8 Marca – Dzień Kobiet, czy święto płodności.

8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet, czy święto płodności ?

” Zamiast cieszyć się z miłości i rodziny każdego dnia, wyznaczane są wam dni sztucznej dobroci dla zwierząt … , które potęgują wasz konsumpcjonizm oparty na powtarzalnym, tandetnym romantyzmie, sprzedawanym w formie gotowców. ”

Dzień Kobiet – obchodzimy od 8 marca 1910 roku. Jednakże pierwszy dzień kobiet obchodzony był 28 lutego 1909 roku .

Święto to zostało ustanowione przez masońską Socjalistyczną Partię Ameryki po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku.

Tak brzmi informacja prasowa, z która zgodzić się nie można …

Prawne ustanowienie święta trwało ponad 50 lat, dlaczego … ?

Panika w 1857 roku

Terminem panika w 1857 roku, określa się sztuczną recesję gospodarczą, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych.

Mimo że trwała krótko, i nastąpił po niej okres szybkiego wzrostu gospodarczego, w jej następstwie zbankrutowało około 5 tysięcy przedsiębiorstw.

Zwiększone bezrobocie spowodowało również protesty na obszarach wiejskich.

8 marca 1857 roku, w Nowym Jorku, podczas trwających ulicznych zamieszek i demonstracji, w ciszy luksusowych hoteli, spotkały się przedstawicielki wielkich lóż narodowych, aby przygotować fundamenty powrotu na łono mas społecznych – święta płodności.

Tak narodził się Międzynarodowy Dzień Kobiet, pod patronatem międzynarodowego proletariatu, finansowanego przez ruchy masońskie.

Media przedstawiały tragiczny los pracujących kobiet według schematu promocji krypto żydów i ruchów panseksualnych.

http://ligaswiata.blogspot.com/2017/03/panaseksualizm-i-6-krokow-spoecznej.html

Tak rodził się ruch feminizacyjny, którego dalekosiężne plany i cele również zostały omówione 8 marca 1857 roku, w Nowym Yorku.

L’Humanité

Dwudziestowieczna propagand została stworzona w redakcji francuskiego czasopisma L’Humanité, redagowanego przez dwie masonki Yvonne Dumont i Madeleine Claudine, które tworzyły fałsz, mogący przeistoczyć świat zbuntowanych kobiet, które pod wpływ chaosu propagandy, przestały myślec logicznie i racjonalnie ….

Ale do tego jeszcze dojdziemy …

http://ligaswiata.blogspot.com/2017/03/panaseksualizm-i-6-krokow-spoecznej.html

Żeńskie ruchu iluminackie

Clara Zetkin i Róża Luxemburg podczas Kongresu II Międzynarodówki Socjalistycznej w sierpniu i wrześniu 1910 roku, w Kopenhadze, sugerowały ustanowienia międzynarodowego dnia kobiet.

Sugestie były przemyślanym planem, wprowadzenia dnia kobiet w dniu 8 marca. Przemawiała za tym data dostosowana do wymogów rytuałów okultystycznych. (Grafika)

Carla Zetkin, już w 1889 roku, wzięła udział w Międzynarodowym Kongresie Robotników w Paryżu, który stał się podstawą utworzenia II Międzynarodówki socjalistycznego ruchu robotniczego. I właśnie na tym kongresie podała kilkadziesiąt razy data 8 marca.

Związek Spartakusa

Róża Luxemburg (iluminatka o pseudonimie : Spartakus), w 1914 roku, współtworzyła tajny Związek Spartakusa, który ujawnił się 1 maja (dzień powstania illuminatów) 1916 roku, po czym została aresztowana za działalność antypaństwową.

http://ligaswiata.blogspot.com/2017/02/iluminaci-geneza.html

Związek Spartakusa (niem. Spartakusbund) – oficjalnie był marksistowski ruch rewolucyjny, działający w Cesarstwie Niemieckim podczas I wojny światowej.

Głównymi organizatorami związku byli: Róża Luksemburg (iluminatka), Karl Liebknecht (iluminat bawarski), Julian Marchlewski (mason), Franz Mehring (iluminat), Clara Zetkin (masonka) i Leon Jogiches (mason).

