Feminizm i nowy porządek świata

Nieświadomy Feminizm i New World Order

Trucizna, która zabija kobiecość.

Dzisiejszy człowiek jest nosicielem wirusa nieświadomego feminizmu, bedącego w istocie kultem ciała dążącego do degradacji kobiety i rodziny.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/rewolucja-deprawacji-kobiet-i-modziezy.html

Ta dominująca ideologia, jest zaplanowanym strzałem w plecy rodzinie.

Kule masowej kultury, religii, polityki, mediów, sieci społecznościowych i ideologii szkół kreujących masowy proces uwstecznienia społecznego są, uważane za stan normalności, aksjomat – pewnik, który pozwala wam poruszać się w iluzji za pomocą zasad kreowanych przez elity.

Cała armia aktywistów „autorytetów cywilnych” i „opiniotwórczych ekspertów” poprzez zderzenie z antytezą „autorytetów religijnych” i „ekspertów od fałszywej moralności” , zaszczepiły społeczeństwom nowy kult i publiczny dyskurs, wychowywania – podzielonego społeczeństwa, które nie spełnia tych dogmatów w imię „praw człowieka”, „poprawności politycznej” i ” religijnej świadomości”.

Nieważne, po której stronie barykady stoisz, ważne jest, że wprowadzasz demoralizację w formie społecznej dysputy.

Lokalne służebnice skupione dookoła tajnych bractw (Kult Saturna, Wenus, Wielkiej Bogini…), kreują okultystyczny kult, tworząc poprzez media i lokalne sieci społeczne łańcuch „szlachetnych” porad, zmieniających dążenie kobiet do zniszczenia własnej psychiki i funkcji rodziny.

Tak zwane minimalne wymogi, wprowadzą kobiety do wszystkich zawodów świata, aby pozwoliło to zmienić powszechny wizerunek kobiety, mężczyzny i rodziny.

Wielu specjalistów od psychologii i filozofii, tworzyło przez wieki podział społeczny, usuwający kobiety w cień, od tego momentu tabu czekało na przebudzenie, a przebudzeniem tym były masońskie ruchy feministyczne.

Dzięki manipulacji medialnej, udało się doprowadzić do sytuacji w, której kobieta stała się ofiarą przemocy domowej, psychologicznej i seksualnej, przez co musimy kobiety, podobniej jak homoseksualistów wprowadzać w ramach zadośćuczynienia na prestiżowe stanowiska hierarchiczne.

Oczywiście, nie ma to nic wspólnego z naturalną formą równości, czy niedyskryminacji, ale wszystko kręci się dookoła kontrolowanego procesu demoralizacji społecznej.

Kobiety, uwierzyły w puste slogany, ale nie zauważyły własnego upadku, i nie dostrzegły, że ich interesy podkopywane są przez masońskie okultystki, dążące do ludobójstwa aborcji, seksualizacji i wynaturzeń związanych z nałogami i popędami.

Kobietom każą się badać i szczepić przez co 87% kobiet ma problemy z drogami rodnymi, piersiami i bezpłodnością … Ze zdrowych kobiet, zrobiono robiące kariery kaleki o ponad przeciętnym temperamencie powstającym na skutek wszechobecnej chemii (Np. BPA).

Jeśli dobry jest feminizm i homoseksualizm, a rodzina stała się elementem perwersji, społeczeństwo zaczyna wierzyć w kłamstwo wygodnej demoralizacji, w której tolerancja wobec zła, odgrywa kluczową rolę.

Tego typu niepoprawne polityczne słowa, zaczynają być palone i potępiane przez oszalały tłum, a tam gdzie zaczyna walczyć się z moralnością i książkami, tam powstaje totalitaryzm, gwarantujący demoralizacji szeroko otwartych drzwi do ludzkiej podświadomości.

Demoralizacja, bardzo szybko zamienia się w ignorancje wobec prawdy, obojętność religijna przejmuje role wiary i dzięki temu, teza i antyteza znów pcha masy ludzkie ku wojnie.

