Mudry, Ayurwedy i Kuji-kiri, czyli dziewięć cięć

Mudry, Ayurwedy i Kuji-kiri, czyli dziewięć cięć

W waszych pytaniach często pojawiała się kwestia mudr (Mudry (sanskr. मुद्रा mudrā – pieczęć, znak symbol; chiń. yin, nayin, shouyin; kor. in, naein, suin; jap. in, nain, shuin; wiet. ấn, nôi ấn, thủ ấn; tyb. p’jag rgja) – w medytacji symboliczne gesty. ), które po dekonstrukcji ich funkcji, są tak jak joga, czy tarot … mechanizmem zatrzymującym was w systemie za pomocą tradycji kultu fetyszu.

Filozofowie, jako kreatorzy iluzji wszelakiej poprzez znajomość ludzkich słabości zaspokajają tą słabość poprzez ideologie fetyszy : władzy, śmierci, mamona, tytułu, siły …

Ideologia magicznych artefaktów – fetyszy biorących się znikąd, kreuje użyteczne kasty najemników, realizujących główne cele filozofów, utrzymujących sztuczny ład społeczno – kulturowo – cywilizacyjny.

Filozofowie, stworzyli bardzo istotną w procesie hierarchizacji świata kastę : kapłanów wojowników, która z biegiem czasu ewoluowała w asasynów i służby specjalne …

Najemnicy hierarchiczni pełnią role ochrony wymyślonej ideologii i towarzyszącej jej tradycji, z której wychodzą kolejna ideologie społeczne i duchowe, na straży których stają przeróżne hierarchie i kasty.

Ważnym elementem hierarchii i fetyszy, jest ich stopniowanie, aby kast niższe mogły wykazywać się lojalnością i oddaniem, zwanym oświeceniem niższego szczebla, prowadzącym na szczyt ideologi, tak zwanej piramidy władzy iluzorycznej.

Ten cały mistyczny ład, wziął się z powiązania myśli filozoficznej wschodu i zachodu …

Wojownicy ninja dekonstruują mudry, za pomocą techniki :

Kuji – kiri, czyli dziewięć poziomów mocy

W języku japońskim istnieją specjalne określenia na ćwiczenia wojowników Ninja związane z zaplataniem palców.

Nazywają się one kuji-kiri, co dosłownie oznacza „dziewięć cięć”.

Kunszt magii 10 palców, przywędrował do Japonii z Indii i Tybetu.

W hinduizmie i tradycji tybetańskiej zamykanie dłoni określa się jako mudry.

Wierzy się, iż w czasie medytacji lub w stanie stresu, osobom, które osiągnęły określony poziom wtajemniczenia, ręce same, niejako automatycznie, formułują określone sploty.

Niektóre szkoły wprowadzają śpiewy (fale) i mantry (stan energetyczny powstający z faktu zetknięcia się fal), oraz inne techniki energetyczne, polegające na pocieraniu paciorków trzymanych pomiędzy dłońmi, co jest formą akupresury energetycznej.

Bez względu na to wszystko, ręce zawsze uznaje się za mikrokosmos całego ciała, tak więc pobudzanie lub tonowa¬nie przepływu energii i krwi poprzez ręce przynosi efekty, choćby małe lub umiarkowane, całemu systemowi.

( Ręce wchodzą w skład symboli rdzennych wpływających na tożsamość człowieka. )

Dzięki obcowaniu ze znaczeniem i symboliką każdego ze splotów, wojownik Ninja jest w stanie niejako zaprogramować siebie na przetrzymanie każdej tortury lub dokonanie każdego wyczynu.

Warto tu zwrócić uwagę, że wszelakie idee programowania łącza się z dekonstrukcją człowieczeństwa i wszelakimi modelami prania mózgu, do których dochodzi w wyniku szkolenia, gwałcącego prawa wolności i równości jednostki …

Wzory splątania dłoni i hipnoza

Wzory splatania palców wpływają na stosujących je, a ponieważ wiedza o zależności rąk i ciała dostępna jest każdemu, aczkolwiek w większości przypadków na poziomie podświadomości, wzory te mogą też mieć wpływ na audytorium.

Przede wszystkim z tego powodu kuji-kiri uznaje się też za sztukę Ninja związaną z wpływaniem na umysły innych za pomocą podświadomych gestów.

Prawidłowe uprawianie jej sprawia, że podmiot zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, iż jest kierowany.

Dekonstrukcja

Dekonstrukcja symboli mundry i Kuji-kiri, spowodowała przedostanie się magicznych sztuczek do następnych ideologii śmiało kroczących po ludzkich ciałach …

Symbole poprzez tajne bractwa świeckie dotarły do ideologii psychologii, reklamy, manipulacji i świata sztuki … czego realne dowody są dostrzegalne wszędzie …

Poza Uczuciowa Percepcja (ESP)

Niektóre testy dotyczące poza czuciowej percepcji (ESP) uwzględniają przekazywanie szczątkowych wyobrażeń z jednego umysłu do drugiego.

Oczywiście, jest to możliwe tylko w przypadku osób choćby nieco zorientowanych w kuji-kiri.

Zastosowane w testach symbole zwykle pochodzą ze starożytności i niosą znaczenie oddziałujące na podświadomość, i dzięki temu są rozpoznawalne nawet przez nie wtajemniczonych.

Co więcej, niektóre gesty można odbierać wyłącznie podświadomie, co wykorzystują szkoleni przez spin doktorów księża i politycy.

W chińskiej kosmologii reprezentując mikrokosmos podstawowych zależności występujących we wszechświecie, dłonie zawsze odgrywały doniosłą rolę.

Złożenie dłoni na wysokości piersi stanowi symbol pokoju i modlitwy. Pięść symbolizuje agresję i złość.

Ukryta wieczna władza elit i ich najemników nad światem

W ninjitsu otwarta lewa dłoń przykrywającą prawą pięść uznaje się za symbol wieczności, a także „ukrytej wiedzy”.

Złączenie końcówek, czy raczej uformowanie obwodów dzięki zapleceniu palców, służy udrożnieniu przepływu energii wewnętrznej ciała podążającej właściwymi kanałami.

Kilka lat temu, w filmie Ostatni Ninja pokazana była scena, w której przedstawiciel rządu starał się zniechęcić Ninja do wzięcia udziału w określonym zadaniu.

Kiedy kamera zza pleców Ninja ukazała mówiącego urzędnika, Ninja wykonał kuji-kiri, pocierając kciukiem opuszki pozostałych palców, co oznaczało pieniądze. Kiedy zaś ten sam moment kamera ukazała z perspektywy urzędnika, ręce Ninja w ogóle się nie poruszały, zwisały swobodnie.