W 1915 roku, związek przemianowano na Gruppe Internationale.

W latach 1916–1918, związek działał ponownie pod nazwą Grupa Spartakusa.

W 1917 roku, organizacja znalazła się w składzie Niezależnej Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (USPD). Po zwycięstwie rewolucji październikowej w Rosji, członkowie związku zaczęli agitować na rzecz utworzenia w Niemczech rządu opartego na radach robotniczych.

Iluminaci tworzą

Po wyodrębnieniu się z USPD w grudniu 1918 roku, „Spartakusowcy” utworzyli Komunistyczną Partię Niemiec, członka Międzynarodówki Komunistycznej.

KPN, tak jak Spartakusowcy byli finansowani przez żeńskie loże masońskie.

(Po zakończeniu II wojny światowej partia komunistyczna w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec została zalegalizowana.

W październiku 1945 roku liczyła ok. 248 tysięcy członków. W 1946 roku KPD wraz z SPD utworzyły w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec Socjalistyczną Partię Jedności Niemiec (SED).

Po zjednoczeniu Niemiec SED przekształciła się w Partię Demokratycznego Socjalizmu (PDS), od 2005 roku działającą pod nazwą Partii Lewicowej (Die Linkspartei), a od 2007 – Die Linke.

Niemcy zachodnie

W zachodniej strefie okupacyjnej została zalegalizowana jeszcze w 1945 roku. Liczyła około 130 tysięcy członków.

Po utworzeniu Republiki Federalnej Niemiec wzięła udział w wyborach parlamentarnych z 1949 roku, w których zdobyła 1 361 706 głosów (5,7%) i 15 miejsc w parlamencie.

W ramach polityki zimnowojennej skierowanej przeciwko partiom komunistycznym została zdelegalizowana w 1956 roku, poprzez wyrok Związkowego Trybunału Konstytucyjnego Niemiec.

W chwili delegalizacji liczyła około 78 tysięcy członków. W 1957 roku komuniści pozbawieni możliwości startu w wyborach wezwali do głosowania na SPD, w 1961 i 1965 roku wystartowali w wyborach jako Deutsche Friedensunion nie uzyskując jednak wyniku wyższego aniżeli 2% głosów.

W 1968 roku z inicjatywy dawnych członków partii powstała, istniejąca do dziś, Niemiecka Partia Komunistyczna (DKP), posiadająca iluzoryczne marginalne znaczenie polityczne.)

Powstanie Spartakusa (niem. Spartakusaufstand lub Januaraufstand)

Ppowstanie wywołane 5 stycznia 1919 roku, przeciw rządowi rewolucyjnemu złożonemu z członków Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) i trwające do 15 stycznia.

Był to jeden z epizodów rewolucji listopadowej.

Organem prasowym Związku Spartakusa był Die Rote Fahne („Czerwony Sztandar”).

Za poczynaniami obu pań stała nie tylko żeńska masoneria, ale także mąż Carli, Osip Zetkin, który był wielkim promotorem żeński lóż iluminackich, w tym związku Sparatakusa.

Międzynarodowy Dzień Kobiet ustanowiony przez międzynarodową masonerię miał trzy cele :

1. Powrót święta płodności
2. Wprowadzenie ruchów feministycznych i panseksualnych
3. Walka ze stereotypem rodziny i kobiety

Piękne hasła wypowiadane przez masońskie agitatorki miały wciągnąć kobiety do męskiego świata utopii, walki politycznej, religijnej, zawodowej i uzbroić kobiety w męski punkt widzenia na temat kontaktów seksualnych i nałogów, które miały skręcić w kierunku deprawacji i konsumpcjonizmu, którego ważnym filarem miały być wyzwolone i zdemoralizowane kobiety, dążące do iluzorycznej wolności dającej siłę elitom karmiącym kobiety utopią postępu kult-urowego.

Kobiety oczarowane i oszołomione sekciarskimi wyborami pseud wolności, naciskane przez agitatorki i feministki zaczęły walczyć o własny upadek.

W ciągu 20 lat (1911-1931) liczba aborcji, rozwodów, przestępstw dokonywanych przez kobiety wzrosła o 340 % …

Przebiśniegi poplamione krwią

W dniu 8 marca 1917 roku, włączono kobiety w walki uliczne, poszło o racjonowanie chleba, ale agitatorzy wyciągnęli wszystkie żal podpalając czerwoną flarę buntu.