Jest to cena, jaką musi ponieść iluzja rzeczywistości, jest to cena, jaką musi zapłacić każdy obrońca moralności i wartości.

Zwróćmy uwagę, że religijny bełkot, stwarza z wyznawcy żołnierza, dążącego z wszystkich sił do konfrontacji z innowiercami oraz z ludźmi wierzącymi w Boga, a nie religijną hierarchię.

Feminizm powstał dawno, dawno w czasach panowania wielkiej bogini i matriarchatu, ten historyczny aspekt wojny płci, został reaktywowany przez klan Rockefellerów i Rothschildów, w celu obalenia idei rodziny, przez różne formy demoralizacji i wynaturzeń.

Ten nieprawdopodobny scenariusz jest zauważany przez każdego stojącego z boku obserwatora, który nie akceptuje zmian społecznych dotykających duchowości człowieka przez zepsucie moralne, strach i kłamstwo.

Duch feminizmu, to prawdziwy wirus zepsucia, działający poprzez indoktrynację, na każdym odcinku życia, nauki i pracy.

Jeśli osoby zaczynają czuć się w związku jak single, a duch poświecenia umiera w bólach agonii i fałszywej wolności, nie pozostało już nic innego, jak podpisać akt zgonu rodziny, związku i wierności.

Jeśli umiera rodzina, związek i wierność oraz poświęcenie umiera idea bogini domowego ogniska, jest to śmierć kobiecości, złożonej na ołtarzy ofiarnym feminizmu.

Alienacja przez podstępne socjotechniki.

Aby zrealizować idee ogromnego w swych proporcjach projektu demoralizacji społecznej, należy użyć silnika społecznej inżynierii zła.

Proces demoralizacji na terenie jednego państwa, zostaje zrealizowany w ciągu zaledwie kilku lat. Idea feminizmu, okrążyła świat w niespełna 100 lat.

Zaczyna się od odczytów, tajnych bractw rodzących autorytety i ekspertów, tworzących mit nierówności społecznej na danym odcisku prac inżynieryjnych.

Model zachodni musi zostać zestawiony z antytezą wschodu, bez której nie istnieje idea walki klas, płci i poglądów.

Tajny plan inżynierii społecznej miał i ma na celu destabilizację społeczeństwa poprzez zaprogramowanie normalnych ludzi tak, aby zachowywali się jak homoseksualiści, bi, czy transseksualiści …

Podstępny atak na osoby heteroseksualne, zostało zamaskowany przez różne formy „rewolucji seksualnej”, walkę o „prawa gejów” i „feministek”.

Do nas fala demoralizacji, musiała wejść z opóźnieniem, aby ludzie zatęsknili za fałszywą ideą wolności, której nie będą wstanie rozumieć, dzięki temu tak szybko udało się wprowadzić pornografię, seksualizację coraz młodszych jednostek poprzez kult ciała, czy proces uzależnień od używek …

Ten plan alienacji jednostki przez wykreowanie fałszywego obrazu wolności po okresach wojen, czy systemów kreujących społeczny mit tabu, został przetestowany przez elity już w średniowieczu.

Mamy do czynienia z okresowym sposobem ubijania ludzkiej moralności, do czasu wykreowania nowego mesjasza i globalnej formy religijnej.

Nieprawdopodobne.? Wystarczy spojrzeć na plan globalizacji, aby dostrzec demoralizację wszystkich form moralności.

Globalizm, elitaryzm, korporacjonizm … , to przejęcie kontroli nad miliardami ludzi przez grupkę psychopatów, udających elity za pomocą wykreowania kłamstwa fetyszu pieniądza, pozwalającego was niewolić, kupować i piętnować.

http://rzadkontraktowy.blogspot.com/2016/03/pieniadz-poczatek-zmian.html

Miliarderzy, będący częścią tajnych lóż, bractw i sekt, doprowadzili do głodu i wojen miliardy osób, a gra toczy się według schematów powtarzanych co pewien czasach.

http://czuwajacy.blogspot.com/2016/02/dowody-zniewolenia-kastowego.html

http://czuwajacy.blogspot.com/2016/04/dowody-zniewolenia-kastowego-cz2.html

Dziel i rządź

Plan ma na celu zniszczenie wszystkich form i sił zbiorowych poprzez kontrolowany podział społeczny.