Opisany wyżej sposób manipulowania innymi jest niezwykle subtelny, czasem niedostrzegalny, natomiast tak potężny, że skuteczny za każdym razem.

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/05/planeta-zosliwych-map.html

Dlatego też stając w jego obliczu, ofiara nie ma szans. Wiele zasad współczesnej sztuki reklamowania opartych jest na podobnych subtelnych działaniach i wiąże się z panowaniem nad umysłem innych.

http://depopulacja.blogspot.com/2016/11/wiadomosci-podprogowe.html

Ponieważ nie wtajemniczony nie ma żadnych szans sprostania mistrzowi tej sztuki, umiejętności wykorzystania kuji-kiri nie naucza się poza ścisłym kręgiem adeptów.

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/03/najemnicy-elit.html

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/skrytobojcy-illuminati.html?m=1

( Programowanie zabójców i społeczeństwa :

http://ligaswiata.blogspot.com/2017/05/piramida-ceausescu-lilie-i-ujecia-wody.html )

Uczy się tylko tych, którzy osiągnęli już pewne mistrzostwo i pozbyli się egoistycznych motywów działania, czyli tych, którzy nigdy nie wykorzystają dziewięciu cięć do osiągnięcia niegodziwych celów.

Dziewięć poziomów manipulacji

Manipulacja wychodzi z pierwotnego założenia, że to wpływ płci ma największy wpływ na ideologie kłamstwa, podczas gdy największą siłę manipulacji posiada kobieta, która dzięki dekonstrukcji najlepiej przyswaja sobie arkana sztuki kłamstwa i otaczającej jej iluzji.

Słowo poziom, oznacza wyważenie, czego przykładem, jest angielski wyraz level, który czytany z lewej do prawej i prawej do lewej, kreuje balans. Ten sam wyraz zawiera w sobie wyraz EL – bóg oraz słowo eve oznaczające kobietę.

Więc ?

Słowo level – poziom oznacza : bóg zesłał kobietę dla równowagi.

Dziewięć poziomów hierarchicznej równowagi, w której najemnik kontrolowany jest przez prawo i wpływ kobiety na jego życie.

Magia trójkąta, a ciało

W chińskiej medycynie ciało dzieli się na trzy rejony: wyższy, środkowy i niższy. Wyższy, to rejon powyżej przepony; środkowy, to obszar rozciągający się pomiędzy rejonem wyższym a pępkiem; niższy zaś obejmuje wszystko poniżej pępka wraz z nogami.

Podziału trójkowego tradycyjnie używa się też do wyznaczenia organów ciała. W najwyższej części mieszczą się serce i płuca, w środkowej wątroba, śledziona i żołądek, podczas gdy w niższej pęcherz, nerki oraz jelita grube i cienkie.

W terminologii zachodniej rejony te odnoszą się do części piersiowej, brzusznej i miednicznej.

Tam gdzie Chińczycy wyróżniają trzy rejony, Ninja wyznacza dziewięć poziomów mocy.

Dzieje się tak dlatego, gdyż każdy z trzech poziomów tworzy pole elektromagnetyczne, inaczej „aurę”, oraz wywołuje towarzyszącą mu charakterystyczną częstotliwość drgań, w sumie dziewięć typów. Celem medytacji jest zharmonizowanie tych różnorodnych czynników.

W ninjitsu każdy musi poznać dziewięć poziomów mocy. Są one zawarte, a zarazem reprezentowane przez sploty palców w ćwiczeniach kuji-kiri.

Jak zauważyliście dobro skupia się na liczbie 6, podczas gdy ideologia zła – egoizmu skupia się na liczbie 9.

Dlaczego tak jest, najlepiej przedstawi to cytat z masońskiego Fausta :

” Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro … ”

Ideologia kapłana – wojownika

Filozofowie doskonale wiedzieli, że kapłani najlepiej nadają się na wojowników, bowiem podlegają oni ideologii wiary i hierarchii nadrzędnej, która prostowała ich prywatne myśli i dążenia …

Kompletny zestaw ruchów rytmicznie płynących od pierwszego do ostatniego poziomu w połączeniu z kontrolą oddechu przekłada się na rytuał religijny, w którym głównym przesłaniem jest kult ciała jednostki.

Wyprowadza się je z praktyk modlitewnych tybetańskich lamów (Łamowie), na skutek których można osiągnąć oświecenie niższego rzędu. Są to najstarsze ćwiczenia tego typu. Przetrwały od prehistorycznych czasów.

Dziewięć poziomów mocy :

1. Rin : wzmocnienie umysłu i ciała, po chińsku chu\

2. Kyo : kierowanie energią, po chińsku shen\

3. Toh : współistnienie ze wszechświatem, po chińsku tai

4. Sha : leczenie siebie i innych, po chińsku sha

5. Kai : przeczuwanie niebezpieczeństwa, po chińsku kar

6. Jin : poznawanie myśli innych, po chińsku jen

7. Retsu : opanowanie czasu i przestrzeni, po chińsku tung

8. Zai : panowanie nad żywiołami natury, po chińsku hua

9. Zen : oświecenie, po chińsku tao.

( Abstrahując od tematu, jeśli uważacie, że książki i filmy z serii Pan Kleks, są formami bajek, to dlaczego mamy odniesienia do iluzji rzeczywistości, transhumanizmu, tajnych bractw misteryjnych (rytualna kąpiel pod drzewem życia, do akademii wstępują chłopcy, których imiona zaczynaja się na A – ∧ – penis), religijnych obrzędów, symboli i wiedzy prehistorycznej, magicznej i okultystycznej … Warto zobaczyć jeszcze raz z otwartym umysłem, spoglądając na warstwę symboliczną i mistyczną … )

Urzeczywistniające dziewięć poziomów mocy

Dekonstrukcja mnicha, czyli dążenie do produkcji wojownika ( M – W – aspekt żeński dąży do aspektu męskiego ).

Pozycje kuji-kiri stosuje się jako techniki pamięciowe służące wytrenowaniu Ninja zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym.

Przesuwanie się ruchów od jednego do drugiego symbolizuje ruch energii chi wewnątrz ciała.

Podczas każdej indywidualnej sesji, nawet u tych, którzy dopiero rozpoczęli ćwiczenia, uczestniczy każdy poziom mocy i przepływu energii, tak że praktykujący może w pełni wybadać potencjalne możliwości drzemiące na wszystkich poziomach.

Jednakże dopiero po długich ćwiczeniach, można osiągnąć gotowość mistycznego w nie wglądu czy też okultystycznego ich rozumienia.

1. Wzmocnienie

Pierwsza pozycja zaplatania palców w mistycznym kuji-kiri polega na spleceniu wszystkich palców z wyjątkiem środkowych, które pozostają wyprostowane i dotykają się opuszkami .