Jeśli nie możecie sobie przypomnieć skąd został zaczerpnięte schemat, to proponuje zajrzeć tutaj :

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/operacja-brilliant-czyli-plan-rewolucji.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/protokoy-medrcow-syjonu-1896-r-zobacz.html

Rewolucja Lutowa, koniec słowiańskiego święta miłości, początek święta płodności

Tak zaczęła się rewolucja lutowa (8 marca), był to pierwszy okres kobiecego buntu, a rewolucja lutowa stała się aktem defloracji kobiecej niewinności.

Chaos rewolucji lutowym przekształcił się w armagedon rewolucji październikowej, a mężczyźni którzy bali się o kobiety pozostawione w domach, poznali nowy rodzaj strachu.

Kiedy kobieta idzie na wojnę, stawia idee pracy i buntu wyżej od rodziny i miłości, staje się powodem cierpienia mężczyzny i rodziny …

Naprawdę drogie panie uważacie, że macie co świętować … ?!

Nie znając tożsamości starosłowiańskiej i staroeuropejskiej, posługujecie się koszmarem kultury chrześcijańskiej, która wytworzyła jarzmo kobiecego zniewolenia.

I właśnie na tym wstępie do demoralizacji, skupili się masońscy agitatorzy, dając wam zamiast wolności samostanowienia, podporządkowany i kontrolowany bunt feministyczny, prowadzący do demoralizacji społecznej kobiet, będących podstawą tradycyjnej rodziny oraz podstawą dobra, miłości i wierności.

Co zostało z kobiety po 100 latach rewolucji wymierzonej w rodzine i jej podstawę … ?!

Kapitalizm, komunizm, socjalizm, demokracja, utopia utopię pogania, hierarchia ewoluuje i zmusza kobiety do postępu niezgodnego z ideą moralności i poświecenia …

Alienacja, osamotnienie i pustka dotyka większość ludzi poszukujących dawnych objawów uczciwości i moralności … Dostając zabawę, seks i zdradę …

Dni sztucznej dobroci

Zamiast cieszyć się z miłości i rodziny każdego dnia, wyznaczane są wam dni sztucznej dobroci dla zwierząt … , które potęgują wasz konsumpcjonizm oparty na powtarzalnym, tandetnym romantyzmie sprzedawanym w formie gotowców.

Rewolucja narodzin, ma piękne przesłanie, jeśli nie wchodzimy w „czysty”, aspekt biologiczny, oparty na cierpieniu i krwi …

I właśnie ten aspekt sprzedano zbuntowanym kobietom, nic słodkiego, nic delikatnego, po prostu przebiśniegi poplamione krwią …

Zwierzęce podejście do życia, prokreacji, zaspokojenia i porodu … oto okultyzm waszej codzienności …

W 1921 roku, ZSRR przyjęło 8 marca, jako Dzień Kobiet, w imię pamięci porodu rewolucji lutowej.

Po II wojnie światowej, 8 marca zostało przyjęte w całej Europie wschodniej, a także w Chinach, Wietnamie i na Kubie.

Kobiety nie były komunistkami, tylko dumnymi masonkami 2 stopnia wtajemniczenia, które z dumą nosiły symbol uległości względem iluminatów – pięcioramienną gwiazdę, układająca się w napis : V.V.V.V.V. Vi Veri Vniversum Vivus Vici.

” Mocą prawdy żyjąc, żywy podbiłem wszechświat. ”

http://ligaswiata.blogspot.com/2017/02/iluminaci-geneza.html

W 1955 roku, wspomniane wyżej czasopismo L’Humanité, opowiedziało europejskim i amerykańskim kobietom romantyczną opowieść o demonstracji, która miała jakoby miejsce blisko 100 lat temu w Nowym Jorku.

Bunt robotników i rolników został przerobiony w romantyczną opowieść o pierwszej demonstracji ruchów feministycznych, które w istocie, zrodziły się w głowach uczestniczek konferencji żeńskich lóż masońskich …

Jak zwykle bywa w takich artykułach nikt nie pokusił się o weryfikacje faktów historycznych.