Zwalczające się grupy i grupki odgrywają coraz mniejszą role w społeczeństwie, dając elicie kontrole nad rozbitą całością.

Jeśli zrozumiecie, że naród to jedna siła i nie mają prawa istnieć w nim żadne religie, partie i opcje, zobaczycie siłę powszechnego ruszenia walczącego z niewielką grupą elit.

Siła samostanowienia i samoograniczenia kreuje prawdziwą tożsamość narodu, bedącego zbiorem prawdziwych rodzin nie tworzących problemu z rasy, płci i Boga.

I tutaj, aby jak najlepiej wykorzystać idee samostanowienia, trzeba rozprawić się z pojęciem tolerancji, które jest siłą napędową wszelakiego zła i skrzywienia.

Heglowska zasada manipulacji

Tolerancja tylko uwypukla różnice podziału, dzięki czemu, można stworzyć kolejną tezę i antytezę problemu społecznego, rozwiązywanego według zamysłu elit.

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/12/heglowska-zasada-manipulacji.html

Innowiercy, których religia jest wyssaną z palca antytezą, i teza religii rdzennej doprowadza do konfliktu, który nigdy nie zachodziłby w kulturach wolnych od tolerancji, uwypuklającej różnice środowiskowe i religijne.

Przy wierze ustalającej Boga ponad totalitaryzm religijnym, nie dochodziłoby do rozlewu krwi i różnic wyznaniowych na podstawie słów kreujących wojnę płci, rasy i wyznania.

Jest, to nie na rękę elitom, chcącym rządzić i dzielić, kraść i kupować, wszystko co zostało do ukradnięcia i przejęcia za pomocą nic nie wartej ideologii wpływu, wojny, stanowiska, pieniądza, nadania i kupna.

Fałszywa idea wolnego rynku i idea pieniądza kruszy fundamenty pokoju i wolności, korporacje zwane państwami handlowymi skonfiskowały wasze ziemie, aby zmonopolizować dostawy gazu, wody, energii, aby kontrolować ruch za pomocą dróg i naród za pomocą prawa budowlanego i licencji zawodowych …

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/11/nieznana-spoeczenstwu-monarchia.html

Elity zgromadziły wszystko wokół siebie, tworząc z was zdemoralizowanych niewolników pozbawionych wsparcia rodziny i wsparcia grupy narodowej.

Rzeczywistość, została stworzona na potrzeby elit i ich planu wiecznej władzy świeckiej i religijnej nad ciemnym i wystraszonym ludem, zdemoralizowanych zwierząt.

Odbiegamy od tematu feminizmu, aby zaobserwować podział, rodzących się sztucznych ruchów i grup społecznych, demoralizujący kobiety, mężczyzn i dzieci …

Grupy, takie jak rodzina, nie są już zbiorami komplementarnymi, tak jak w naszej idei samostanowienia, lecz stanowią element wymienny, dzielący się i stanowiący antytezę wartości, dzięki czemu elity kontrolują wszystko i wszystkich.

Główna socjotechnika, miała ma celu pokazanie wyraźnych różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz miała wskazać negatywny wpływ mężczyzn na kobiety.

Z tego punktu widzenia, kobieta jako „stonowany element proletariatu”, musi zbuntować się przeciw jarzmu narzuconemu przez mężczyzn.

Następnie, pokazano kobietom nowoczesną kulturę, która aby żyć musi ewoluować do dekonstrukcji, czyli wielu interpretacji słów i myśli.

W ten sposób pominięto to co ważne, czyli m.in. moralność, którą zastąpiono uniwersalnym kłamstwem tolerancji.

Tak stworzono pana-seksualizm i oparty na nim homoseksualizm, czy tytułowy feminizm …

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/poprawnosc-polityczna-dekonstrukcja-i.html

Kobieta – zabójca, kobieta – wojskowy-kobieta – policjant, kobieta – bokser, kobieta-piłkarz …, już nie dziwą nikogo.