W czasie wydechu należy skoncentrować się na punkcie, w którym odczuje się puls. Ten rodzaj kanji, czyli mudry, symbolizuje siłę umysłu i ciała.

Mówi się, iż aby zostać Ninja, należy najpierw osiągnąć siłę, potem zdobyć wiedzę, następnie stać się nieustraszonym i wreszcie posiąść tajemnicę zachowania milczenia.

( Zauważ, że tymi samymi wartościami kreują się członkowie zakonów, partii, tajnych bractw i służb specjalnych … Siła płynie z mięśni i ciała, siła rodzi się z ideologii fetyszu mamona, wiedza płynie z kontaktów w zamkniętym kręgu, która wpływa na zdobywanie siły fetyszu i zmusza do milczenia, bowiem kto mówi ten zdradza sekret własnej siły … Sprytna gra i tylko gra, do której dorobiono aspekt mistyczny, okultystyczny i przeróżne formy zdobywania fetyszy rzeźbiących egocentryzm ofiary … ?! )

Tao Te Ching głosi, iż : „Pracę należy wykonać, po czym o niej zapomnieć; tylko wówczas jej rezultaty trwać będą wiecznie”.

Tylko pracą można nazwać dążenie do zaspokojenia głodu, dążenie do stworzenia odzienia i dążenie do wybudowania schronienia, reszta wychodzi poza ramy pracy i dąży do wykreowania władzy, egoizmu i fetyszu, który tworzy ideologie hierarchii …

I gdzie w obliczu logiki podzieję się manipulacja, która tworzy niewolnikom prace użyteczną dla władzy ???

Ćwiczący musi być cierpliwy, nie działając na wyrost, musi robić to, co powinien. Takie postępowanie określa się mianem wewnętrznej siły.

Postawa z tym związana nie powinna opierać się na chęci osiągnięcia lepszego przyszłego życia czy nawet szlachetniejszego ponownego odrodzenia się dzięki odbywanej pokucie za poprzednie czyny lub dzięki przygotowywaniu się na wszelkie możliwe niebezpieczeństwa.

Powinna wiązać się z duchowością codziennego działania. Aby to osiągnąć, należy czekać i nauczyć się z wyczekiwania czerpać tylko same przyjemności.

I tutaj uwaga – żadna siła wewnętrzna nie tworzy z was istoty wolnej, dlatego ze siła przelewana w formie tradycji, jest kształtowana i wykorzystywana przez tych, którzy tą siłę kształtują, produkują i ćwiczą …

2. Kierowanie energią

Drugie kanji można uformować, prostując palce wskazujące i zakładając na nie palce środkowe, przy jednoczesnym utrzymywaniu zaplecionych pozostałych palców.

Symbolizuje ono zdolność do kierowania przepływem energii wewnątrz ciała człowieka.

Pozycja pierwsza umożliwia praktykującemu rozwinięcie zdolności wyciszania zmysłów dzięki skierowaniu jego uwagi na wewnętrzne dźwięki i wibracje.

Jednoczesne ćwiczenie panowania nad siłą harmonizującą przepływ energii wewnętrznej umożliwia adeptowi rozwinięcie zdolności psychokinetycznych.

Palce oplatające [środkowe] podobne są, a nawet symbolizują, dwa węże znane z medycznego kaduceusza.

Niewykluczone, że kaduceusz był bezpośrednim źródłem z którego wyprowadzono tę formę kanji. W hinduskiej hatha jodze bardzo podobnie opisane są dwa wzajemnie się oplatające kanały przepływu energii, które jednoczą różne ośrodki mocyznajdujące się wewnątrz ciała człowieka.

O tym już wam kiedyś wspominałem kaduceusz jest formą trzeciej siły, która dzieli jednostki, grupy lub działa na wewnętrzny rozłam jednostki, której energia będzie podzielona pomiędzy dusze ofiary, a obowiązek i lojalność względem mistrza, czy nauczyciela. Trzecia siła rządzi niewolnikami i znajduje im antytezę przeciw której, warto walczyć dla dobra trzeciej siły.

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/03/balans-dualizm-przeciwienstwo-i-tryptyk.html

3. Współistnienie

Po zrozumieniu idei i zasad medytacji znikają wszelkie różnice pomiędzy praktykującym a przedmiotem koncentracji, pojawia się świadomość całego wszechświata.

Dobra kondycja w naturalny sposób staje się udziałem ćwiczącego. Na tym poziomie, pozycja ułożenia palców odpowiada elementowi ognia.

Ćwiczący instynktownie zaczyna podążać właściwą drogą, a jego ręce automatycznie przyjmują formę poprawnego splotu kolejnego kanji.

W tym ćwiczeniu zaczyna przejawiać się prawdziwe rozumienie życia. Zwierzęta wyczują wewnętrzny spokój adepta, co można porównać do rozmowy z nim.

Ćwiczący będzie mógł bezpiecznie spacerować po dołach pełnych węży, gdyż zwierzęta w pełni rozpoznają intencje jego obecności.

Nasuwa się tu analogia z pszczelarzem, który mentalnie kreśli sześciokąt, dzięki czemu harmonizuje energię przez niego płynącą i owady nie czują przed nim żadnego lęku.

Współistnienie na bazie hierarchicznej, ogranicza się do zbierania przez pszczelarza płodów wyprodukowanych przez pszczoły, o czym wielokrotnie wspominałem w aspekcie symbolu ula i pszczoły …

Zdekonstruowane społeczeństwo nie czuje lęku przed pszczelarzem, choć ten okrada je z ich pracy … przenosząc to na grunt iluzorycznej rzeczywistości, nikt z was nie buntuje się przeciw władzy płacąc podatki, idąc na wojny …

4. Leczenie

Siły zabijania i leczenia są symbolizowane przez splot palców, w którym palce wskazujące pozostają wyprostowane, a wszystkie pozostałe splecione .

Ten, kto ćwiczy ten poziom, rozumie swoją wewnętrzną energię i potrafi nią kierować tak, by leczyć choroby i zabliźniać rany zarówno własne, jak i innych osób.

W późniejszej fazie ćwiczący nie przekazuje pacjentowi swojej energii, raczej odwołuje się do energii pacjenta, po czym kieruje ją w pożądane miejsce.

W swym pozytywnym aspekcie to kanji ofiarowuje ćwiczącego wspaniałymi możliwościami leczenia i przeciwnie, obdarza też umiejętnościami odbierania życia.

W ćwiczeniu wszystkie punkty życia rozlokowane na ciele człowieka, jak również wewnętrzne organy, stają się szczególnie podatne na zranienia.

W postawie tej należy odczuć puls pomiędzy opuszkami palców. Źródłem mocy dla tych umiejętności jest splot słoneczny.

