Bracia eGoizmu, czyli czym jest Lucyfer i Vulcan

Bracia eGoizmu (zdekonstruowanego życia), czyli czym jest Lucyfer i Vulcan

Lucyfer (EL – ten który przychodzi z nieba – reprezentowany przez gwiazdę poranną – jutrzenka – metamorfoza oświecenia), zwany potocznie światłem, jest bratem bliźniakiem agresywnego Vulcana, zwanego potocznie ogniem.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/06/03/powtorne-tworzenie-tozsamosci-wstep/

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/05/menora-i-siedem-planet-czyli-czym-jest.html

Vulcan, jako ogień, jest także synonimem przemiany alchemicznej i działania opartego na magii, ponieważ ogień poprzez kalcynacje ( odmiana prażenia polegająca na ogrzewaniu związku chemicznego poniżej jego temperatury topnienia w celu spowodowania częściowego rozkładu chemicznego tego związku poprzez usunięcie wody ) tworzy z żywej materii (G) przepełnionej wodą, zupełnie nowy twór, nazywany piekłem, jak i czyśćcem …

Człowiek w wyniku rytualnego aktu śmierci ciała fizycznego, ulega alchemicznej przemianie, w wyniku której życie zmienia się w stan duchowy, a ciało zostaje relikwią pozbawioną wody – życia.

(Każdy mądry znachor i każda światła babka, powie tobie, iż większość chorób spowodowana jest odwodnieniem organizmu. Lekarz będzie cię leczył, ponieważ z tego ma fetysz zysku, mądry człowiek będzie cię nawadniał i próbował walczyć z twoją dekonstrukcją – alchemiczną przemianą twojego wnętrza …)

Zatem, czym jest owo mityczne piekło i czyściec

Piekło i czyściec, to stan emocjonalny zwany ogniem, w czasie dekonstrukcji człowiek zostaje najpierw oślepiony nagłym światłem (złość, agresja, ciekawość, pragnienie, podniecenie, amok …), a następnie huragan ognia, pali wyższy aspekt człowieczeństwa zawarty w altruizmie, miłości, prawdzie …

Tak powstałe piekło, staje się domem egoizmu, niektóre nie do końca zdekonstruowane istoty, żyją w czyśćcu na pograniczu rozpadu duchowego i emocjonalnego, co prowadzi do choroby psychicznej, zaburzeń lękowych, czy paranoi oraz obłędu …

Frustracja i wściekłość palą i niszczą wszystko co spotkają na swej drodze, tworząc fałszywą osobowość, której cechu powoli biorą górę nad altruizmem duchowym.


Struktura nowej osobowości poprzez dekonstrukcje, tworzy stany zapalne w których szalejący ogień egoizmu rozprzestrzenia zazdrość, chciwość, brak ograniczenia, separację jednostkową, czy manię wielkości …

Ogień – Ból – Vulcan, to także wyrzut sumienia, nazywany wśród alchemików świętym aniołem, ten święty anioł przynosi ludziom zdekonstruowaną gnozę – mądrość, opartą na fałszywym postępie naukowym i technologicznym, który staje się częścią monetyzacji życia, natury, świata i umierającego w iluzji życia człowieka …

(Ostatnie wydarzenia i historia rodu Nimroda :

Luxor (nazwa miasta w Egipcie), jest synonimem nazwy Lucyfer, to także hotel i Casio w Las Vegas. W Egipcie nakręcono serial Lucyfer, a w Las Vegas kilka teledysków o tym tytule …

Lucyfer, narodził się w raz potoczny wyrażenie łacińskim „Lucem Ferre” , co po polsku oznacza : wydobywać na światło dzienne, odnosi się to, do wydobywania własnego oświeconego jestestwa na publiczny osąd.

Gdy geniusz altruizmu zostanie zmieniony na egoizm, to istota życia wyzwala ogień oświecenia, który rozszerza świadomość na dusze, umysł i serce niszczonego od wewnątrz człowieka, pragnącego żyć na koszt i kosztem innych.

Egoizm, tak jak i altruizm do życia potrzebują światła, słońca, gwiazd, energii, oświecenia … stąd, też Lucyfer – jutrzenka, wiązany jest z gwiazdą poranną Wenus i Syriuszem, do bogów dołączył później Vulcan, który podarował człowiekowi umiejetność korzystania z ognia w procesie obróbki metalu, z którego został wytworzony fetysz mamona i broni …

http://ligaswiata.blogspot.com/2017/09/najwyzszy-kapan-handlu-wojny-i.html

Zauważ, że Jezus, Zeus, Prometeusz (Azazel (Azazel nauczył ludzi wyrabiać miecze, sztylety, tarcze i napierśniki. Pokazał im metale i sposób ich obróbki: bransolety i ozdoby, sztukę malowania oczu i upiększania powiek, bardzo cenne i wyszukane kamienie, i wszelki rodzaj kolorowych barwników. I świat i uległ zmianie. Nastała wielka niegodziwość i wielki nierząd. Pobłądzili a wszystkie ich drogi stały się zepsute.” Henocha 8) /Tubal Cain), Thor, Vulcan, Lucyfer, Thor i inni bogowie i ich synowie … wiązani są z energią słońca, gwiazd i ognia …

Objawienie 22:16/17

16 Jam jest korzeń i potomek Dawida, i jasna gwiazda poranna

17 A duch i oblubienica bezustannie mówią: „Przyjdź!” I każdy, kto słyszy, niech powie: „Przyjdź!” I każdy, kto jest spragniony, niech przyjdzie; każdy, kto chce, niech bierze wodę życia darmo.