Język został zmieniony, prawda została zmieniona, zasady zostały zmienione, prawo wpłynęło na moralność, bo tego pragnie elita …

Już nie ma człowieka, jest on/ona/coś innego, stałeś się rzeczą o określonej formie użytkowej i seksualnej. Tak rodzi się poprawność polityczna i nacisk na tolerancje wobec zła.

Język ewoluuje tak, aby moralność i normalność, umarły śmiercią naturalną poprzez postęp i wytworzenie nowych form dyskursu, tworzącego kłamstwo iluzji społecznej.

Dziwne Rewolucje

Wyparto proste i prawdziwe opisy relacji pomiędzy kobietą a mężczyzną, przytoczę tu cytat, który umarł wraz z paleniem wartościowych książek :

” Kobiecość, definiuje wszystkie cechy miłość i poświecenia do męża, dzieci i rodziny. Męskość charakteryzuje się siłą i przywódctwem …

Kobieta, nie może mieć wszystkiego, ponieważ w sferze osobistej, musi wybrać, między miłością a mocą.

Heteroseksualizm, rozdziela moc równomiernie, tak aby partnerzy mogli się uzupełniać i cenić …

Relacja homoseksualna, relacja dwóch identycznych jednostek, nie może nawiązać prawdziwej jedności poprzez brak możliwości uzupełnienia duchowego i energetycznego …”

Złamanie tych zdrowych zasad dało początek feminizmowi i homoseksualizmowi oraz pseudo wolności pozbawionej zasady poświecenia.

Eksperci, autorytety, rzecznicy …, robią wszystko, aby zamienić prawdę w szyderstwo … Ci celebryci, robią wszystko, aby wyrzucić, wyśmiać, zniszczyć, każdego kto mówi prawdę o demoralizacji przez feminizm, homoseksualizm, czy pseudo wolność.

Otóż, nikt kto staje w obronie rodziny, nie jest obłąkany, a pełne hipokryzji i jadu autorytety, chcą najszybciej obalić prawdę, poprzez przypisanie jej ideologii teorii spiskowej.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/wytwornia-teorii-spiskowych-czyli-jak.html

Tak wojowników, kobiety i mężczyzn pozbawiono tożsamości poprzez alienację psychiczną. Wykreowano nowe pojęcia, role społeczne, gubiąc ludzi w labiryncie poprawności politycznej.

Od czasów upadku gai, od czasu powstania kultu Saturna, umiejscowiono fikcyjne zło w postaci kultu lucyfera, bedącego tylko formą odciągnięcia ludzi od prawdy. Kult Saturna, będący globalną religią elit kreuje wszystkie tezy i antytezy podziału społecznego.

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/05/kult-smierci-i-zota-era-czowieczenstwa.html

Negacja Boga, poprzez istnienia zła budzącego strach, to główny sposób kreowania idei strachu przez religijne elity, dążące do podporządkowania sobie wolnej woli przez idee poprawności politycznej.

Nieważny jest system w, którym zmienne są tylko nazwy reżimów, bowiem nad człowiekiem krąży ideologia edukacji, której celem, nie jest jakby mogło się niektórym wydawać – nauczanie, lecz zrównanie jak największej ilości osobników do tego samego, znikomego, zubożałego poziomu intelektualnego

http://czuwajacy.blogspot.com/2016/11/jestem-byem-i-bede-tyranem-az-do-konca.html

Kłamstwo oświecenia, rewolucji francuskiej, rewolucji przemysłowej, darwinizmu, idei postępu człowieka jako miary wszechrzeczy, tworzą nowy okultystyczny kult poszukujący nowych bogów, świętych i celebrytów będących autorytetami.

http://czuwajacy.blogspot.com/2016/02/kapitalistyczna-utopia-dnia.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/operacja-brilliant-czyli-plan-rewolucji.html

Człowiek przestał wierzyć w Boga, stał się racjonalnym zwierzęciem religijnym, wierzącym w naukę i poprawność polityczną.