Jeśli połączymy siłę życia, z siłą kreowania śmierci, rozmywa się sens istnienia, ponieważ przelewamy boską siłę na żołnierza, który dla dobra elitarnych bogów bawi się w pana życia i śmierci …

I znów zdekonstruowane społeczeństwo, akceptuje aspekt religijnej, rutqlnrj wojny biorąc w niej czynny lub bierny udział …

5. Przeczuwanie

Splecenie obydwu dłoni w tym kanji przywraca spokój umysłowi. Kupcy bardzo częsta zacierają dłonie przed dobijaniem targu, aby się odprężyć lub też, aby być w zgodzie z przesądem.

Shiatsu, sztuka akupresury, także wymaga rozgrzania rąk przez pocieranie przed dotknięciem pacjenta, aby uchronić go przed niemiłym wrażeniem.

Złóż razem dłonie i zapleć wszystkie palce. Ruch ten nie tylko wnosi spokój w chwilach zamętu, lecz także stanowi klucz do rozwoju szóstego zmysłu umożliwia przeczucie niebezpieczeństwa.

Osoby wykorzystujące tę umiejętność potrafią odczuwać emocje ludzi ich otaczających i często rozwijają w sobie wrażliwość na psychiczne oddziaływanie.

Co więcej, praktycy obdarzeni zostają szczególną mocą panowania nad własnym ciałem, w tym wstrzymywania ogólnych procesów życiowych czy skutecznego opierania się atakowi ekstremalnego upału i zimna.

Wykorzystywanie emocji obcych ludzi do kreowania własnego celu ,jest niezgodne z istotą prawdy i równości, co więcej wykorzystywanie czyich emocji powstałych na skutek manipulacji dąży do przestępstwa, uzależnienia itd

Wystarczy tylko spojrzeć na istotę idei konsumpcjonizmu i życia w toksycznym układzie państwo – obywatel …

6. Poznawanie myśli innych

Skieruj czubki palców w dół i zapleć dłonie. Następnie zegnij dłonie przez opuszczenie łokci i skrzyżuj kciuki.

Gest ten symbolizuje wewnętrzną mądrość, oznacza, że praktykujący posiada siłę odczytywania myśli innych.

Ponadto wskazuje, iż siła oddziaływania na drugich może zostać utrwalona za pomocą innych tajemnych prób.

Jest to Saimenjitsu („droga wrót umysłu”), które jest symbolem telepatii pozwalającej na pozawerbalne porozumiewanie się z osobami o podobnym umyśle.

Równocześnie z tą umiejętnością ćwiczący uczy się tworzenia mentalnej bariery odgradzającej go od myśli innych ludzi oraz kreowania wrażeń, które z założenia są fałszywe. Nazywa się to „maskowaniem zamiarów”.

Osoba, która osiągnie wprawę w tej sztuce może być wspaniałym negocjatorem i znakomicie wczuwać się w sprawy innych oraz okazywać współczucie.

Podczas wydechu skup się na pozycji przyjętej przez dłonie. Skoncentruj się na słuchaniu głosów płynących z twojego wnętrza.

Zauważ, że istota telepatii była pierwotnie kojarzona z formą konwersacji, wraz z naciskiem ideologii dekonstrukcji i lustra odzwierciedlającego otoczenie człowieka pierwotna telepatia została zastąpiona komunikacją dźwiękonaśladowczą, która była odbiciem kontaktów zwierzęcych.

Istota wieży Babel dotyczy człowieczeństwa, które nagle w wyniku dekonstrukcji porzuciło możliwość komunikacji telepatycznej na rzecz podziału regionalnego …

7. Opanowanie czasu i przestrzeni

Następny splot mudry formułuje się, zaciskając palce prawej ręki dookoła wyciągniętego palca wskazującego zaciśniętej lewej dłoni, oraz naciskając prawym kciukiem na czubek jego paznokcia.

W akupunkturze punkt ten znany jest pod nazwą Sho Yo („młody kupiec”). Korzysta się z niego w trakcie leczenia gorączki i biegunki, a sama metoda polega na mocnym naciskaniu ostrych przedmiotów w czasie wdechu trwającego dziewięć uderzeń serca (od siedmiu do dziesięciu sekund), co należy trzykrotnie powtórzyć.

W medytacji wystarczy co najwyżej dotykać ten punkt będący punktem numer jeden meridiany jelita grubego, aby odczuć jego obecność.

Powyższy gest przynosi zdolność opanowania czasu i przestrzeni w zakresie od trzech do pięciu stóp, w zależności od poziomu wtajemniczenia praktykującego.

Ma to związek z „trzecim okiem” i może być wykorzystane do psychicznego zniewolenia przeciwnika, podobnie jak ma to miejsce w kai za pomocą dźwięków.

Przy ataku wielu przeciwników dostatecznie groźne wpatrywanie się w nich może ich zastraszyć na wystarczający na ucieczkę czas.

Mudra ta może być wykorzystana także do zawieszenia lub wstrzymania upływu czasu, w odpowiedniej proporcji uzależnionej od stopnia koncentracji. W bardziej zaawansowanych stadiach można stosować blokadę drzwi, powstrzymać pogoń lub niszczycielską działalność trucizny czy ognia.

Kreacja czasu i przestrzeni, została sprytnie rozparcelowana przez tych, którzy wykorzystują przestrzeń do kreacji własnych interesów i czas do kreacji zdarzeń dążących do danego rozstrzygnięcia.

http://ligaswiata.blogspot.com/2017/05/czas-ktory-nigdy-nie-istnia.html

8. Panowanie

Kanji symbolizuje panowanie nad żywiołami natury. W tym przypadku bardziej prawdziwe jest stwierdzenie, że jest to stan, w którym dostrzega się sposób działania natury i tak dobiera się swoje działanie, aby z nim harmonizowało.

Nie można mówić o podporządkowaniu żywiołów własnym zachciankom, co oczywiście nie jest możliwe. Sam gest symbolizuje „lotos o tysiącu płatków”, a w rzeczywistości powierzchnię korową mózgu.

Oznacza fizjologiczne aspekty organizmu, które powstają, kiedy hormony wzbogacają krew pełną gamą endorfin, chemicznie tworzonych przez organizm jako wynik ćwiczeń medytacyjnych.

W umyśle objawia się to nagłym przypływem energii przynoszącym odczucia jedności i całkowitego zadowolenia.

Chociaż starożytni lekarze nie posiadali dostatecznej wiedzy do opisania tego anatomicznego fenomenu, ich intuicyjne założenia wydają się właściwe w każdym względzie.

