Ukryte słowo, krwawe rytuały i ukryte doktryny władzy

Ukryte słowo, krwawe rytuały i ukryte doktryny władzy

Vatykan i jego tajne, zewnętrzne | V | – Masońskie oraz Iluminarskie kręgi, są propagatorami prokreacji fizycznej, opartej na hierarchii i prawie stanowionym zwierząt, które wspierają ideologie karmy negatywnej, czyli wiecznego niewolnictwa oraz wyzysku człowieka, przez człowieka.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

Świat alegorią mózgu

Tajne bractwa, w tym Iluminarze i Masoneria, loże religijne oraz państwowe, są wiernymi kopiami ludzkiego mózgu, opartego na zmiennym obliczu bieli i czerni, czyli siły męskiej (Ra) i żeńskiej (Is).

Regionalne loże, państwa wyznaniowe i ustrojowe (kreacje urojone) … stanowią pozorną antytezę kościołów i innych tworów urojonych, które są nierozerwalną częścią – religii – matki, której szamańska hierarchia, kontroluje loże, loże mistrzowskie i wewnętrzne ich kręgi, składające się z użytecznych najemników …

Twórcy lóż i kreatorzy kult-ur-y cywilizacyjnej opartej na fałszywej – zwierzęcej ideologii hierarchicznej, przenieśli prawo wpływu prabytów – archontów na mózg i ciało ludzkie, na struktury hierarchiczne i najemne, manipulujące ludźmi, za pomocą emocji, strachu oraz pożądania zamkniętego w ideologii fetyszy, psychologii, licencjonowania oraz prawa stanowionego zwierząt.

Kościół Matka – kościół prabytów, tworzy alegoryczny obraz mózgu oraz wszystkie schematy jego działania, przekształcając ludzi, w nic nie znaczące i nic nie rozumiejące neurony … mogące być w każdej chwili rozproszone, zniszczone i zastąpione, przez inny pionek …

Świątynia dekonstrukcji

W skład świątyni wchodzi :

0. Dusza – siła życia (El) łącząca

1. żeńską (Is) i męską (Ra) cześć mózgu,

2. pierwotny dualizm, tworzy podział akcentowany za pomocą trzech warstw : warstwy mózgu gadziego, warstwy mózgu ssaczego i warstwy mózgu wyższego …

3. Nad całością sprawuje kontrole, alegoria szyszynki – avatar tożsamości, który zamiast zespalać, tworzy chaos podziału i manipulacji, w sferze zewnętrznej, jak i wewnętrznej.

Społeczeństwo, zamiast celebrować wnętrze własnej świątyni – jaźni, pchane jest ku zewnętrznym ideologią – wiary, edukacji lustrzanej, czy kultom … Podzielony świat i wywleczone za zewnątrz – człowiecza tożsamość, kolorowana jest ideologia tęczy – nieokreślonego wyboru, dążącego do braku zdecydowania i odpowiedzialności …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/05/magia-psychologiczna-i-edukacja-lustrzana/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

Podzielony wewnętrznie i zewnętrznie byt ludzki, zaczyna poszukiwać przewodnika, pasterza, wodza, archonta, Boga … który uporządkuje wewnętrzny oraz zewnętrzny chaos, według własnego konceptu świata … i własnej ideologii, która znajdzie przeznaczenie, dla każdego użytecznego idolowi – bytu …

Trzecia siła

I właśnie w tym momencie, wszystko staje się tezą i antytezą oraz antytezą i tezą a nad całością zaczyna panować łuk zmiennego podziału i trzecia, zewnętrzna siła, kładąca kres, realnemu – wewnętrznemu działaniu szyszynki.