Rozum nauki zdetronizował Boga, moralność, wartości i zasady, nowy bóg demiurg, wymaga od człowieka sprytu, cynizmu, wygodnego kłamstwa i postępowej przewrotności.

Każda rewolucja była kreowana bazie siły pieniądza i fałszywych wartościach, opartych na zmienionych słowach.

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/10/twoj-bog-diabe-czyli-saturn.html

Rewolucja, oznacza obalenie świata do góry nogami, za pomocą ideologii, która przez demoralizację wyprze wartości moralne. Zastąpienie Boga przez religię, papieży, królów i bankierów odmieniło świat.

«Rewolucja» seksualna stanowi część tego procesu. Rewolucja tworząca pieniądze, pozwala czuć się bankierom – bogami, kreującym iluzoryczny świat władnej władzy.

Wielki konstruktor i jego uczniowie, tworzą sztuczne uzależnienie ludzi od strachu przed nie posiadanie nikomu niepotrzebnych rzeczy.

Elity, bawią się ludźmi wierzącymi w wartość narzuconych im fetyszy. Absurd, stał się realistycznym amokiem stada, biegnącego donikąd.

Świat iluzji rozpoczął się od lokalnych oligarchów, których apetyt rósł w miarę jedzenia. Nie ma innej oprócz boskiej władzy, reszta to forma uzurpowania sobie władzy poprzez siłę, strach i pieniądze.

Dziś poprzez wieki prób dołączyła do tego filozofia, psychologia i media, które wmówiły człowiekowi potrzebę dobrowolnego zniewolenia, bedącego zwykłym niewolnictwem i zależnością od nic nie wartych fetyszy.

Każdy brak równości poprzez istnienie kast i hierarchii, oznacza brak wolności.

Plutokracja, usunęła prawdę historyczną, wprowadzając wszędzie mamonokracje.

Aby utrzymać kontrolę nad ludźmi, stworzono różnice w ideologii religijnej i mitach politycznych.

Metoda zaszczepionej myśli gospodarczej i kulturalnej, tworzą spójny, sensowny ciąg zdarzeń opartych na pieniądzach i kluczowej roli ważnych celebrytów i autorytetów religijnych i politycznych.

Feministki po prostu zostały włączone w nurt wartkiej demoralizacji, która wpasowuje się w kulturę pesymizmu i mamonokracji oraz jest użyteczną antyteza religijną, dzielącą stadna na zwolenników i przeciwników, wykreowanego sztucznie problemu.

Eksperyment, nie zawsze zostaje przyjęte, jednak feminizm został przyjęty na łono kultury, rodziny i społeczeństwa, jako potrzebny element tolerancji wobec kobiecej demoralizacji, która mysi zrównać czynnik męski z czynnikiem żeńskim.

Innymi słowy, byliśmy zmuszeni zaakceptować religijność zamiast wiary w Boga i świeckość jako antytezy religijności, dzięki temu, wyparto Boga wysyłając go w niebyt przesiąknięty ludzką głupotą.

Akceptujemy oślepiające nas światło przez ryzyko połknięcia nas przez ciemność, jednak nie możemy dostrzec tego co kryje się za światłem. I stąd nasza chęć dążenia do religii i poprawnych politycznie ideologii.

Dotarliśmy do epoki new age, w której większość was siedzi aż po uszy. Łączycie bogów, mity, energię, dźwięki, narkotyki z pół prawdami, anarchią i kłamstwem pseudo wolności rytualnej, kolorowo i bez sensu, kroczycie ku zatraceniu.

Wszystkie wasze tezy, oparte są nie na wiedzy wrodzonej, ale wiedzy nabytej, co rodzi pytanie: jak można czerpać z nauki, mając możliwość obcowania z wiedzą.?!

Z liter i cyfr, można uczynić wszystko co jest przydatne nauce i nie użyteczne wiedzy.

Media i alienacja kobiet

Każdy aspekt mediów (film, telewizja, czasopisma, muzyka, reklamy, „Wiadomości”), służy do indoktrynacji i kontroli społecznej.