Oczywiście tego rodzaju doświadczenia nie można opisać kilkoma słowami. Dlatego też opis należy wzbogacić wyjaśnieniami technik kuji-kiri. Na tym poziomie osiąga się prawdziwą niewidzialność. Działając w harmonii ze wszystkim, unika się wszelakich nieprawidłowości.

Ok, niewidzialność polega na kreowaniu rzeczywistości za pomocą muru hierarchii, która wykonuje zadania, pochodzące od ludzi, których nie widać … wykorzystanie czynników biologicznych, dąży do amoku egocentryzmu jednostki, która stawia się we własnym mniemaniu ponad innymi jednostkami … jest w tym logika oparta na kulcie jednostki, bowiem mistrz doskonale wie, że jednostka czująca w sobie moc będzie gotowa do realizacji celów, do których została przegotowana i wybrana …

9. Oświecenie

Gest ukrytej dłoni wskazuje, że osoba inicjowana osiągnęła satori, nirwanę czy najwyższe szczęście.

Jakiejkolwiek użyć by nazwy, znaczenie jest jedno: ostateczne zrozumienie siebie i innych. Po przejściu przez meandry zwątpienia, po długim i głębokim wpatrywaniu się w zwierciadło samopoznania wreszcie osiąga się wiedzę o sobie.

Człowiek pozbywa się uczucia żalu i nie obwinia przeszłości o teraźniejsze niepowodzenia. Nie czeka na przyjście lepszego jutra, gdyż potrafi być tutaj-i-teraz, cieszyć się z każdego kęsa pożywienia. Naukę tę opanować może tylko ten, kto jest głodny.

Wpatrywanie się z drżeniem serca we wschodzące słońce, podziwianie różnorodności życia na naszej planecie — oto co zostało nazwane podążaniem umiarkowaną ścieżką. Ci, którzy odwołują się do tego gestu, a jednocześnie są w pełni świadomi jego prawdziwego znaczenia,powszechnie znani są jako nauczyciele innych.

Zwierciadło samopoznania jest formą lustra tradycji które pozwala członkom elit replikować się w dowolnym czasie …

Człowiek podporządkowany ideologii tradycji nigdy nie osiągnie mądrości tożsamości.

Wykorzystywanie technik medytacyjnych dąży do wykreowania istoty dążącej do konkretnych rozwiązań zaszczepionych przez mistrza, nauczyciela i jego szkołę :

1. Wyciszenie zmysłów – samotne siedzenie w wygodnej pozycji w zacisznym miejscu.

2. Wprowadzenie się w stan relaksu – skoncentrowanie się na oddechu.

3. Wyczulenie się na psychiczne wrażenia – pielęgnowanie i gromadzenie chi wewnątrz własnego ciała.

4. Udrożnienie przepływu energii – uzyskanie świadomości od¬pływów i przypływów energii natury oraz poruszanie się w zgodzie z nimi.

5. Zrównoważenie – relacje wewnętrzne; fizyczna i psychiczna równowaga, która przynosi z sobą rozumienie siebie i innych.

6. Współistnienie – relacje zewnętrzne; siła chłonięcia i odbijania energii płynącej z najróżniejszych źródeł w taki sposób, że po zwycięstwie przeciwnik otwiera swe serce, przez co staje się równy zwycięzcy; dzięki temu znikają wszelkie nieporozumienia.

7. Oddanie się – uczenie się czegokolwiek poprzez robienie tego; kluczem jest praktyka, a później cierpliwość i wytrwałość. Wytyczanie realistycznych celów i klarowne rozpoznawanie rzeczy; dzielenie się swą wiedzą z innymi poszukującymi.

( Liczba 7 oznacza dążenie drogą mistrza )

Stado jest kreowane na podobieństwo mistrza w celu osiągnięcia konkretnych celów jakimi są : władza, siła, mnożenie, mnożenie fetyszu, oddanie idei wyższej i tradycji utrzymującej iluzje danego rozwiązania …

Jak widzicie tych spostrzeżenie nie znajdziecie w żadnych książkach, ponieważ dążenie do równości i wolności zostało przez tradycje niesioną przez władze zakazane …

Mądrość płynie z logiki i nie podlega myślom istot pragnących władzy nad stadami kultywującym ideologie biernego lustra.

Chi w walce, czyli jak za pomocą nauk medytacji podporządkować sobie szkolonego człowieka ?!

Ideologia pustego umysłu, czyli droga do posłuszeństwa względem danej ideologii …

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/06/joga-new-age-czyli-nwo.html?m=1

Wcześniej mówiliśmy o przepływie energii wewnątrz ciała. Większość ćwiczących doznania chi w czasie walki opisuje w następujący sposób.

Przede wszystkim w harze pojawia się ciepło. Chi wstępuje w górę kręgosłupa, dając odczucie pokrywania go pancerzem.

Stopy ukorzeniają się w ziemi bez względu na powierzchnię, a ćwiczący odczuwa mocne wrośnięcie, czyli zachowuje równowagę bez naprężania mięśni.

Jeżeli pojawi się napięcie mięśni w przedniej części ciała, da się ono łagodnie odczuć w harze i wzdłuż wewnętrznej części nóg. W większości przypadków w czasie obrony ręce wznosi się na wysokość piersi.

W ninjitsu odczuwa się chi kierujące się ku przodowi w formie kuli absorbującej i odbijającej każdy atak, z jakiejkolwiek strony by on nastąpił.

Głowa i oczy zdają się działać niezależnie, odnotowując wszystko od razu, jakby w ogóle nie brały udziału w konflikcie.

Umysł pozostaje niezmącony, niczego nie oczekując i reagując natychmiast. W pismach Musashiego, słynnego szermierza zen, który w feudalnej Japonii zwyciężył w ponad sześćdziesięciu pojedynkach, by w spokoju umrzeć we własnym łóżku, stan ten znany jest jako „pusty umysł”.

Po osiągnięciu tego stanu należy korzystać z niego w czasie poruszania się. W zamierzchłych czasach mówiło się, że adept ćwiczący ninjitsu musi być yudansha (czarny pas).

Mówiono tak dlatego, że na tym poziomie każdy musi zwrócić się ku oryginalnym technikom i zastosować w nich zasady właściwego poruszania się. Wszystkie sztuki walki nauczają medytacji z koncentracją na harze, lecz niewiele wie, dlaczego.

Dzieje się tak, gdyż w prawidłowym ruchu pierwsza musi ruszyć talia. Można nauczyć się dowolnego stylu lub systemu, rezygnując z tej ważnej nauki. Jednakże przyswojenie jej
pozwala na kontynuowanie praktyki z odświeżonym zainteresowaniem i entuzjazmem. Nie ma tutaj niczego nowego do nauczenia się, jest tylko głębsze rozumienie.