Sami możecie sprawdzić, ani słowa, nie znajdziecie w prasie amerykańskiej, nikt nie wspomniał nawet słowem o romantycznej demonstracji feministek w 1857 roku.

Kobiety czytając fantastyczną relacje pisma L’Humanit, miały przed oczyma widok dumnie maszerujących kobiet w dzikim kraju Indian i wojen domowych …

Kłamstwo ma pochodzić z ręki odzianej w rękawice

L’Humanité, zaproponowało, aby 8 marca, było świętem rodziny, walki o wyzwolenie i emancypacje …

Zauważmy, że uderzono bezpośrednio w rodzinę, poprzez dobór słów, w takiej a nie innej kolejności …

Po udanym teście w strukturze totalitaryzmu, w państwach demokratycznych i liberalnych oczekiwano lepszej przyswajalności feminizmu i demoralizacji opartej na kulcie ciała ( kult waginy i penisa).

Atrakcyjność haseł była trafiona w cel, feministki zachwycone rewolucją panseksualną, realizowały jak żywe marionetki plan przebudowy Ameryki, według koncepcji szkoły frankfurckiej :

http://ligaziemi.blogspot.com/2017/02/szkoa-frankfurcka-przeksztacenie.html

Europa Wschodnia, Ameryka i Purytańska Europa Zachodnia zostały przekształcone poprzez zniszczenie wystraszonego mężczyzny, zdemoralizowanej kobiety i nacisk ma zmianę struktury rodziny …

W 1977 roku, ONZ zachęca wszystkie kraje do przyjęcia międzynarodowego dnia kobiet.

W 1982 roku, Yvette Roudy, Minister Spraw Kobiet, przyjmuje mit ideologiczny tworzący potęgę Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Roudy, na konferencji prasowej opowiada o słynnej nowojorskiej bitwie kobiet w walce klasowej …

Kłamstwa stawiają się prawdą przez nachalne powtarzanie danej tezy przez wytworzone autorytety.

Upadek mitu amerykańskich feministek

W 1977 roku, Françoise Picq i czterech innych naukowców zaczęło badać historię feminizmu.

” Spotkaliśmy się z dziesiątkami wariacji na temat mitycznego protestu feministek w nowym jorku.

Dla jednych świeciło słońce, dla innych padał deszcz, inni twierdzili, że padał śnieg, jeszcze inni mówili, że bohaterki były pracownicami zakładów tekstylnych, a inni składali święte słowo honoru, że były to szwaczki lub nawet sprzątaczki …

Wszyscy opowiadali o walce klasowej i represjach, ale żadna gazeta nie napisała o tym ani słowa …

Rzuca się tylko jeden wspólny szczegół ustalona odgórnie data 8 marca 1857 roku …

Idąc dalej poprzez liczne kwerendy dotarliśmy do do czasopisma L’Humanité z 1955 roku, i bez wątpienia, jest to źródło sfałszowanego mitu … ”

Dlaczego kobiety bardziej wierzą masonom ubranym w stroje komunistów i europejskich urzędników, niż naukowcom … ?

Wydaje się, że za utrwaleniem magicznej legendy stoi francuski ruch komunistyczny będący częścią wielkiej loży Francji.

Generalna Konfederacja Pracy (CGT) i francuska Unia Kobiet (UFF)

” Madeleine Colin, chciał ponownie zakotwiczyć dzień 8 marca w kobiecych głowach, karmionych ideą kobiecej walki …

Natomiast UFF, chciała przeistoczyć dzień kobiet w rodzaj Dnia Matki (Natury). ”

Opowiada o tym Françoise Picq.

Dzień, w którym kobiety stały się mężczyznami

Kwiaty, bombonierki, pocałunki, drobne prezenty, fałsz i propaganda w krajach obozu wschodniego i wojna płci w całej Europie zachodniej …

Kobiety pozbawione tożsamości rdzennej przez ruchy okultystyczno – religijne, musiały przygotować się na kolejny szok zmiany tożsamości …

Zamiast matki poddawanej indoktrynacji kościoła otrzymaliśmy matki poddawane indoktrynacji ruchów feministycznych.