Czasopisma kobiece produkowane przez tak zwanych ” oświeconych ” osłabiły naturalny kobiecy instynkt za pomocą specyficznych mantr :

1) ludzie nie są wiarygodni;
2) kobiety są ofiarami własnej płci;
3) Kobieta powinna być egoistką;
4) seks nie jest przywilejem miłości i małżeństwa;
5) samorealizacja nie tkwi w rodzinie ale profesjonalizacji zawodowej

Ten konkretny zestaw, model zachowań, zmienił podejście kobiet do iluzorycznego życia.

Kobieta będąc pod silnym wpływem mitów narzuconych przez kulturę masową, nie zdaje sobie nawet sprawy ze stanu narzucanych jej nieprawidłowości i nieszczęść, które są im wpajane przez „mistrzów dyskursu”.

Nowoczesne technologie, pozwalają przeszczepić całkowitą świadomość znieczulenia na uczucia poprzez wyciszenie lęku.

Przez większość kobiet nieszczęście braku uczuć, spostrzegane jest jako prawdziwe szczęście, dające im wydajność w pracy, do której wszyscy powinni podążać. Kobieta stała się ofiarą nowego kultu, przekładania pracy nad rodzine i miłość, bo bez pracy i pieniędzy, nie da się żyć.?Przedefiniowani kobiece życie, dzięki kultowi mamona. Rewolucja zakończyła się sukcesem.

Całe doświadczenie kobiet, dziesiątki tysięcy lat sensownego życia i poświecenia dla rodziny, mężów i dzieci, mam, babć, prababć zostało zniszczone.

Rodzenie dzieci w świecie poprawności politycznej jest bez sensowne bowiem i matka i szkoła uczą dzieci posłuszeństwa wobec władzy, nauka jest kreatorem zniszczenia wiedzy wrodzonej.

Matriarchat, toczy znów walkę patriarchatem, ale nie ma w tym mądrości, równości i człowieczeństwa, jest agresja, seksizm i głupota.

Fascynacja osiągnięciami, pozycją, stanem posiadania, zniszczyła idee życia dla innych, idee poświecenia. Te zagubione dusze rozpoczęły lot ku oślepiającemu światłu sennej współczesności, kobiet, ćmy nie potrafią już oderwać się od zapalonej żarówki idei.

Większość kobiet, wierzy w sztuczkę wyzwolenia kobiet spod ciężaru rodziny, dzięki pochłonięciu jej życia przez prace, seks i wygody, kosztem duszy.

Liberałowie podwoili przez to liczbę pracujących osób w miejskich towarzystwach przemysłowych w ciągu 100 lat, a konsumenci zużywają wszystko to, co zostanie wyprodukowane kosztem natury.

Wszystko to zostało spisane przez Marksa i Engelsa :

” Warunkiem uwolnienia mężatek jest przeniesienie ich życia z domów do przemysłu. Przemysł zniesie rodzinę monogamiczną, jako jednostkę gospodarczego świata… ”

Wpojono wam słowo : „niezależność”, tak mocno, że niezależność, stała ważniejsza niż dom i rodzina. Praca stała się ważniejsza od was i od waszego nędznego niewolniczego życia.

Komunizm i liberalizm, są dwoma bliźniaczymi ideologiami eksperymentalnymi, realizowanymi na łonie całego społeczeństwa.

Te same siły okultystyczne tworzące religie, monarchię, demokracje, czy socjalizm stworzyły silnik komunizmu, liberalizmu i istoty rewolucji, nazywaną duchem nowoczesności.

Karykatura istoty androgynicznej

Bardzo ważna role w kreowaniu feminizmu odegrali bankierzy skupieni w organizacji „Skull & Bones”.

” Walka, nie jest prowadzona pomiędzy lewym i prawym, bowiem tych nie ma i nigdy nie było, lecz pomiędzy tymi, którzy potrafią kreować strach, a tymi którzy umierają ze strachu … ”

Wykreowanie istoty lewa i prawa, służy do sterowania debatą prowadzącą donikąd, ponieważ ludzie wymagają konkretnych współrzędnych, nawet jeśli te współrzędne są bezsensowne i bez celowe.

