżeństwo jest dobrowolnym i zgodnym związkiem między mężczyzną i kobietą trwającym do końca ich życia. A łączy ich nie tylko wiara w Boga, ale również wiara w pozytywne intencje, skierowane w stronę lojalnej partnerki lub lojalnego partnera.

Akt małżeństwa, to starożytny rytuał seksualny jednego ciała, w trakcie, którego niszczy się niewierność, oraz przygotowuje partnerów na śmierć i ewolucje duchową

Więź małżeństwa, może zostać złamana jedynie przez akt „cudzołóstwa”.

Zauważmy, że prawo wychodzące od tajnych bractw, czyni nie tylko z księdza, ale również z sędziego, wysłannika Boga człowieka, mistrza masońskiego, który pozwala na zawarcie i rozwiązanie związku małżeńskiego przy jego obecności..

Ceremonia małżeńska, jest przymierzem, które nakłada na obie strony, pewne wzajemne obowiązki i prawa, które muszą być zazdrośnie strzeżone przez obie strony.

Małżeństwo, jest ważne dla tajnych bractw, ponieważ, kontrola małżeństw jest prostsza i przynosi wymierne korzyści w postaci nieustającej produkcji siły roboczej, wchodzącej w skład wiary w hierarchię, autorytet i naukę. 

Przymierze to, czyni z ludzi dobrych wyznawców wierzących w religie, rządy, pracę, hierarchię (bo przecież powiedziano wam że rodzina to hierarchia i podstawowa komórka społeczna), wybory, święta będące kwintesencją kultu mamona …

Teoretycznie pierwotny akt małżeński, hieros gammos, nie zawierał ukrytego aktu, podwójnej doktryny moralnej, ale …

Obecnie wszystko zamiary i cel muszą być podporządkowane danej wierze, czyli loży o danym zabarwieniu rytualnym.

Akt małżeński, jako przymierze członków danej społeczności rytualnej musi być podporządkowany jej zasadom. Za tym wszystkim idzie poświęcenie rodziny ideałom sprzecznym z zasadami równości i wolności. 

Zauważmy, że rytuał aktu małżeńskiego składa się, trzech filarów na jakich oparte są tajne kulty i ruchy orientalne :

1. – proces inicjacji:

2 .- wyrażenie wiary i tajemnic loży

3. – przedstawienie kary rytualnej 

Jest to programowanie nowych członków kultu, sekty i tajnego bractwa. Ale to chrześcijaństwo.?! Tajemnicą, wszystkich religii, jest ukryty sekret wiary, dostępny tak jak we wszystkich sektach i tajnych bractwach tylko dla przewodzącej szpicy.

Sekret jest zwykle jeden, człowiek jest kreatorem, niezależnym od Boga, mogącym podporządkowywać sobie innych ludzi przez siłę i podstęp ukrytej tajemnicy. 

Ludzie nie chcą wierzyć w banalność sekretów tajnych bractw, ale boją się siły, która tworzy strach przed zdradą i ewentualnymi reperkusjami gdyby faktycznie istniał inny sekret. 🙂

Śmieszne, niestety jest to skuteczny i prawdziwy sposób sprawowania władzy, funkcjonujący od tysięcy lat.

Sekty, religie, partie, tajne bractwa, nie funkcjonują na bazie otwartości i szczerości przekazywanych doktryn, ponieważ czym większa komplikacja, tym większe potrzebne kwalifikacje, które wykładają autorytety, wybierające najgłupszych i najbardziej lojalnych adeptów zakulisowych gier.

Instytucje państwowe i medialne, wszystko kontrolują, bazując na prawie tworzonym przez mistrzów. 

Katalogi przysiąg, umów, oświadczeń i warunków, są stosowane, w każdej sekcie, religii, branży i na każdym stanowisku. Żyjemy w gigantycznym tajnym bractwie, nie mając o tym pojęcia.

Honor przestał istnieć, słowo przestało istnieć, prawda przestała istnieć żyjemy w kłamstwie bo tak żyje elita, ale tylko wy za to kłamstwo jesteście karani według reguł elitarnych panów. 

Bez panów cywilizacja by się rozpadła, a może po prostu bez strachu, upadło by kłamstwo i wiara w kłamstwo. 

Nawet reguły lóż religijnych, grożą zdyskredytowaniem każdego, kto choćby na krok odstąpi od zasad loży.

Przyjaciele oskarżonego bez zająknięcia, będą kłamali i składali fałszywe zeznania, idąc w zaparte …

W większości przypadków propozycja samobójstwa, jest skuteczna, w innych przypadkach wkracza seryjny samobójca, często znajomy ofiary, tutaj nie ma żadnej litości i żadnych reguł, rodzina przeciwko rodzinie, brat przeć bratu, ojciec przeciw synowi …

Władza i sekret władzy, musi być strzeżony, a niebezpieczeństwo likwidowane w każdy możliwy sposób, niezależnie od tego, ile ofiar zostanie poniesionych dla celu wyższego.

Tak został zaszlachtowany William Morgan w 1820 roku (https://en.m.wikipedia.org/wiki/William_Morgan_(anti-Mason)#). 