Przeczytajcie to jeszcze raz okazuje się że sztuka magii polega ma istocie lustra, które nie tylko odbija otaczające realia ale także chłonie stereotypu na który budowana jest tradycja schematów.

I znów brak podstaw tożsamych z istotą człowieczeństwa pierwotnego, równego i wolnego …

Obserwowałem prywatne nagrania video, wsłuchiwałem się w rozmowy i wywiady Bruce Lee i zobaczyłem w nich spirale problemów, samotność, amoku egocentryzmu i zagłębienia w pustkę, która doprowadził go do sprzedaży samego siebie.

Sztuka prowadząca do zabijania lub gry imitującej zabijanie, jest kłamstwem, które pod płaszczykiem kultu cywilizacji ukrywa prawo natury, które wyklucza prawo naturalne i altruizm społeczny i międzygatunkowy.

Dążenie do rozwoju fizycznego przy zaniedbaniu istoty duchowej, doprowadziło do cierpienia rodziny i samego mistrz, który mistrzem nie był, skoro nie umiał połączyć życia z duchem, którego istotę odrzucił na rzecz monstrualnego egocentryzmu, który odbija się w jego fanach i naśladowcach.

I jeszcze jedno, głębsze zrozumienie oznacza odcięcie się od prawdy na rzecz podążania za amokiem i iluzją doskonałości, która służy danej chorej ideologii.

Lecznicze mudry, czyli mudry przed dekonstrukcją znaczeniową

Mudry wywodzą się z starohinduskiej Ayurwedy (wiedza o życiu). Techniki mudry polegają na układach palców ręki lub obu rąk, które mają działanie uzdrawiające, w rzeczywistości jest to skierowanie energii o konkretnej intencji samoregenerującej, które ma aspekt naprawczy pod warunkiem, że istota jest nakierowana na samostanowienie, samoograniczenie i altruizm dzielenia się wiedzą.

Tradycyjna medycyna hinduska uważa, że nadmiar lub niedostatek któregoś z elementów (słońca, powietrza, nieba, ziemi lub wody) jest przyczyną choroby i róznych dolegliwości, gdyż polega na zachwianiu równowagi mikrokosmosu naszego ciała.

Reguła wyrównania energii występuje wtedy, gdy czubkiem któregoś z palców dotknie się opuszka kciuka.

Aby zredukować któryś z elementów należy lekko nacisnąć kciuk, natomiest by wzmocnić jakiś element należy kciukiem lekko nacisnąć odpowiedni opuszek palca. Nie wpływają na siebie wzajemnie tylko na serdeczny i mały palec.

Poprawne wykonanie praktyk przy otrzymaniu daru samostanowienia

Wszystkie ćwiczenia wykonujemy bez naprężania mięśni i bez wysiłku. Po prostu palce stykamy z delikatnym naciskiem. Ćwiczenia należy wykonywać obydwoma dłońmi (jeśli ktoś nie może, wykonuje jedną podwajając jednocześnie czas ćwiczenia). Ogólny czas ćwiczeń nie powinien być krótszy niż 45 minut dziennie (lub rozłozony np. 3 razy po 15 minut).

( Mudry, kładą także nacisk na nazwy bowiem „słowo rdzenne”, to fala wytwarzająca porządny skutek energetyczny . )

1. Mudra ratująca życie, nazywana : Apan Vayu Mudra

Ułożenie: Palec wskazujący należy zgiąć tak, aby czubkiem dotknął podstawy kciuka, natomiast palce – serdeczny, środkowy i kciuk stykamy opuszkami, mały zaś pozostaje wyprostowany.

Mudra jest pomocna przy wielu schorzeniach, przede wszystkim jednak pomaga w dolegliwościach serca.

Zastosuj ją jako pierwszą pomoc w razie ataku serca. W takim wypadku należy to ćwiczenie wykonać natychmiast i to obydwoma rękami. Działanie mudry mozna przyrównać do zażycia dawki nitrogliceryny. Profilaktycznie stosować codziennie 3 razy po 15 minut.

2. Mudra wiedzy, nazywana : Gyan Mudra

Ułożenie: Należy połączyć ze sobą czubek kciuka i palca wskazujacego. Pozostałe trzy palce powinny być wyprostowane i rozluźnione.

Mudra jest w stanie rozwiązać wiele problemów zdrowotnych. Znacznie zmniejsza napięcie wewnętrzne, uspokaja, a także „porządkuje” wnętrze organizmu, rozluźnia psychicznie i duchowo.

Wzmacnia pamięć i poprawia koncentrację. Jest pomocna przy bezsenności, jak również przy depresjach.

Obniża zbyt wysokie cisnienie krwi i pogłębia działanie innych mudr, dlatego zaleca się jej stosowanie z innymi mudrami.

3. Mudra życia, nazywana : Pran Mudra

Ułożenie: Trzeba złączyć opuszki trzech palców – serdecznego, małego i kciuka. Pozostałe palce trzymamy swobodnie wyprostowane. Wykonujemy obydwiema rękami.

Mudra związana z oczami. Doskonale wpływa na wzrok, polepsza ostrość, leczy różne choroby oczu, a jednocześnie ma na celu wyrównanie poziomu energetycznego w całym organizmie.

Podnosi witalność, dodaje sił, a także redukuje objawy senności i nerwowości.Jej praktykowanie jest wskazane w stanach zmęczenia i wyczerpania.

4. Mudra nieba, nazywana : Shunya Mudra

Ułożenie: Zginamy środkowy palec w ten sposób, aby opuszką dotknął podstawy kciuka, kciukiem zaś go lekko przyciskamy. Pozostałe palce powinny być wyprostowane i rozluźnione.

Zalecana na wszystkie schorzenia uszu, bóle uszu i wszelkie schorzenia związane ze słuchem.

Stosując tę mudrę, często w kilkanaście minut możemy sobie polepszyć słuch i zlikwidować ból uszu, a przy dłuższym praktykowaniu całkowicie wyleczyć prawie wszystkie choroby uszu.

5. Mudra ziemi, nazywana : Prithvi Mudra

Ułożenie: Stykamy (lekko przyciskając) opuszkami palec serdeczny i kciuk, a pozostałe palce pozostawiamy swobodnie wyprostowane.

Wyrównuje deficyt energetyczny organizmu oraz zachwianą równowagę wewnętrzną. Poprawia stan psychofizyczny, działa przeciw słabością psychicznym, załamaniom, stresom i przeciwdziała witalnemu wyniszczeniu.

Stosując te mudrę możemy odzyskać równowagę i odzyskać zaufanie do siebie.

6. Mudra podnosząca, nazywana : Linga Mudra

Ułożenie: Dłonie składamy razem wewnętrznymi powierzchniami, a palce splatamy. Wystający kciuk otaczamy „obręczą”, którą tworzą palec wskazujący z kciukiem drugiej reki.