Emancypantki tworzyły ruch feministyczny, będący przejawem anty kobiecości. Umalowane coś mówiło, że jest kobietom, jednak brzmiało jak zdemoralizowany mężczyzna dla którego wartość życia, miłości, wierności i poświecenia przestały istnieć …

Kolejny raz zmuszono ludzi do włączenia się w dyskurs publiczny dzielący społeczeństwa na wiele małych bezużytecznych grup społecznych, akceptujących deprawacje społeczną.

http://ligaswiata.blogspot.com/2017/03/panaseksualizm-i-6-krokow-spoecznej.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/protokoy-medrcow-syjonu-1896-r-zobacz.html

Stworzenie dnia wolnego od pracy, lub luźnego dnia, w których składają nam rytualne hołdy … zawsze cieszyło się dużym społecznym zainteresowaniem, nagradzany niewolnik czuje się wyróżniony i nagrodzony, a nawet pobudzony poprzez podstęp inżynierii społecznej.

Ludzie przestali okazywać sobie miłość i zainteresowanie wszystko stało się anonimowe, a strach przed coraz większymi miastami spowodował alienację w tłumie i ucieczkę do czterech świat domu, kontrolowanego przez propagandę mediów i postępu.

W następnych stu latach czekają nas przenosimy do mega konstrukcji, miast opartych na strukturze jednego budynku mieszczącego 1-5 milionów ludzi …

Wytworzenie mega więzień i struktury opartej na relacjach więzień – strażnik jest już odczuwalne …

Jak to wpłynie na ludzkie uczucia, poczucie wolności, miłości i jak człowiek będący istotą biologiczną i częścią natury zareaguje na oderwanie od matki ziemi … ?!

Piszę to głównie w aspekcie relacji kobiety z matką ziemią …

Połączenie ideologii świąt 1 maja i 8 marca, przekonuje mnie do zaszczepiona w ludziach ideologii okultystycznej opartej na kulcie drapieżnika, który dostosował się do nowej sytuacji bytowej.

Chodzi tu o przeniesienie pierwotnych, okultystycznych form rytualnych opartych na kulcie Saturna, kulcie krwi do nowych warunków bytowych.

O ile pra Słowianie i staro europejczycy, wierzyli w siłę jedności człowieka z naturą, to kapłani Saturna uwierzyli, że wybrani ludzie muszą stanąć na szczycie piramidy drapieżników, wprowadzając podział kastowy zwierząt i ludzi.

Wszyscy staliśmy się użytecznymi tworami posłusznymi woli elitarnej władzy …

Kobiety stały się reproduktorami, ” statkami handlowymi ” dostarczającymi nowych niewolników do portów morskich.

Kult waginy, penisa, krwi i spermy otacza was każdego dnia w symbolice, urbanistyce, mediach …

Jesteście po prostu tego nieświadomi, roicie się w miastach dostarczając miód swojej pracy elitom, reprodukujecie się tworząc nowych niewolników, którzy będą utrzymać kolejne pokolenia elit …

Stworzono mentalnie jedno płciowe społeczeństwo, posiadające odmienne narządy płciowe …

Powoli stajecie się istotami androgennymi poprzez fałszywą idee determinizmu biologicznego i propagandy feministyczno – panseksualnej.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/04/13/falszywa-idea-
determinizmu-biologicznego/

Ostatnia rewolucja

Dążycie do ostatnie rewolucji, rewolucji zmieniającej definicji gatunku ludzkiego do transhumanizmu, który pozostawi przy życiu tylko drapieżniki, a z owieczek uczyni maszyny lub bezmózgie ofiary rytuałów …

Ideologie, propagandy zmieniają was i z każdym pokoleniem stajecie się bardziej zżyci ze swoimi panami, oprawcami i drapieżnikami, polującymi na was za pomocą urzędów, banków, wojen, medycyny, farmacji …

Reżimy każą wam krzyczeć – krzyczycie, reżimy kreują waszą wole i tożsamość, reżimy hodują was i utrzymują w niewiedzy, za pomocą podziału, siły i manipulacji …

Chodziliście po podwórkach żyjąc w oborach, teraz zmieniono wam wybiegi na hale, a obory na klatki …

Zamiast chodzić po ziemi, zaczęliście chodzić po betonie i sztucznych produktach, które zamiast was karmić, zatruwają wasz organizm …

Myślicie i marzycie o tym czego pragną i chcą drapieżniki, bowiem głębsze wartości są przykrywane pragnieniami fizycznymi i konsumpcyjnymi …

Święta legalne wagary, kreowane przez ludzką władze danego ustroju polityczno – religijnego …

Bo ty tego, czy tamtego nie obchodzisz … ?!