Trzecia siła, instaluje w każdym bycie, alegorię jaskini platońskiej, która wymusza, odrzucenie wewnętrznej prawdy, zmuszając ofiarę do wykreowania marzeń, będących kopią rozkazów, praw, wykreowanych przez idola … Jego marzenia, stają się cieniami iluzji, niebezpiecznymi fantazjami i pragnieniami, rzutami ideologicznymi …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/03/05/balans-dualizm-przeciwienstwo-i-tryptyk/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

Tożsamość

U normalnego człowieka, tożsamość, jest światłem wewnętrznego ognia, natomiast w momencie odebrania człowiekowi jego tożsamości, ogień bytu – twórcy gaśnie i jest zastępowany świetlistym wizjami, orbsami, cieniami dającymi niewolnikowi płonne nadzieje sensu życia i dobrobytu, opartego na konsumpcji i pogoni za fetyszami…

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/02/15/czlek-moze-wszystko-ale-nic-nie-musi/

Ogień pochodzący od idola, ziemskiego archonta, zewnętrznego Boga, kreuje w naszej głowie złudne cienie i marzenia, którymi karmi nas, nasz idol, pan i bóg, napędzający swoich niewolników, do działania w imię pana i płonnych nadziei …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

Iluzje

Społeczeństwo, żyje napędzane halucynacją utopii religijnych i ustrojowych, balansujących pomiędzy użytecznymi bliźniakami bieli i czerni – tezy i antytezy. W głowach członków, licznych grup, oraz armii … wyświetlane są rzuty przeróżnych, obcych, najbardziej szokujących, rewolucyjnych ideologii, pochodzących od zewnętrznych idoli, którzy pod naporem własnej choroby, manii wielkości … napędzają świat, swoich zbrodni oraz władzy, tworzącej niebezpieczne schematy wiary, zaszczepianej niewolnikom, niepotrafiącym opuścić własnej jaskini platońskiej.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

Zmanipulowany umysł stada, służy idolom siłą swych ramion i umysłów, wyhodowanych w celu kreacji wiecznego koła zniewolenia, wychodzącego z ideologii strachu, podziału i poczucia winy …

Owa kreacja – dekonstrukcji ludzkiego mózgu, została stworzona przez filozofów / szamanów i alchemików oraz najemnych idoli, którzy przejęli od ludzi w formie daru – ołtarz ich umysłu – szyszynke, za pomocą zewnętrznych ideologii, tworzących fałszywe cele.

Owe cele, podszeptują człowiekowi, aby dążył on, do tworzenia dobrobytu hierarchii najemnej – oraz jej panów – twórców kult-ur-y cywilizacyjnej.

( Krąg władzy – środek : szamani / szamanki – filozofowie – alchemicy – wiedźmy / wiedźmini – czarownice / czarownicy

Krąg wewnętrzny – ci, którzy służą światłu w ciemności – assasyni

Krąg zewnętrzny – ci, którzy służą ciemności w świetle – kapłani i kapłanki )

Słowo oparte na symbolach

Spróbuj zamienić symbole w litery, stworzyć coś z niczego, wchodząc na poziom niedostępny dla niewolników i najemników el-it … Główny symbol masoński, jest dobrze zakamuflowaną alegorią prokreacji fizycznej, będącej podstawą kreacji prawa stanowionego zwierząt, co wytwarza wieczne koło karmy negatywnej …

Cyrkiel, węgielnica i G, czyli tak zwany symbol architekta, ukrywa w sobie słowo VAGiNA, ponieważ :

1. V, węgielnica – to symbol żeński – Is, reprezentujący Vaginę, będąca alegorią kobiety

2. A, cyrkiel – to symbol męski – Ra, reprezentujący Anat – Penisa – węża

Razem tworzą heksagram, tao, podwójny pentagram, nieskończoność …

3. G, tworzy jedność siły męskiej i żeńskiej – El

4. i, jest alegorią wytrysku nasienia lub twórczego wpływy archontów, na umysł człowieka

5. N, jest alegorią zygoty, symbolizowanej wężem lub zygzakiem

6. A, góra litery A – wszech widzące oko, jest kreacją nowego Anat (kreacja męsko – żeńska) – węża – obojniaka – płodu i jego wyjścia przez oko waginy

Kreacji ta, tworzy iluzoryczną rzeczywistość, wspierająca wieczne koło życia fizycznego – is-ra-el.

