Co łączy Lechitę z Żydem palestyńskim ?

Co łączy Lechitę z Żydem palestyńskim ?

Otóż ja, jako biedny przedstawiciel ludu słowiańskiego, lechita jestem międzynarodowym tułaczem, wyrzutkiem, ofiarą terroryzmu politycznego, holokaustu, prześladowań kulturowych, multikulturowości i religijnej przemocy …

Moje tułające się jestestwo sięga tysięcy lat wstecz, podczas gdy iluzja państwowości, ma w swej tradycji i historii zaledwie kilka chwil pozornej chwały, niezwiązanej z pierwotną tożsamością, lecz z iluzją tej, czy tamtej wojny i rewolucji, za którą stoją elity owych państw, trzebiących swoje niewolnicze stada …

Nowi ludzie, nazwani Polakami, zostali wyhodowani na tradycji niewolniczej pracy na rzecz swoich panów, właścicieli danego państwa, składającego z ukradzionych nam, wolnym ludziom ziemi i bogactw naturalnych, które dziś są licencjonowane przez państwo najemników, kontrolujących zniewolonych i poniżonych ludzi …

http://samostanowienie.blogspot.com/2017/01/lechia-reaktywacja-zjednoczenie-ponad.html

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/07/11/tajemnica-licencji/

Jeśli mówisz Żyd, myślisz o zbieraninie najemników spod znaku Izraela, podczas gdy prawdziwym Żydem, jest trzebiony lud palestyński, jeśli mówisz Semita, masz na myśli zbieraninę najemników spod znaku multikulturowości, podczas gdy Semitą, jest prawie każdy wolny arab … jeśli myślisz Polak, masz na myśli zbieraninę uległych Słowian, Żydów, Rosjan, Litwinów, Ukraińców … zamieszkujących teren nazywany dziś Polską, ponieważ aby zniszczyć Lechitów, zastosowano manewr multikulturowości ponad tysiąc lat temu …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/ligaswiata

Reklamy