Wcześniej, czy później, ludzie będą się budzić, ale będą na tyle słabi i nieporadni przez lata stagnacji, że zaczną się gubić we własnych domysłach.

Jeśli, nie pozbędziecie się podziału na lewo i prawo, pułapka heglowskiej tezy (podziału) i antytezy (kontroli), nigdy nie zostanie otwarta.

http://historiazakazana.hvs.pl/illuminaci-precyzyjna-geneza-powstania-i-dzialania-w-oparciu-o-dostepne-dowody-historyczne-cz-1/

Bitwa nie wykracza pomiędzy tezę, a antytezę – powiedziano wam, a wy uwierzyliście i zaakceptowaliście każdego wroga, i każdego przyjaciela choć jeden i drugi miał przeciwnika tylko w was samych.

Ochrona kobiet i dzieci, jest naturalnym odruchem i motywacją dla mężczyzny, a akceptacja tej ochrony przez kobietę, leży w jej naturze … Jednak, gdy steruje się naturalnymi odruchami dla własnych celów, można wymusić na narodach wzajemną nienawiść, korzystną dla ideologii elit.

Wystarczy tylko pokaz siły, prowokacja, niekierowanie mediów i wielkie słowa o tragedii i bez precedensowym wydarzeniu, abyście ruszyli z domów na wojnę, szkodzącą tylko wam i waszym rodziną, bowiem elity stoją nad tym i bawią się wami jak pionkami.

W ostatnich dziesięcioleciach nastąpiła poważna mutacja społeczna młodych mężczyzn i kobiet, dążących do zabawy, wynaturzeń, lenistwa i sterylizacji.

Instynkt macierzyński został zabity lub osłabiony, ta patologiczna atrofia została stworzona na potrzeby zniszczenia rodziny, bowiem normalny dom u tych specyficznych ludzkich mutacji, wzbudza pogardę.

Nakaz : bądźcie płodni i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, pochodzący z Księgi Rodzaju, i starszej księgi snów, przestał mieć znaczenie w epoce zniszczenia rodziny.

Tworzenie armii uniseksów, jest atakiem na heteroseksualizm.

Demaskulinizacja mężczyzn i Defeminizacja kobiet.

Temat równości płci (gender equality) jest bez przerwy forsowany w ramach poprawności politycznej.

Na siłę wprowadza się kobiety do gremiów decyzyjnych, do wojska, do policji.

Jesteśmy przedmiotem eksperymentu, w którym kobiety i mężczyźni są ofiarami demaskulinizacji i maskulinizacji. Coraz częścią dzieci stają się ofiarami chemii i poprawności politycznej, przez co zatracają one puczucie tożsamości płciowej.

Społeczeństwa europy centralnej i wschodniej, nadal dzielnie się bronią przed indoktrynacja rewolucji seksualnej, jednak tabu przerysowywane przez media, staje się porządane przez młode osoby szukające swojej tożsamości.

Kultura masowa, to ewoluujący hedonizm, lenistwo, powierzchowność i brak standardów moralnych.

Infantylizm dotyczy już osób w każdym wieku, moda stała się karykaturą stylów, wszystko uległo zniekształceniu, ośmieszeniu, tatuaże, kolczyki, uzbrojenie ludzi w modne nałogi i popędy, wytworzyło z ludzi bydlęta niezdolne do myślenia i tworzenia własnej tożsamości.

Prawdziwa wolność oparta na równości jest haniebna, skandaliczna i oszukany tłum wierzy w to, nie umiejąc wyjść spod jarzma elit i hierarchii.

Globalny konsumpcjonizm pozbawił nas korzeni, feminizm i inne formy rewolucji seksualnej, pozbawiły nas rodzin i ludzi, których kochamy.

Bezsensowny pęd ku modzie, nie daje kobiecie możliwości spojrzenia wstecz na wartości, będące częścią kobiecej natury, miłość to poświęcenie, a tego w feminizmie już nie odnajdziecie.

Liga Świata
Dydymus

Dla MD.

Reklamy