Oto prawdziwe znaczenie symbolu masonerii … iluzja podziału, zastąpiła rzeczywistość, opartą na równowadze czynników – Ra-El-Is.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/14/tajemnica-rytualu-amora/

Podział zauważalny, jest także w kolejnym symbolu masonerii, jakim są filary Jachim (Ra) i Boaz (Is), które zostały rozdzielone i nastawione przeciwko sobie, za pomocą ideologii trzeciej siły (klin), produkujące łuk tezy i antytezy …

Ten sam podział, dostrzegamy w symbolu czaszki i piszczeli, ponieważ smierć, jest początkiem życia fizycznego, bądź tez duchowego w ujęciu karmy pozytywnej. Trzecia siła, kreuje dzięki zamachom fałszywej flagi – zbrodni tezy i antytezy – kult śmierci, będący siłą równoważną dla prokreacji fizycznej.

Idąc dalej, symbol kwiatu życia, jest alegorią mnożenia życia fizycznego, będącego siłą napędową hierarchii …

Stary i nowy porządek

Plan stworzenia, został zdekonstruowany, ponieważ w pierwotnym planie : życie człowieka oparte na różnych wymiarach, oparte było na zdobywaniu doświadczeń, opartych na prawie naturalnym, co dążyło do ewolucji duchowej i porzuceniu życia fizycznego …

Jednak nowy plan, zakładał wygnanie dualnej tożsamości człowieka z raju własnej jaźni, za pomocą zewnętrznych ideologii i prawa stanowionego zwierząt, które uwsteczniło człowieczeństwo i nadało jej zwierzęcego wymiaru, opartego na fizycznej prokreacji i wiecznym kole życia, opartym na karmie negatywnej …

Jest to wstyd dla ludzkości … Kobieta, stała się drzwiami, statkiem morskimi, dostarczającymi niewolników do państw handlowych …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html

Rytualne zabójstwa

Dekonstrukcja oraz manipulacji, doprowadziła was do ciemnych zakątków prawdy. Prawda na temat krwawych rytuałów, jest inna, niż wpojona wam droga kłamstwa i podziału …

Dlaczego porywa się oraz zabija dorosłych i dzieci ? Dzieje się tak z kilku powodów :

1. Pierwszym powodem gwałtów, zabójstw, mordów rytualnych, jest celowe łamanie prawa naturalnego, w celu powrotu do życia, za pomocą karmy negatywnej … Stąd wojny, rewolucje, powstania, zabójstwa …

2. Drugim powodem zabójstw, mordów rytualnych, jest celowe wyprowadzenie członka el-it z łańcucha karmy negatywnej. W tym celu, zabija się – w wielu wymiarach – małe dziecko (nie splamione – prawem stanowionym zwierząt), będące reinkarnącją danego członka tajnych stowarzyszeń.

W drugim przypadku, wszystko dzieje się za zgodą, powracającego do życia członka el-it, dzięki znajomość astrologii – wpływ ciał niebieski na ciało i dusze ludzką …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/15/cos-o-czym-nie-wiesz-a-tworzy-rozne-oblicza-ciebie-czyli-zagadka-ciemnej-niewidzialnej-warstwy-wszechswiata/

Kiedy opuścisz swój labirynt zagubienia i zaczniesz krzyczeć – ryczeć jak lew – prawdę, przestajesz być ofiarnym, płodnym bykiem i wystraszonym egoistycznym człowiekiem, ale dopiero spoglądanie na świat z wysoka, czyni z prostego bytu orła, który może dostrzec prawdę z wysoka …

Cztery kroki człowieczeństwa, prowadzą nas do tryptyku i oświecenia … ponieważ oświecenie, to stan naturalny jaźni, pozwalający wyzwolić pierwotną tożsamość oraz świadomy sen …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/19/asterion/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

Poznając prawdę, idziesz w kierunku wiedzy i oświecenia …w kierunku samego siebie …

BZO

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/dydymus

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

Zbiórka na działanie Ligi Świata 2019/20 : https://zrzutka.pl/94z6z8 , https://paypal.me/dydymus

Reklamy