Jak widzicie, kara dotyka wszystkich, JFK był masonem, Kaczyński był masonem, Hussein był masonem, Hitler był masonem, Lincoln był masonem, Qaddafi był masonem … Wojna masonerii o władze, wojny we wewnętrznych kręgach iluminackich, nikolaickich to standard … , a wy opłakujecie katów i przestępców, stawiając im pomniki …

Kiedy staje się konieczne wymuszenie posłuszeństwa w społeczeństwie, stosowane są zamachy fałszywej, liczne morderstwa, rewolucje i wojny.

Kiedy staje się konieczne wymuszenie posłuszeństwa wśród masonów niższego szczebla, stosuje się medialną iluzje zagrożenia płynącego z rąk tego człowieka. 

Dzieje się tak, ponieważ władza uderzy mistrzom do głów, i zagraża to wewnętrznym interesom, całego braterstwa.

Nawet kłamstwo staje się drogą prawdy, gdy strach przed regułami, grozi konkretnymi konsekwencjami.

Dydymus (2007 r)

Ustanowienie kłamstwa jako prawdy jest kwestią osiągnięcia właściwego poziomu strachu i konsekwencji, i tylko naprawdę odważny i prawy człowiek stanie przed oszalałem tłumem chorym na strach.

Przed masońskimi sądami i trybunałami we Francji, Włoszech i Hiszpanii za złamanie masońskich przysiąg stawali tacy masoni jak Napoleon III, Cesarz Niemiec, kilku papieży czy Juan Prim ( https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Juan_Prim_y_Prats )

Sama inicjacja na trzeci stopień wtajemniczenia, okraszona jest dramatycznym procesem mordu symbolicznego. Inicjacja to oznacza koniec żartów, samowoli i braku odpowiedzialności.

Zastaw kar i zemsta, jest szeroko stosowanym arsenałem broni mistrzów masońskich. 

Rycerz Kadosh (30 stopień wtajemniczenia w starożytnym i zaakceptowanym Scottish Rite (AASR) masonerii. Rycerz Kadosh jest 30 stopniem w Najwyższej Radzie AASR (USA), AASR Kanadzie i Francji. Niekiedy człowiek posiadający ten tytuł zwany jest „wielkim inspektorem”), w procesie inicjacji, przysięga każdemu zdrajcy śmierć.

Masoneria i bractwa iluminackie nie mają litości, przysięga kandydatów ostrzega przed łamaniem masońskich zobowiązań, i powinien o tym wiedzieć Petru, Tusk i Jarosław Kaczyński.

„Lojalność się opłaca, a nielojalność jest karana śmiercią fizyczną i społeczną, wiedzą o tym księża, politycy i biznesmeni zrzeszeni w klubach biznesowych, lożach i bractwach.”

(Masoneria, s.554 Wagnera).

Rytuały i akty masońskie wirują dookoła symbolicznej (wina) i prawdziwej krwi, jest to kult śmierci, wszyscy masoni, księża, wtajemniczeni politycy są wyznawcami kultu śmierci Saturna, jedynej religii i władzy, jaka istnieje na tym świecie.

Akty seksualne, akty samoofiarowania i śmierci rytualnej okraszone są licznymi obietnicami i absurdalnymi gwarancjami wierności. 

„Spisek niewielu, angażuje przez prawa wszystkich, roślina cywilizacji wsparta jest korzeniami starożytnych sekretów.”

Dydymus (wykład : Masoneria, czyli kult Saturna i wojny tajnych bractw.) 

Masoneria, nie ma nic wspólnego ze żydami, bo Żydzi palestyńscy zostali wybici przez tych, którzy żydami stali się dla dobra swojej władzy nad światem. Ten międzynarodowy motłoch, jest formą ponad narodowej zarazy, przeistaczającej się w dowolny twór tego świata.

Mądrzy według ciała swojego, ci którzy nieśli słowo, czyli Słowianie, to rdzenni obok Aborygenów i plemion afrykańskich i plemion Ameryki północnej i południowej oraz Azji i Lemurii, mieszkańcy nowego świata, którzy sprawiedliwie podzieli między siebie kontynenty. Ludzie, którzy przybyli z Gai do wnętrza ziemi, wyznawali jeden kult o czym świadczą pozostałości starożytnych kultur, czczących kult śmierci Saturna.

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/05/kult-smierci-i-zota-era-czowieczenstwa.html

Każdy system, który sprzedaje licencje na postęp przez demoralizację zaczyna od przyjemności, a kończy na perwersji i zbrodniach rytualnych, bo od demoralizacji do barbarzyństwa i amoku krwi droga niedaleka.

Zawsze władza bawi się pionkami opętanymi fałszywymi ideami hierarchicznymi. 

Jeśli myślisz o władzy, pieniądzach, fetyszach, gadżetach …, przestajesz myśleć o sobie, a zaczynasz myśleć o nowych panach, twórcach, producentach, celebrytach, nowych bogach, zabierających ci równość i wolność. 

„Ukryte motywy i niewyjaśnione zbrodnie oraz kradzieże, zawsze służą tajemnicy przejmowania władzy od ludzi tak głupich, że biorą czynny udział w fałszowaniu historii, dla dobra nowej idei i nowej władzy.”

Dydymus 

Liga Świata

Dydymus

Reklamy