Mamy więc gwiazdę poranną ( Słońce, Lucy, Syriusz lub Wenus (wschodzi przed wschodem słońca) ), wodę (G) i oblubienicę (V) i kto chce niech bierzę wodę życia za darmo … słońce, woda i kobieta …

Zastanówcie się, kto i dlaczego zdekonstruował społeczeństwa całego świata ? Dlaczego przez tysiąclecia trwała depopulacja narodów rdzennych zastępowanych międzynarodową mieszaniną najemników i niewolników ?


Dlaczego społeczeństwa oparte na strukturze poziomej, nagle stały się społeczeństwami hierarchicznym, dlaczego zanikł prawie w ogóle altruizm, a egoizm ludzkiego bestialstwa, ewoluuje do granic absurdu ?

Dlaczego ? Ponieważ jeśli mniejszość chce kontrolować większość musi użyć zdekonstruowanej edukacji, siły i manipulacji słowa, dzięki temu siła fetyszy przeobraziła wartości w nic nie warte slogany i zmonetyzowała wszystkie aspekty ludzkiego życia, tak powstała jaskinia platońska i scena życia iluzorycznego akceptowanego poprzez strach przyzwyczajenie do pseudo wartości przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

Stan upojenia nazwany został cywilizacją, której tradycja przekazywana jest poprzez edukacje wielopokoleniową (wychowanie), uczącą niewolników pracy i służby (militarnej …) na rzecz elit.

Chaos pomaga dzielić, łupić, zabijać oraz kreować tradycje idei władzy człowieka nad człowiekiem.
Kiedy słyszysz wypowiedzi najemników (polityków, lekarzy, urzędników, policjantów …) słyszysz tylko bełkot wyuczonych regułek, które podnoszą wydumany splendor fetyszu tytułu, stanowiska itd

Chaos, to proces kontroli i selekcji ludzi według klasyfikacji użyteczności jednostki dla władzy, która wykorzystuje najemników dla własnych brudnych celów – zasada ukrytej dłoni i białej rękawicy.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/10/czyste-rece-i-brudna-robota-czyli.html

Nowy Porządek Świata od zawsze tworzył raj na ziemi dla wybranych, czyli tych którzy poprzez akt urodzenia i powiązania krwi, potrafili i potrafią manipulować najemnikami i niewolnikami w sposób silny i bezpardonowy.

Kult Lucyfera i ISIS rozpoczął swój byt w czasach panowania Nimroda (Bóg Słońca Ba) i jego matki Semiramis, ten czar przepełniony ideą czarów psychologicznych zaczął dekonstruować społeczeństwa mające kontakt z babilońskim i sumeryjskimi filozofami i czarnoksiężnikami.

Budowa wieży Babel, odnosi się bezpośrednio to struktury hierarchicznej i zagłady społeczeństw rdzennych, zastępowanych głupotą multikulturowości, ponieważ mieszanki kulturowe, są słabe poprzez podziały wewnętrzne, kulturowe, religijne, językowe … i wszystkie te słabości przenoszone są pomiędzy pokoleniami dzieci tych niewolników, niosących za sobą światło postępu, dążącego do kontroli społeczeństwa przez elity.

W tych czasach, jeden z synów Noego został zabity w sposób rytualny.

Sem, jako twórca narodów Semickich – jest ideałem syjonistów, którzy jego akt samoofiarowania, uważają za akt samospalenia i poświęcenia narodu wybranego dla społeczności całego świata.

Kilka uwaga co do dat i długości życia bohaterów literackich Biblii i innych dzieł mistycznych.

Długość życia Noego, czy Sema odnosi się do długość gałęzi rodu w postaci czystej, co znaczy, że gałąź rodu jest czysta ? Gałąź rodowa, jest czysta wtedy, kiedy członkowie danej społeczności rozmnażają się między sobą do czasu powstania błędów genetycznych i wraz z tym wydarzeniem, kończy się życie założyciela danego rodu i danej gałęzi .

Nimrod, przejął kontrole nad budową wierzy Babel stając się pierwszym hierarchicznym bogiem i architektem słabej społeczności hierarchicznej i multikulturowej, dziś wieże zastępowane są rytualnymi lotami kosmicznymi, pokazującymi wyższość elit nad plebsem, jest to monumentalizm rytualny odnoszący się do zwycięstwa hierarchii nad prawami Boga.