Mobilizuje siły obronne organizmu i jest bardzo pomocna przy przeziębieniach, kaszlu, grypie i zapaleniu płuc. Powoduje wewnętrzne rozgrzanie i uwalnianie śluzu, który zbiera się w płucach.

Ćwiczenie pomaga ludziom, którzy przy zmianie pogody cierpią na zakłócenia pracy dróg oddechowych. Nie wolno stosować długo, gdyż może wywołać uczucie zobojętnienia i letargu. Jest to sygnał do skrócenia lub przerwania ćwiczeń.

7. Mudra energii, nazywana : Apan Mudra

Ułożenie: Należy połączyć opuszki palców – środkowego, serdecznego i kciuka. Pozostałe dwa palce, wskazujący i mały, powinny być swobodnie wyprostowane.

Przeciwdziała bólowi, wydala z organizmu różne trucizny i zanieczyszczenia, oczyszczając organizm, oraz leczy dolegliwości i choroby układu moczowego. Szczególnie wskazana przy zatruciach i w wypadku bólu.

8. Mudra muszli, nazywana : Shankh Mudra

Ułożenie: Łączymy cztery palce prawej ręki i obejmujemy nimi kciuk lewej. Kciuk prawej ręki powinien dotykać wystającego środkowego palca lewej ręki (palce nie mogą być spięte).

Pomaga we wszystkich dolegliwościach gardła i krtani, leczy chrypkę. Może wzmocnić i polepszyć głos, gdyż jest związana z głosem i śpiewem. Tak często przy śpiewie trzymają ręce śpiewacy operowi. Złączone dłonie przypominaja kształt muszli.

9. Mudra Varuny, nazywana : Varuna Mudra

Ułożenie: Mały palec prawej reki zginamy tak, by dotykał podstawy kciuka, i kciukiem lekko go dociskamy. Lewą ręką obejmujemy prawą od spodu i jednocześnie kładziemy kciuk lewej reki na kciuku prawej.

Pomaga ludziom, którzy maja za dużo śluzu i wydzielin w organach wewnętrznych (np. płuca, żołądek, śledziona), ponieważ blokują one energię całego organizmu. Mudrę stosujemy w dolegliwościach żołądka, wątroby, śledziony, w chorobach płuc i innych narządów wewnętrznych.

10. Mudra wiatru, nazywana : Vayu Mudra

Ułożenie: Palec wskazujący zginamy tak, by dotykał opuszką podstawy kciuka. Kciukiem lekko go przyciskamy, a pozostałe palce (środkowy, serdeczny i mały) trzymamy wyprostowane i rozluźnione.

Osłabia „wiatry” w różnych częściach ciała, który wywołuje róznorakie schorzenia, jak np. reumatyzm, ischias czy drżączkę rąk, szyi czy nawet głowy. Często się zdarza, że po kilkunastu godzinach ćwiczeń poprawia się samopoczucie i stan zdrowia. Przy schorzeniach przewlekłych należy ją ćwiczyć naprzemian z Mudrą życia i natychmiast zakończyć po ustąpieniu objawów chorobowych.

11. Mudra krowy, nazywana : Surabhi Mudra

Ułożenie: Mały palec lewej ręki powinien dotykać serdecznego palca prawej ręki, a mały palec prawej ręki musi dotykać serdecznego palca lewej ręki. Jednocześnie palec środkowy prawej ręki łączymy z palcem wskazującym lewej, a palec środkowy lewej ręki z palcem wskazującym prawej.

Kciuki pozostają rozstawione w rozluźnieniu podobne do rogów krowy. Bardzo skuteczna przy wszelkich dolegliwościach reumatycznych, goścowych i zapaleniach stawów.

Mudry nie powodują żadnych skutków ubocznych, a mogą jedynie pomóc. Przy niektórych schorzeniach na efekty należy poczekać kilka tygodni, a nawet miesięcy. Zdarza się jednak, przy chorobach lekkich lub niezaawansowanych.

Mudry energetyczne

Sanskryckie słowo mudra w dosłownym tłumaczeniu oznacza „to, co przynosi radość”. Mud tłumaczy się jako „radość” oraz jako „gesty w celu zadowolenia bogów”, natomiast Ra znaczy „to co daje”. Mudry stosowane są w sztuce sakralnej, tańcu i jodze w celu osiągnięcia harmonii duchowej.

Stworzono również cały szereg pozycji dłoni i palców o działaniu terapeutycznym i leczniczym. Mechanizm działania mudr polega na kierowaniu przepływem energii i usuwaniu blokad energetycznych. Ten rodzaj terapii jest prosty, skuteczny i bezpieczny. Nie wymaga żadnych specyficznych predyspozycji. Jednak osoby o zwiększonej percepcji energetycznej (np. adepci Reiki) mogą wykorzystać mudry bardziej efektywnie.

Mudry podstawowe

1. Gyan Mudra (Mudra Wiedzy i Mądrości)

Stosowana jest przeciwko dysharmoniom duchowym i wewnętrznemu nieporządkowi. Usuwa niepokój, przygnębienie, poprawia pamięć, zdolność koncentracji. Jest pomocna przy zaburzeniach snu, trudnościach w skupieniu, depresjach i nadciśnieniu tętniczym.

Wpływa regenerująco na organizm. Podwyższa potencjał energetyczny. Zalecana jest dla ludzi uczących się lub intensywnie pracujacych umysłowo.

Wykonanie układu: palec wskazujący dotyka lekko opuszki kciuka, pozostałe palce są wyprostowane, ale nie napięte.

2. Apan Vayu Mudra (Mudra ratująca życie)

Mudra ma korzystny wpływ w przypadku bólu lub silnego kołatania serca, a także złego samopoczucia, połączonego ze smutkiem i niepokojem. Może stanowić doraźną pierwszą pomoc przy zawale mięśnia sercowego.

Wykonanie układu (równocześnie obiema dłońmi): palec wskazujący składamy tak, aby opuszką dotknął podstawy kciuka. Palec środkowy i serdeczny jest zgięty i opuszkami stykają się z opuszką kciuka. Kciuk lekko uciska zewnętrzną stronę palca wskazującego. Mały palec jest wyprostowany.

3. Pran Mudra (Mudra Życia)

Mudra sprzyja wzmocnieniu energii witalnej, poprawiając samopoczucie. Zmniejsza senność i nerwowość. Jest korzystna przy osłabieniu, zniechęceniu, a także w przypadku chorób oczu; poprawia ostrość wzroku.

Wykonanie układu (równocześnie obiema dłońmi): łączymy opuszkami palec serdeczny, mały i kciuk. Pozostałe palce pozostawiamy swobodnie wyprostowane.