Ale obchodzisz poprzez milczące, akceptujące lekceważenie zakłamywanej historii, włączasz się w ideologie narzucanych ci dni wolnych i dni pracy …

Kościół daje ci kult krwi, kult rozmnażania dąży do kultu krwi … Okultyzm wydaje się tobie abstrakcyjną formą słowną, jednak kto oddaje krew do badania (ofiarowanie), kto oddaje kobiety w ręce ginekologów (pohańbienie), kto zjada chleb z winem (krwią), kto płaci panu za prawo do życia (podatki), kto pracuje na rzecz kogoś (niewolnictwo), kto tworzy funkcje i tytuły niewolnicze (licencje państwowe) …

Matki, siostry, narzeczone, żony, córki … są dostrzegalne okazjonalnie … człowiek, stał się modnym okazjonalnym dodatkiem do naszego życia : chcę seksu jestem miły i kłamie, są święta jest rodzina i przebaczenie, jest rocznica są kwiaty, jest pogrzeb jest smutek, trumna i kwiaty, jest gwiazdka jest Kevin … , a wszystkiemu przyświeca konsumpcjonizm, okultystyczny prezent rytualny, którego wartość pośrednio utrzymuje twojego pana i właściciela …

Wartość moralna, wartość człowieka, wartość uczyć i myśli zeszła na drugi plan, tuż za wartością ekonomiczną, najpierw zadajesz sobie pytanie ile mnie to będzie kosztowało.

Kierujesz się chęcią egocentryzmu i chcesz komuś zaimponować, albo chcesz po prostu wykupić się jak najmniejszym kosztem zyskując jak największy zysk pośredni …

Porównaj świat dzisiejszy ze światem lat 70/80, dwudziestego wieku …

Święto Płodności w swej pierwotnej formie powinno przypominać nam o jedności płci, mądrości, wolnej woli, równości gatunku ludzkiego.

Wszystko to musi dążyć przez miłość i procesy fizjologiczne (bez tabu) do rozmnażania i wiecznej idei człowieczeństwa.

Harmonia – balans, to zrozumienie przeciwieństw oraz istoty drzewa życia i dualizmu, bez tego rodzaj ludzki daleko nie zajedzie gubiąc się w oparach iluzji i utopii.

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/03/balans-dualizm-przeciwienstwo-i-tryptyk.html

Jesteśmy wspólną częścią natury, nie można oddzielać mężczyzny od kobiety i łączyć ludźmi na zasadach eksperymentów inżynierii społecznej.

Przebiśniegi, nie mogą być opryskane krwią innych ludzi i muszą tworzyć piękno na bazie zrozumienia jedności człowieka z przyrodą, inność tworzy życie, więc wymyślanie inności opartej na tolerancji wobec zła kreuje utopie rodzaju ludzkiego, który chce poprawiać nie tylko naturę ale i samego Boga, a jeśli się na to godzicie zastanówcie się gdzie podziała się wasza mądrość, siła, ochrona prawdy i godność.

Odpowiedzialność za siebie, rodzine i państwo oto do czego musi dążyć rodzaj ludzki bez polityki, religii i hierarchii.

Święta, nie mając być elementem okultystycznych kultów, ale częścią ludzkiego życia i sposobem odczuwania miłości …

Wieczny cud życia, nieskończoność procesu bytowania jest powodem do świętowania, a nie ideologiczna myśl o rewolucji i ewolucji kobiety dążącej to anormalnej przemiany w bezpłciowy produkt propagandy, posłuszeństwa i poprawności politycznej.

Feminizm, panseksualizm, hierarchia, propaganda … i chęć sprawowania wiecznej władzy nad coraz słabszym gatunkiem, to przyświeca okultyzmowi hierarchii i drapieżnikowi, który swoje ideały zbudował na własnym egocentryzmie …

Tworzone modele, są schematami otaczania was gęstym lasem idiotyzmów, za fasady, których nie widać prawdy i zdrowego rozsądku.