Długość wieku, trwania rodu, odnosi się także do związków nazywanych dziś związkami kazirodczym, które w kręgach elit, są na porządku dziennym, kult lucyfera zwany kultem egocentryzmu, najlepiej przestawia związek Nimroda z Semiramis, z którego matni powstał Tammuz, którego potomkowie przeżyli upadek wieży Babel, ponieważ zachowując idee czystość rąk, nie brali w tej budowie udziału.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/10/czyste-rece-i-brudna-robota-czyli.html

Tak więc, obok rodu Kaina, istniał także ród smoka ( Vulcan dawca ognia ), nazywany także rodem Nimroda.

Co więcej do dziś zachowały się notatki potomków Nimroda, który dążył do idei Imperium Światowego. Jeden rząd, jedna religia, jedna gospodarka i jeden język, a dziś nazywamy to nowym porządkiem świata.

Jezus, Mitra, Horus, Nimrod, Santa Lucia … wszyscy oni byli i są metaforą słońca, gwiazdy i oświeconego światła, nie dostępnego dla zwykłego człowieka żyjącego w niewoli spraw przyziemnych. Światło, które oślepia, dekonstruuje i tworzy z altruizmu – egocentryzm, jest wizją każdego potomka rodów wybranych, dążących do władzy elit na społeczeństwem, zatracony w idei fetyszyzmu, strachu, chciwości, głupoty i zagubienia.

Wszyscy wierzący w religie, są Lucyferami, niosącymi światłość i Vulcanami, niosącymi ogień egocentryzmu i choroby psychicznej, dekonstruującej ludzki umysł, serce i duszę.

Wszyscy jesteście zaślepieni światłem aktorami zwanymi w lożach Lucia lub Lucian/Lucius (Lux – światło) obiektami, którymi można sterować jak ślepcami według zasad i prawa cywilizacji kulturowej, religijnej …

Wszystkie święte księgi są metaforą, zrozumiałą dla członków tajnych bractw rozumiejących język symboliczny … Bez znajomosci języka symboli, języka tożsamego z ludzką duszą, nie jesteś wstanie pojąć celu działania religii, państwa i elit … Litery, którymi się w tej chwili posługujesz, są w istocie zbiorem symboli uniwersalnych …

Religia Summeryjska, Semicka, Babilońska, Egipska, Chrześcijańska …, to nic innego, jak mity i legendy, oparte na zasadach astrologii i psychologii … )

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/ligaswiata

P.s

Bawią mnie puste, tępe, pozbawione logiki ataki, ponieważ …

po pierwsze : czytając moje teksty, wchodzisz do mojego prywatnego domu, domu mojej jaźni i duszy, do przedsiąka mojego wirtualnego domu, w którym mogę zrobić wszystko, co jest zgodne z prawdą i prawem naturalnym, więc jakie prawo przyświeca tobie, jeśli tworzysz ideologie destabilizacji, wandalizmu, negacji i złośliwości ?

po drugie : łamanie zasad domu, a więc praw właściciela, jest karane usunięciem z mojego domu, wystarczy czytać ostrzeżenia na płocie.

Zamiast tworzyć teorie spiskowe i upubliczniać swoje nic nie warte odkrycia na temat moje osoby, wystarczy czytać, szukać i myśleć …

Gdybyś czytał przybyszu całość twórczości autora, zamiast wybierać odpowiednie fragmenty dla swoich teorii, wiedziałbyś, że upubliczniłem całe moje życie prywatne i wewnętrzne, aby nikt i nigdy, nie miał do mnie pretensji o zatajanie kluczowych informacji, a ci którzy mogą wiedzieć wszystko, a nie chcą wiedzieć niczego, co jest prawdą, są tylko zdekonstruowanym potworami, szukającymi podziału, poklasku, kłótni, destabilizacji, zniszczenia i sensacji

po trzecie : nikt nie będzie srał w moim domu, czytając moje prywatne przemyślenia i moją prywatną korespondencje, w której treść przelałem dusze, serce i wiedzę, powinieneś czuć się wyróżnionym, a jeśli nie pasuje Ci wygląd mojego domu, kształt mojego serca i mądrość mojej duszy – odejdź, bo tak rodzą się wojny z zawiści i głupoty – ludzi, nie potrafiących żyć własnym życiem i trzymać swej mądrości we własnym domu (profilu)

po czwarte : ego, które was dekonstruuje i ogranicza, nie pozwala wam logicznie myśleć i przekładać altruizmu nad egoizm, a z ludźmi chorymi (na zazdrość, złośliwość, głupotę, chciwość …) i upośledzonymi się nie rozmawia

” Dla alchemika najtrudniejszym procesem, jest przekształcenie samego siebie w taki pozytywny byt, który swą wiedzą dzieli się z innymi, aby odnaleźć trochę miłości, szczęścia, bezpieczeństwa, odwagi i prawdy w samym sobie … ”

Dydymus’99 (Ilusionati Book)

Reklamy