4. Vayu Mudra (Mudra Wiatru)

Mudra pomocna w takich chorobach jak : rwa kulszowa, reumatyzm, drżenie rąk i głowy. Należy ją stosować we wczesnych stadiach schorzeń. W przewlekłych chorobach wspierać Pran Mudrą. Przerwać stosowanie, gdy objawy choroby znikną.

Wykonanie układu (równocześnie obiema dłońmi): palec wskazujący zginamy tak, aby opuszką dotknął podstawy kciuka. Kciukiem lekko przyciskamy zgięty palec wskazujący w miejscu stawu. Pozostałe palce są luźno wyprostowane.

Mudry uzupełniające

1. Mudra „Grzybek Morski”

Poprawia funkcjonowanie układu trawienia, zwiększa apetyt. Wykonywanie tej mudry zaleca się ludziom osłabionym, z zaburzeniami trawienia, cierpiącym na brak łaknienia.

Wykonanie układu: wskazujące, środkowe, serdeczne i małe palce obu rąk krzyżują się ze sobą w ten sposób, że chowają się wewnątrz dłoni. Kciuki łączą się opuszkami.

2. Mudra „Głowa Smoka”

Szczególnie zalecana dla dzieci. Stosowana jest w chorobach płuc, górnych dróg oddechowych, w przeziębieniach. Warto wykonywać ją profilaktycznie w okresach grypowych i przeziębieniowych.

Wykonanie układu: łączymy dłonie, krzyżując ze sobą małe i serdeczne palce obu dłoni, przy czym opuszki tych palców dotykają zewnętrznej strony dłoni. Palce wskazujące pozostają wyprostowane i złączone. Palce środkowe obejmują i lekko uciskają, od strony przeciwnej, złączone palce wskazujące. Palce środkowe stykają się opuszkami. Kciuki łączą się powierzchniami bocznymi.

3. Mudra „Okno Mądrości”

Korzystnie wpływa na pracę mózgu, aktywizuje procesy myślowe. Wskazana jest przy zaburzeniach krążenia i miażdżycy.

Wykonanie układu (równocześnie obiema dłońmi): serdeczny palec zginamy tak, aby lekko dotknął podstawy kciuka. Kciuk uciska palec serdeczny, a pozostałe palce są wyprostowane.

4. Mudra „Szybujący Lotos”

Jej stosowanie jest korzystne w chorobach kobiecych, a także schorzeniach narządów jamy brzusznej (żołądek, jelito, pęcherzyk żółciowy).

Wykonanie układu : wyprostowane palce wskazujące i środkowe obu dłoni łączymy ze sobą opuszkami. Kciuki są wyprostowane i połączone opuszkami ich zewnętrzną stroną. Serdeczne i małe palce obu rąk krzyżujemy poziomo ze sobą tak, aby końcówki palców (średniego i małego) dotykały podstawy wewnętrznej palców środkowych.

5. Mudra „Schody Świątyni Niebiańskiej”

Wskazana jest w przypadku depresji oraz innych zaburzeń psychicznych. Skutecznie poprawia nastrój nawet w beznadziejnej sytuacji.

Wykonanie układu : czubki palców lewej ręki, zaczynając od kciuka, układamy na przemian w górę z czubkami palców prawej ręki. Palce prawej ręki znajdują się zawsze na dole. Małe palce są wyprostowane i skierowane ku górze.

6. Mudra „Ząb Smoka”

Skutecznie przeciwdziała stresom i niestabilności emocjonalnej. Stosowana jest przy zaburzeniach świadomości i koordynacji ruchowej.

Wykonanie układu (obiema dłońmi jednocześnie): wyprostowane palce wskazujące kierujemy ku górze. Ugięte kciuki lekko dociskamy do wewnętrznych powierzchni dłoni. Pozostałe palce (środkowe, serdeczne i małe) uginamy tak, aby przylegały do dłoni.

Praktyczne wskazówki

Podczas wykonywania mudr należy pamiętać o kilku zasadach:

– przed ich rozpoczęciem należy rozluźnić nadgarstki i zrelaksować mięśnie dłoni;

– podczas wykonywania układów, w których łączymy opuszki palców, pamiętaj, aby palce stykały się ze sobą lekko;

– daną mudrę należy powtarzać kilka razy dziennie przez np. 2 lub 3 kwadranse;

– podczas dnia można wykonywać więcej niż jedną mudrę oddziałując w ten sposób na kilka dolegliwości;

– mudry wykonuj świadomie, w stanie wyciszenia wewnętrznego.

Wojownicy, kapłani, członkowie tajnych bractw … niczym się od siebie nie różnią, są elementem najemnym i uhonorowanym dla osiągnięcia konkretnych celów przez mistrzów wykorzystujących strukturę hierarchiczna, nagradzaną fetyszami do ochrony własnych interesów …

Najemnicy tworząc interesy swoich panów kreują także swoje interesy, dostosowane do skali mocy reprezentowanej przez danego najemnika.

Nie ma żadnej prawicy i lewicy, nie ma żadnych ustrojów i religii, jest tylko dążenie elity do władzy człowieka nad człowiekiem dzięki starożytne wiedzy, sile i manipulacji.

Nie boimy się nikogo ponieważ, jako jedyni mamy racje, mówimy prawdę i szerzymy ją dla dobra społecznego.

Cała reszta tych wszystko wiedzących pszczółek skacze z kwiatka na kwiatek, aby mówić wam to, co chcecie usłyszeć : bajki o Żydach, UFO, kościele, Jaszczurach …

My mówimy wam prawdę, bowiem postawą tożsamości, jest prawda dążąca do równości i wolności …

Egoistyczne społeczeństwo żyjące wyuczonymi emocjami nie rozwija się, jest dekonstruowane i dopasowywane do schematu tradycji, która zabija tożsamość człowieczeństwa.

Człowiek zamiast wpływać myślom, słowem i czynem na otoczenie, jest jak lustro powielające tradycyjne elementy dekonstrukcji, które zmieniają tkwiące w nim myśli, słowa i czyny w pustkę dążąca do biernego podporządkowania się władzy bogów ELit …

Potrzebujecie akceptacji i słów potwierdzających waszą wartość i w zamian za to dajecie swoją lojalność ludziom, którzy was programują, dekonstruują i dzielą …

Wartość zniszczona przez strach sama nie wróci, a kłamstwo jej nie odtworzy …

Każdy chce się wyróżnić na tle otoczenie, jednak tylko nieliczni, pragną dobra i dobrobytu społecznego. Dzieje się tak poprzez działanie ego, które hamuje rozwój altrauizmu, stojącego na drodze do władzy autorytarnej.

Czas się wybudzić …

Weddyjskim Cichym O

Reklamy