Purim i dzień płodności

Dzień płodności, wypada tuż przed świętem Purim – Święto Losów i przed słowiańskim nowym rokiem – wiosenna równonoc.

Według masonek w tym według słów Clary Zetkin i Róży Luxemburg :

Dzień kobiet, miał być połączeniem kultu płodności ze świętem Purim.

Dlaczego ?

Zemsta masońskich feministek, oparta na legendzie

Historia zawarta w Księdze Estery opowiada o Hamanie, który był wysokim rangą wezyrem lub pierwszym ministrem króla Medów i Persów Kserksesa I (w BT występuje pod imieniem Aswerus, które jest łacińską transkrypcją hebr. formy Achaszwerosz), o samym królu Achaszweroszu (Kserkses I), królowej Esterze (Hadassa) i jej przybranym ojcu Mardocheuszu (Mordechaj).

Mardocheusz wbrew poleceniu króla nie oddawał pokłonu Hamanowi (z powodów religijnych); dlatego Haman postanowił skazać na zagładę wszystkich Żydów.

Los wskazał na 13 lub 14 dzień adar jako datę zagłady . Dowiedziawszy się o tym planie, Estera rozpoczęła post i modlitwy, a gdy skończyła, poprosiła króla o wyprawienie uczty, na którą zaproszony byłby tylko Haman.

Na uczcie przedstawiła Hamana jako osobę, która nastaje na nią i jej lud, po czym zwróciła się do króla z prośbą o łaskę, a na samego Hamana padło królewskie oskarżenie o próbę gwałtu na Esterze.

W konsekwencji Haman został powieszony, dziesięciu jego synów spotkała śmierć, zaś w całej Persji Żydzi zabili 75 000 ludzi – kobiet, dzieci i mężczyzn (Est 9,16).

Powstanie święta opisuje biblijna Księga Estery – Megilat Ester (Est 9,25–32).

( O połączeniu Estery z 322, Ostara, Eos, Eostre, Easter, napiszę innym razem …)

Bohaterstwo cwanej kapłanki tworzy dziś mit rewolucjonistki, feministki i wyzwolonej istoty zwanej kiedyś kobietą.

Zamiast Dragobetele, dostaliście Walentynki, zamiast dnia płodności, dzień kobiet, zamiast równonocy wiosennej, dostaliście Wielkanoc …

http://ligaziemi.blogspot.com/2017/02/dragobetele-sowiansko-bakanskie.html

Naturalny porządek został zabity przez ewolucje i rewolucje wymierzoną w tożsamość i wolność ludów rdzennych.

Macie ciągle deja vu, podświadomie wiecie o czymś co wytarto z waszych głów, ale dopóki jesteście ludźmi, logika i wiedza wrodzona nie da wam zapomnieć o porządku naturalnym.

Za dużo kultów i świat, kult człowieka, jednostki, kult kobiety, waginy, wiecznej kobiecości … nie sprzyja prawdzie i uczuciom, ale szczelnie przykrywa istotę życia …

Przed wami jeszcze jedno święto, święto zwiastowania (25 marca) będące starym świętem waginy, ikony kobiecości ( macierzyństwo i dziewictwo). A przecież mamy trzecia niedziele po wielkiej nocy, mamy 16 sierpnia, 8 września, 25 grudnia …

Apoteoza kobiecości jest żywa, a okultyzm rytualny o tym pamięta. Bowiem w hierarchii ludzi bogów, kobieta zajmuje równoważne boskie stanowisko.

Jednak dotyczy to tylko elit, wybranych, zaprzysiężonych, masonów, iluminatów …

O ile kobieta składa comiesięczny hołd matce ziemi, to mężczyzna musi dostarczyć krew za pomocą rytuału zabijania …

Czy jest w tym duch i serce … ?!
Nie ma, bowiem bóg człowiek, jest drapieżnikiem, zwierzęciem żyjącym po to, aby się rozmnażać, jeść i władać ludźmi dla własnego zysku.

Liga Świata
Dydymus
Samostanowienie i Samoograniczenie

Reklamy